www.zsskuhrov.cz

Novinky

novinka9865(21.01.2022)
NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY

Vážení rodiče,
dle sdělení KHS HK se mohou všichni žáci, kterým byla od středy nařízena karanténa, vrátit od pondělí 24.1.2021 do školy.
novinka9607(17.01.2022)
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ I PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

V pondělí 24. 1. 2022 se uskuteční další plošné testování žáků i pracovníků základní školy antigenními testy na covid-19.
Testovat se musí všichni žáci i pracovníci základní školy. Žáci nebo pracovníci, kteří nepodstoupí testování, musí po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranu dýchacích cest.
Žáky žádáme o dochvilost při příchodu do školy.
Podle zaslaných instrukcí bude celoplošné testování žáků i pracovníků základní školy pokračovat i nadále, a to jedenkrát týdně (vždy v pondělí). více...
novinka9611(10.01.2022)
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ POKRAČUJE I V NOVÉM ROCE

Vážení rodiče, již od měsíce září poskytujeme žákům ohroženým školním neúspěchem (např. z důvodu loňského uzavření škol) doučování - konzultace dle potřeb daného žáka.
Nadále nabízíme doučování pro žáky obou stupňů školy, a to v předmětech jako je Čj, Cizí jazyk, M, F, Ch, Přv, Vl, Př, D, Z ...
S jednotlivými vyučujícími si termíny doučování domluví zájemci z řad žáků.
Upozorňujeme rodiče žáků zejména vyšších ročníků na jejich opakovaný nezájem ohledně nabízeného doučování - konzultace!!!
novinka9736(19.12.2021)
SLOŽENÍ NOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

na období 2021 - 2024
2 zástupci jmenovaní zřizovatelem (Obcí Skuhrov nad Bělou):
paní Bártová Dana, paní Ing. Hanušová Zuzana
2 zástupci zvolení za pedagogický sbor:
paní Mgr. Vašátková Iveta, pan Mgr. Vacek Daniel
2 zástupci zvolení za rodičovskou veřejnost:
pan Šabata Martin, paní Vlasáková Soňa
Nová školská rada zvolí svého předsedu na svém prvním zasedání.
Za přípravný výbor Mgr. Jakub Halda, předseda výboruvíce...
novinka9026(05.11.2021)
SBĚR STARÉHO PAPÍRU - VÝSLEDEK

Sběr papíru proběhl ve dnech 19. 10. a 20. 10. 2021.
Nasbíralo se 5.140 kg tříděného papíru a 1.480 kg kartonového papíru. Do pokladny SRPŠ poputuje částka v celkové výši 11.464,- Kč. Všem, kteří jste se na sběru podíleli, velmi děkujeme!
novinka8724(12.09.2021)
ŠKOLA DOMA NA ÚČTU GOOGLE DRIVE

Budeme ji využívat i v letošním školním roce...
Klikni a jsi tam...

Mapa