www.zsskuhrov.cz

Novinky

novinka9607(30.11.2021)
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

V pondělí 06. 12. 2021 se opět uskuteční plošné testování žáků školy antigenními testy na covid-19.
Testovat se nemusí žáci s ukončeným očkováním, žáci, kteří v den testování prodělali onemocnění před méně než 180 dny, a žáci s lékařem potvrzenými zdravotními důvody. Žáci, kteří se neprokáží ON a nepodstoupí testování, musí po celou dobu docházky nosit ochranu dýchacích cest.
V den testování budou žáci vpuštěni do školy po jednotlivých ročnících (s výjimkou účastníků ranní družiny) od 7.40 hod. Prosíme o dochvilost.
Podle posledních zpráv bude celoplošné testování žáků pokračovat každé pondělí i v dalším období...
novinka9699(25.11.2021)
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE!!!

Pro žáky a rodiče žáků 6. ročníku!!!
Dle aktuálního dotazu na KHS HK se žáci 6. ročníku vrací do školy z karantény ve středu 1. 12. 2021!
novinka9756(23.11.2021)
ONLINE ROZVRH 6. ROČNÍKU PO DOBU KARANTÉNY

Po dobu nařízené karantény od 23. 11. 2021 mají žáci 6. ročníku stanoven tento online rozvrh (viz více...). Úkoly a jiné materiály budou žákům zasílány do jejich školní mailové schránky, do Google Učebny popř. je najdou v prostředí Škola Doma (toto se žáky domluví jednotliví vyučující).více...
novinka9736(10.11.2021)
VOLBA ČLENŮ NOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,
ve dnech 13. 12. - 15.12. 2021 proběhne volba 2 zástupců rodičovské veřejnosti do nové školské rady pro další tříleté období. Volba proběhne elektronicky prostřednictvím formuláře aplikace Forms, ve kterém zaškrtnete 2 z nabízených kandidátů a formulář odešlete. Tímto tedy vyzýváme případné zájemce z rodičovské veřejnosti, kteří mají zájem o práci v budoucí školské radě, aby svoji kandidaturu nahlásili nejdéle do pátku 10. 12. 2021. Kandidaturu můžete podat písemně na adresu školy nebo emailem na adresu skola@zsskuhrov.cz. Uvádějte svoje jméno a příjmení, svoje bydliště a také jméno, příjmení a třídu dítěte (dětí), které máte ve škole.
O. Málek, ředitel školy
novinka9026(05.11.2021)
SBĚR STARÉHO PAPÍRU - VÝSLEDEK

Sběr papíru proběhl ve dnech 19. 10. a 20. 10. 2021.
Nasbíralo se 5.140 kg tříděného papíru a 1.480 kg kartonového papíru. Do pokladny SRPŠ poputuje částka v celkové výši 11.464,- Kč. Všem, kteří jste se na sběru podíleli, velmi děkujeme!
novinka9611(25.10.2021)
PODZIMNÍ DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ

Vážení rodiče, od měsíce září poskytujeme žákům ohroženým školním neúspěchem (např. z důvodu loňského uzavření škol) doučování - konzultace dle potřeb daného žáka.
Nadále nabízíme doučování pro žáky obou stupňů školy, a to v předmětech jako je Čj, Cizí jazyk, M, F, Ch, Přv, Vl, Př, D, Z ...
S jednotlivými vyučujícími si termíny doučování domluví zájemci z řad žáků.

Mapa