www.zsskuhrov.cz

Novinky

novinka9365(29.09.2022)
SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Podzimní sběr starého papíru se z důvodu aktuálně nízkých výkupních cen neuskuteční. Výkupní ceny za netříděný papír a kartony jsou téměř nulové.
Přesto Vás všechny prosíme, abyste i nadále zejména tříděný starý papír shromažďovali. Jakmile budou ceny příznivější, sběr papíru uskutečníme.
Děkujeme Vám za pochopení!
více...
novinka10065(20.09.2022)
ÚHRADA FLORBALOVÉHO KROUŽKU

Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu florbalového kroužku v 1. pololetí školního roku 2022/2023. Jedná se o částku 500,- Kč za jedno dítě.
Tuto částku převeďte bezhotovostně z vašeho účtu na náš školní bankovní účet číslo 1244218369/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo 377300.
Do zprávy pro příjemce je nutné napsat text:
Jméno a příjmení dítěte (nebo dětí) a třídu (třídy).
Příklad: Jan Novák, 3. třída
Je to důležité z hlediska identifikace plátce!
Úhradu na účet školy proveďte do 31. 10. 2022.
Děkujeme za pochopení.
O. Málek, ředitel školy
D. Vacek, vedoucí kroužku florbalu
novinka9580(15.09.2022)
EMAILOVÉ ÚČTY ŽÁKŮ

I letošním školním roce 2022/2023 budeme využívat pro komunikaci se žáky, popř. s jejich zákonnými zástupci, školní žákovské emailové účty.
Přístup do schránky
Připomínáme tvar emailové adresy: jmeno.prijmeni@zak.zsskuhrov.cz
Přístupové heslo by žáci měli mít nastavené z minulého školního roku.
V případě zapomenutí přístupového hesla si o něj mohou zákonní zástupci e-mailem nebo telefonicky požádat (např. u vedení školy).
Z mailové schránky se žáci snadno dostanou do prostředí Učebny nebo Disku (použijí tlačítko "devět teček").
novinka10373(12.09.2022)
ZAHÁJENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

Od pátku 16. 9. 2022 byla zahájena výuka v nepovinném předmětu Náboženství. Výuka pro přihlášené žáky probíhá na I. stupni každý pátek, a to ve dvou skupinách. Vyučující je paní učitelka Marcela Volfová. Začátek výuky je ve 13.00 hod. resp. ve 13.40 hod.
novinka8774(30.08.2022)
NAVÝŠENÍ CEN OBĚDŮ

Vážení rodiče, vážení strávníci,
školní jídelna základní školy je nucena přistoupit od 1. 9. 2022 k navýšení cen obědů pro všechny kategorie strávníků vč. navýšení měsíčních záloh na stravování. Důvodem je značný nárůst cen potravin i energií.
Aktuální ceny najdete kliknutím na tlačítko Nástěnka nebo v sekci Školní jídelna.
Děkujeme za pochopení!
Klára Rašínová, DiS, vedoucí školní jídelny
novinka8640(03.05.2022)
VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,
všem podaným žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 bylo vyhověno. Vyhověno rovněž bylo všem podaným žádostem o odklad školní docházky.
O. Málek, ředitel školy

Mapa