www.zsskuhrov.cz

Novinky

novinka9506(01.07.2022)
KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!

Všem žákům, jejich rodičům i přátelům naší školy přejeme příjemné prožití letních prázdnin, hodně pěkných zážitků, dostatek sluníčka, klidu a pohody.
novinka8640(03.05.2022)
VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,
všem podaným žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 bylo vyhověno. Vyhověno rovněž bylo všem podaným žádostem o odklad školní docházky.
O. Málek, ředitel školy
novinka9365(28.04.2022)
JARNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Sběr se uskutečnil ve dnech 26. 04. - 27. 04. 2022.
Nasbíralo se 2.620 kg tříděného papíru a 1.200 kg kartonového papíru. Získané prostředky ve výši 7.750,- Kč opět poputují do pokladny Spolku rodičů a přátel školy a budou použity ve prospěch dětí a žáků obou našich škol.
Za poskytnutý starý papír všem dárcům velmi děkujeme!
Pozor! Sběr papíru uspořádáme opět na podzim. více...
novinka10072(13.04.2022)
NIKOTINOVÉ SÁČKY - VAROVÁNÍ!

Vážení rodiče,
několik základních škol v našem okolí momentálně řeší užívání nikotinových sáčků jejich žáky. Na naší škole jsme zatím tento jev nezaznamenali. Považujeme však za vhodné Vás pro jistotu informovat, a to i s ohledem na fakt, že pro mnoho dospělých je tento způsob užívání nikotinu neznámý. S dětmi se budeme problematice věnovat v rámci preventivních aktivit a třídnických hodin dle potřeby.
Nikotinové sáčky - "LYFT"
- jsou silně návykové (jeden sáček obsahuje množství nikotinu přibližně jako tři cigarety, ale jsou sáčky s různou intenzitou)
- sáčky mohou způsobit zažívací potíže, podráždění dásní a dutiny ústní, poškození a zbarvení chrupu
- užívání nese riziko vzniku rakoviny tam, kde sáček přijde do kontaktu se sliznicí
- sáček si uživatel vloží pod horní či spodní ret, nebo jej přežvykuje, v ústech se ponechá obvykle 15 až 30 minut
- většina uživatelů odplivává, někteří ale sliny polykají
- pro pozorovatele je velmi obtížné odhalit, že dítě právě užívá nikotinový sáček
- uživatelé používají termín "lyftovat"
- výrobci cílí na dospívající, obvykle kulaté krabičky mají barevný a atraktivní design, vyrábí se různé příchutě
- sáčky lze koupit na internetu, ale i v běžné trafice nebo supermarketu

O této problematice můžete zhlédnout i video ze zpravodajství České televize.

Děkujeme Vám za věnování pozornosti tomuto rizikovému jevu.

Za školní poradenské pracoviště Mgr. Oldřich Málek, Mgr. Daniel Vacek a Mgr. Iveta Vašátková
novinka10065(08.04.2022)
ÚHRADA FLORBALOVÉHO KROUŽKU

Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu florbalového kroužku ve školním roce 2021/2022. Jedná se o částku 500,- Kč za jedno dítě.
Tuto částku převeďte bezhotovostně z vašeho účtu na náš školní bankovní účet číslo 1244218369/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo 377300.
Do zprávy pro příjemce je nutné napsat text:
Jméno a příjmení dítěte (nebo dětí) a třídu (třídy).
Příklad: Jan Novák, 3. třída
Je to důležité z hlediska identifikace plátce!
Úhradu na účet školy proveďte do 30. 4. 2022.
Děkujeme za pochopení.
O. Málek, ředitel školy
D. Vacek, vedoucí kroužku florbalu
novinka9942(27.02.2022)
PRO NÁS VŠECHNY DOSPĚLÁKY...

Jak mluvit s dětmi o válce...více...

Mapa