www.zsskuhrov.cz

Novinky

novinka9188(17.01.2021)
ONLINE ROZVRH PRO 3. - 9. ROČNÍK

Týden: 18. 1. - 22. 1. 2021

Klikněte na více... více...

novinka9236(06.01.2021)
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. V případě návratu do 4. stupně PES je většina charit připravena na koledování, vyjma Olomoucké arcidiecéze. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se do online prostředí - proto přivítejte naše virtuální koledníky a přijměte online požehnání.

Pokud byste se v rámci Tříkrálové sbírky i letos rozhodli přispět jakoukoliv částkou, uvádíme zde možnosti:

1. Číslo transparentního účtu: 66008822/0800
Variabilní symbol: 77705023

2. Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
na číslo: 87 777

3. Od pátku 8. 1. 2021 bude kasička pro TKS připravena i na Poště Partner.

novinka9228(04.01.2021) ONLINE VÝUKA - ŠKOLNÍ GMAIL, UČEBNA...
Upozorňujeme žáky, kteří mají distanční vzdělávání, na povinnost sledovat prostředí ŠKOLA DOMA, dále sledovat svůj školní gmail a také plnit úkoly zadané v Google Učebně!
Připomínáme přístup do školního gmailu:
mail.google.com
Uživatel: jmeno.prijmeni@zak.zsskuhrov.cz
Heslo: heslo obdržel každý žákvíce...
novinka9097(31.12.2020)
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ!!!


Aktuálně:

1. - 2. ročník: Vzdělávání je nadále prezenční (!!!) podle rozvrhů, které již dříve zaslaly tř. učitelky.

Odpoledne jsou v provozu dvě oddělení družiny, ranní družina je pouze pro žáky 1. ročníku, žáky 2. ročníku si ráno budou přebírat pověření učitelé (cca v 7 hodin).

3. - 9. ročník: Vzdělávání je od pondělí 4. 1. 2021 distanční (!!!) podle rozvrhu, který byl zaslán každému žáku do jeho školní emailové schránky nebo jej naleznete ve článku Online rozvrh pro 3. - 9. ročník.

Prostředí ŠKOLA DOMA:
Žáci musí sledovat prostředí ŠKOLA DOMA, pomocí tohoto prostředí se vzdělávat, plnit a zasílat dané úkoly. Pravidla hodnocení daného předmětu si stanoví jednotliví vyučující.

V případě obtíží s distanční výukou kontaktujte tř. učitele, učitele daného předmětu, popř. vedení školy.

Pozor: žáci mají stále povinnost nosit roušky, bez roušek se prezenční výuky nemohou zúčastnit.

Informace MŠMT - vše na jednom místě zde...

BASPObus jezdí podle platného jízdního řádu!!!

novinka9163(30.12.2020)
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL

od 4. 1. 2021

Klikněte na více...více...

novinka9078(30.12.2020)
PROVOZ TĚLOCVIČNY A POSILOVNY ZASTAVEN

Vstup do tělocvičny a posilovny je nadále zakázán.
Děkujeme za pochopení.

Mapa