www.zsskuhrov.cz

Novinky

novinka9875(26.01.2022)
ONLINE VÝUKA ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU OD 27. 1. 2022

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v 9. ročníku poskytujeme všem žákům 9. ročníku ve čtvrtek 27. 1. 2022 a v pátek 28. 1. 2022 online výuku. Online rozvrh je na tomto místě již uveden (více...).
Poznámka pro žáky: pozorně sledujte i prostředí G Suite (Gmail, Učebna, ...)!více...
novinka9874(26.01.2022)
DALŠÍ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

Vážení rodiče,
dle aktuálního sdělení KHS HK musí všichni žáci 9. ročníku, kteří byli v pondělí 24. 1. 2022 ve škole, nastoupit do karantény (do soboty 29. 1. 2022 včetně).více...
novinka9865(26.01.2022)
PRO RODIČE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

Vážení rodiče,
přečtěte si přiloženou informaci KHS HK!!! Týká se těch žáků 9. ročníku, kteří byli ve čtvrtek 20. 1. 2022 a v pátek 21. 1. 2022 ve škole.více...
novinka9607(17.01.2022)
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ I PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

V pondělí 31. 1. 2022 se uskuteční další plošné testování žáků i pracovníků základní školy antigenními testy na covid-19.
Testovat se musí všichni žáci i pracovníci základní školy. Žáci nebo pracovníci, kteří nepodstoupí testování, musí po celou dobu pobytu ve škole nosit ochranu dýchacích cest.
Žáky žádáme o dochvilost při příchodu do školy.
Podle zaslaných instrukcí bude celoplošné testování žáků i pracovníků základní školy pokračovat i nadále, a to jedenkrát týdně (vždy v pondělí). více...
novinka9611(10.01.2022)
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ POKRAČUJE I V NOVÉM ROCE

Vážení rodiče, již od měsíce září poskytujeme žákům ohroženým školním neúspěchem (např. z důvodu loňského uzavření škol) doučování - konzultace dle potřeb daného žáka.
Nadále nabízíme doučování pro žáky obou stupňů školy, a to v předmětech jako je Čj, Cizí jazyk, M, F, Ch, Přv, Vl, Př, D, Z ...
S jednotlivými vyučujícími si termíny doučování domluví zájemci z řad žáků.
Upozorňujeme rodiče žáků zejména vyšších ročníků na jejich opakovaný nezájem ohledně nabízeného doučování - konzultace!!!
novinka9736(19.12.2021)
SLOŽENÍ NOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

na období 2021 - 2024
2 zástupci jmenovaní zřizovatelem (Obcí Skuhrov nad Bělou):
paní Bártová Dana, paní Ing. Hanušová Zuzana
2 zástupci zvolení za pedagogický sbor:
paní Mgr. Vašátková Iveta, pan Mgr. Vacek Daniel
2 zástupci zvolení za rodičovskou veřejnost:
pan Šabata Martin, paní Vlasáková Soňa
Nová školská rada zvolí svého předsedu na svém prvním zasedání.
Za přípravný výbor Mgr. Jakub Halda, předseda výboruvíce...

Mapa