www.zsskuhrov.cz

Novinky

novinka9375(11.05.2021)
PREZENČNÍ VÝUKA PRO VŠECHNY ŽÁKY

V pátek 14. 5. 2021 končí pro žáky naší školy rotační výuka.

Prezenční výuka pro všechny žáky začíná v pondělí 17. 5. 2021 podle stanoveného rozvrhu.

Testování bude probíhat jedenkrát týdně antigenními testy (Video).

Žáci jsou automaticky přihlášeni ke stravování, případné odhlášky obědů si zajistí rodiče individuálně (kontakt).

Pro dojíždějící žáky je zajištěn BASPObus dle platného jízdního řádu.

Informace na stránkách MŠMT
novinka9352(04.05.2021)
VÝSLEDKY ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

Vážení rodiče,
zápis dětí do 1. ročníku se uskutečnil v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2021.
Všem 19 žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bylo vyhověno. Jedné žádosti o odklad povinné školní docházky bylo taktéž vyhověno.
novinka9406(04.05.2021)
PREZENČNÍ A DISTANČNÍ ROZVRH PRO 6. - 9. ROČNÍK

Týden: 10. 5. - 14. 5. 2021 (19. týden)

Klikněte na více...
Distanční vzdělávání žáků 1. a 2. ročníku v rámci rotační výuky je rovněž zajištěno, distanční rozvrh je nezměněn!!!více...

novinka9304(28.04.2021)
ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, čtvrtletní klasifikaci vašich dětí máte k dispozici ve webové aplikaci Bakaláři.

Vysvětlivky ke klasifikaci: Každá známka má svoji váhu - nejvyšší váha je 7, nejnižší váha je 1. Váhy známek jsou označeny písmeny. X=7, A=5, B=4, C=3, D=2 a E=1.více...

novinka9365(26.04.2021)
JARNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU - PODĚKOVÁNÍ

Ve dnech 14. 4. - 19. 4. 2021 se uskutečnil sběr starého papíru. Sebralo se 2.660 kg tříděného papíru a 2.180 kg kartonového papíru. Výtěžek této sběrové akce činil 6.846,-Kč. Získané prostředky putují do pokladny Spolku rodičů a přátel školy a budou použity ve prospěch dětí a žáků obou našich škol.
Za poskytnutý starý papír všem dárcům velmi děkujeme!
Pozor! Sběr papíru uspořádáme opět na podzim. více...
novinka9316(18.03.2021)
ŠKOLNÍ JÍDELNA OPĚT V PROVOZU!!!

Vážení strávníci,
provoz školní jídelny je od pondělí 22. 3. 2021 obnoven. Přihlášky obědů se přijímají osobně, emailem (k.rasinova@zsskuhrov.cz) nebo telefonicky (778 546 725).

Mapa