www.zsskuhrov.cz

Novinky

novinka8857(31.05.2020)
MOŽNÉ KONZULTACE PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ

Od pondělí 8. 6. 2020 mohou přijít do školy i případní zájemci z řad žáků 2. stupně, ovšem výhradně za účelem individuální nebo skupinové (z hygienických a organizačních důvodů skupina max. do 10 žáků) konzultace.
Podmínkou účasti na konzultaci je předchozí domluva s daným vyučujícím 2. stupně na konkrétním dnu a času této konzultace! Kontakt na učitele najdete v sekci Základní škola/Kontakty ZŠ.
novinka8724(29.05.2020)
ŠKOLA DOMA NA ÚČTU GOOGLE DRIVE


Klikni a jsi tam...


Poznámka: Všem žákům, kteří plní zadané úkoly, patří od nás učitelů velká pochvala. Rovněž velmi děkujeme Vám, milí rodiče, kteří s plněním úkolů svých dětí pravidelně pomáháte nebo na plnění úkolů dohlížíte. Dobře si uvědomujeme, že to nemáte jednoduché a ještě jednou Vám patří náš dík!
I přes výše uvedené řádky poděkování však musíme apelovat na ty žáky, kteří úkoly neplní nebo téměř neplní! Blíží se konec školního roku a tyto úkoly budou sloužit jako jedno z hodnotících hledisek pro klasifikaci. Proto tyto žáky opakovaně vyzýváme, aby se vzpamatovali a začali pracovat!!!
novinka8833(26.05.2020)
INFORMACE K DOBROVOLNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ


Vážení rodiče žáků 1. stupně,
- vzhledem k nástupu Vašeho dítěte k dobrovolné školní docházce od pondělí 25. 5. 2020 zde přikládáme důležité základní informace (klikněte)
- K dispozici zde nadále máte manuál MŠMT k dobrovolné školní docházce (viz dolní odkaz více...)
- POZOR! Dopravu žáků do školy a ze školy zajišťují rodiče!více...
novinka8774(15.05.2020)
MOŽNOST ODEBÍRÁNÍ OBĚDŮ

Vážení spoluobčané, školní jídelna základní školy stále nabízí možnost stravování! Obědy budou připraveny do předem přinesených nádob do 11.30 hodin.
K odběru obědů se můžete přihlásit u vedoucí ŠJ paní Kláry Rašínové na telefonním čísle 778 546 725 (zavolejte nebo napište SMS) popř. napište email na adresu jidelna@zsskuhrov.cz.
Aktuální jídelníček najdete na dveřích školní jídelny nebo na webových stránkách školy.
Děkujeme za Vaši přízeň!
novinka8640(04.05.2020)
VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,
všem podaným žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 bylo vyhověno. Vyhověno rovněž bylo podané žádosti o odklad školní docházky.
O. Málek, ředitel školy

Mapa