Kontakty ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou
Adresa Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou
Skuhrov nad Bělou čp.71 
517 03 Skuhrov nad Bělou
 
Najdete nás na mapy.cz
IČ / REDIZO 70980462
REDIZO 650053818
Bankovní spojení 1244218369/0800 (ČS)
Telefon ZŠ 778 546 722, 778 546 723, 778 546 727 (I. stupeň)
E-mail ZŠ skola@zsskuhrov.cz
Web ZŠ https://www.zsskuhrov.cz
ID datové schránky 37vmsdp

 

 

Vedení školy
Mgr. Oldřich Málek ředitel školy, metodik ICT o.malek@zsskuhrov.cz
Mgr. Jiří Nedomlel zástupce ředitele školy pro ZŠ j.nedomlel@zsskuhrov.cz
Výchovná poradkyně
Mgr. Iveta Vašátková výchovná poradkyně i.vasatkova@zsskuhrov.cz
Školní metodik prevence
Mgr. Daniel Vacek školní metodik prevence d.vacek@zsskuhrov.cz
Administrativa
Pavlína Kalousková účetní příspěvkové organizace kalouskova.pavlina@tiscali.cz
Pedagogický sbor I. stupně ZŠ
Mgr. Věra Rygrová tř.uč. 1. ročníku v.rygrova@zsskuhrov.cz
Mgr. Kateřina Hvězdová Dohnálková tř.uč. 2. ročníku k.hvezdova@zsskuhrov.cz
Mgr. Jana Popová tř.uč. 3. ročníku j.popova@zsskuhrov.cz
Mgr. Vladimír Kalous tř.uč. 4. ročníku v.kalous@zsskuhrov.cz
Mgr. Daniel Vacek tř.uč. 5. ročníku d.vacek@zsskuhrov.cz
Pedagogický sbor II. stupně ZŠ
Mgr. Hana Wenzelová tř.uč. 6. ročníku h.wenzelova@zsskuhrov.cz
Mgr. Lenka Hepnarová tř.uč. 7. ročníku l.hepnarova@zsskuhrov.cz
Mgr. Zuzana Šabatová tř.uč. 8. ročníku z.sabatova@zsskuhrov.cz
Mgr. Iveta Vašátková tř.uč. 9. ročníku i.vasatkova@zsskuhrov.cz
Mgr. Jana Dusilová bez třídnictví j.dusilova@zsskuhrov.cz
Mgr. Petr Píč bez třídnictví p.pic@zsskuhrov.cz
Školní družina
Jana Pohlová vychovatelka ŠD, 778 546 726 j.pohlova@zsskuhrov.cz
Asistentky pedagoga, ostatní zaměstnanci ZŠ
Jana Vernerová asistentka pedagoga  
Evženie Hanušová školní asistentka, 778 546 698 skolniasistent@zsskuhrov.cz
Správní zaměstnanci
Dušan Košík vedoucí úseku správních zaměstnanců,
školník, 778 546 728
d.kosik@zsskuhrov.cz
Jitka Šlitrová uklízečka ZŠ  
Monika Blažková uklízečka ZŠ  
Personální obsazení školní jídelny
Stanislava Popová vedoucí ŠJ, 778 546 725 s.popova@zsskuhrov.cz
Hana Poláčková vedoucí kuchařka  
Jana Rohrová kuchařka ZŠ  
Šárka Frydrychová kuchařka ZŠ  
Milena Gažiová kuchařka ZŠ