Kontakty ZŠ

 
Adresa Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou
Skuhrov nad Bělou čp.71 
517 03 Skuhrov nad Bělou
 
Najdete nás na mapy.cz
70980462
REDIZO 650053818
Bankovní spojení 1244218369/0800 (ČS)
Telefon ZŠ 778 546 722 (ředitelna), 778 546 727 (sborovna), 777 360 583
E-mail ZŠ skola@zsskuhrov.cz
Web ZŠ https://www.zsskuhrov.cz
ID datové schránky 37vmsdp

 

 

Vedení školy
Mgr. Oldřich Málek ředitel školy, koordinátor ICT o.malek@zsskuhrov.cz
Mgr. Jana Dusilová zástupkyně ředitele školy pro ZŠ,
775 444 377
j.dusilova@zsskuhrov.cz
Výchovná poradkyně
Mgr. Iveta Vašátková výchovná poradkyně,
737 756 330
i.vasatkova@zsskuhrov.cz
Školní metodik prevence
Mgr. Daniel Vacek školní metodik prevence,
775 184 006
d.vacek@zsskuhrov.cz
Administrativa
Pavlína Kalousková účetní příspěvkové organizace ucetnictvi.kalouskova@seznam.cz
Pedagogický sbor I. stupně ZŠ
Mgr. Kateřina Hvězdová Dohnálková tř.uč. 1. ročníku k.hvezdova@zsskuhrov.cz
Mgr. Věra Rygrová tř.uč. 2. ročníku v.rygrova@zsskuhrov.cz
Mgr. Daniel Vacek tř.uč. 3. ročníku, 775 184 006 d.vacek@zsskuhrov.cz
Mgr. Renata Kárníková tř.uč. 4. ročníku r.karnikova@zsskuhrov.cz
Mgr. Lenka Hepnarová tř.uč. 5. ročníku l.hepnarova@zsskuhrov.cz
Mgr. Veronika Košíková bez třídnictví v.kosikova@zsskuhrov.cz
Veronika Málková bez třídnictví, 778 546 698 v.malkova@zsskuhrov.cz
Pedagogický sbor II. stupně ZŠ
Mgr. Hana Wenzelová tř.uč. 6. ročníku, 778 701 569 h.wenzelova@zsskuhrov.cz
Mgr. Zuzana Šabatová tř.uč. 7. ročníku, 603 563 781 z.sabatova@zsskuhrov.cz
Mgr. Petra Čápová tř.uč. 8. ročníku, 608 609 476 p.capova@zsskuhrov.cz
Mgr. Petr Píč tř.uč. 9. ročníku, 777 455 363 p.pic@zsskuhrov.cz
Mgr. Iveta Vašátková bez třídnictví, 737 756 330 i.vasatkova@zsskuhrov.cz
Mgr. Petra Kumpoštová bez třídnictví p.kumpostova@zsskuhrov.cz
Bc. Libor Blažek bez třídnictví l.blazek@zsskuhrov.cz
Školní družina
Jana Pohlová vychovatelka ŠD, 778 546 726 j.pohlova@zsskuhrov.cz
Veronika Málková vychovatelka ŠD, 778 546 698 v.malkova@zsskuhrov.cz

Asistentky pedagoga pro ZŠ,

Školní asistentky pro ZŠ

   
Helena Beková asistentka pedagoga, školní asistentka h.bekova@zsskuhrov.cz
Renata Koukolová asistentka pedagoga, školní asistentka r.koukolova@zsskuhrov.cz
Kateřina Pirklová asistentka pedagoga k.pirklova@zsskuhrov.cz
Správní zaměstnanci
Dušan Košík vedoucí úseku správních zaměstnanců,
školník, 778 546 728
d.kosik@zsskuhrov.cz
Jitka Šlitrová uklízečka ZŠ  
Monika Blažková uklízečka ZŠ  
Personální obsazení školní jídelny
Klára Rašínová, DiS. vedoucí ŠJ, 778 546 725 k.rasinova@zsskuhrov.cz
Hana Poláčková vedoucí kuchařka  
Šárka Frydrychová kuchařka ZŠ  
Jarmila Křížová kuchařka ZŠ