www.zsskuhrov.cz

Novinky

novinka9607(03.12.2021)
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

V pondělí 06. 12. 2021 se opět uskuteční plošné testování žáků školy antigenními testy na covid-19.
Testovat se nemusí žáci s ukončeným očkováním, žáci, kteří v den testování prodělali onemocnění před méně než 180 dny, a žáci s lékařem potvrzenými zdravotními důvody. Žáci, kteří se neprokáží ON a nepodstoupí testování, musí po celou dobu docházky nosit ochranu dýchacích cest.
V den testování budou žáci vpuštěni do školy po jednotlivých ročnících (s výjimkou účastníků ranní družiny) od 7.40 hod. Prosíme o dochvilost.
Podle posledních zpráv bude celoplošné testování žáků pokračovat každé pondělí i v dalším období...
novinka9736(10.11.2021)
VOLBA ČLENŮ NOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,
ve dnech 13. 12. - 15.12. 2021 proběhne volba 2 zástupců rodičovské veřejnosti do nové školské rady pro další tříleté období. Volba proběhne elektronicky prostřednictvím formuláře aplikace Forms, ve kterém zaškrtnete 2 z nabízených kandidátů a formulář odešlete. Tímto tedy vyzýváme případné zájemce z rodičovské veřejnosti, kteří mají zájem o práci v budoucí školské radě, aby svoji kandidaturu nahlásili nejdéle do pátku 10. 12. 2021. Kandidaturu můžete podat písemně na adresu školy nebo emailem na adresu skola@zsskuhrov.cz. Uvádějte svoje jméno a příjmení, svoje bydliště a také jméno, příjmení a třídu dítěte (dětí), které máte ve škole.
O. Málek, ředitel školy
novinka9026(05.11.2021)
SBĚR STARÉHO PAPÍRU - VÝSLEDEK

Sběr papíru proběhl ve dnech 19. 10. a 20. 10. 2021.
Nasbíralo se 5.140 kg tříděného papíru a 1.480 kg kartonového papíru. Do pokladny SRPŠ poputuje částka v celkové výši 11.464,- Kč. Všem, kteří jste se na sběru podíleli, velmi děkujeme!
novinka9611(25.10.2021)
PODZIMNÍ DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ

Vážení rodiče, od měsíce září poskytujeme žákům ohroženým školním neúspěchem (např. z důvodu loňského uzavření škol) doučování - konzultace dle potřeb daného žáka.
Nadále nabízíme doučování pro žáky obou stupňů školy, a to v předmětech jako je Čj, Cizí jazyk, M, F, Ch, Přv, Vl, Př, D, Z ...
S jednotlivými vyučujícími si termíny doučování domluví zájemci z řad žáků.
novinka8724(12.09.2021)
ŠKOLA DOMA NA ÚČTU GOOGLE DRIVE

Budeme ji využívat i v letošním školním roce...
Klikni a jsi tam...
novinka9304(06.09.2021)
ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, průběžnou klasifikaci vašich dětí budete mít k dispozici ve webové aplikaci Bakaláři.

Vysvětlivky ke klasifikaci: Každá známka má svoji váhu - nejvyšší váha je 7, nejnižší váha je 1. Váhy známek jsou označeny písmeny. X=7, A=5, B=4, C=3, D=2 a E=1.více...

Mapa