www.zsskuhrov.cz

Novinky

novinka9365(13.10.2021)
PODZIMNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Sběr proběhne ve dnech 19. 10. - 20. 10. 2021. Sbíráme tříděný novinový či časopisový papír (v případě knih musí být odtrženy desky) a kartonový papír.
Sběrový papír vybíráme na školním dvoře základní školy.
Do školy, prosíme, nevozte nevytříděný papír ani papír s jinými surovinami (plasty, textílie, kovy apod.) Děkujeme za pochopení!
Získané prostředky opět poputují do pokladny Spolku rodičů a přátel školy a budou použity ve prospěch dětí a žáků obou našich škol.
Za poskytnutý starý papír všem dárcům předem velmi děkujeme!
Pozor! Sběr papíru uspořádáme opět na jaře. více...
novinka9611(15.09.2021)
PODZIMNÍ DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ

Vážení rodiče, od pondělí 13. 9. 2021 poskytujeme žákům ohroženým školním neúspěchem (např. z důvodu loňského uzavření škol) doučování - konzultace dle potřeb daného žáka.
Nabízíme doučování pro žáky obou stupňů školy, a to v předmětech jako je Čj, Cizí jazyk, M, F, Ch, Přv, Vl, Př, D, Z ...
S jednotlivými vyučujícími si termíny doučování domluví zájemci z řad žáků.
novinka9607(13.09.2021)
UKONČENÍ TESTOVÁNÍ

Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) skončila dne 10. 9. 2021. Od pondělí 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.
novinka8724(12.09.2021)
ŠKOLA DOMA NA ÚČTU GOOGLE DRIVE

Budeme ji využívat i v letošním školním roce...
Klikni a jsi tam...
novinka9304(06.09.2021)
ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, průběžnou klasifikaci vašich dětí budete mít k dispozici ve webové aplikaci Bakaláři.

Vysvětlivky ke klasifikaci: Každá známka má svoji váhu - nejvyšší váha je 7, nejnižší váha je 1. Váhy známek jsou označeny písmeny. X=7, A=5, B=4, C=3, D=2 a E=1.více...

novinka9437(03.09.2021)
SBĚR LÉČIVÝCH BYLIN

klikněte na více...více...

Mapa