www.zsskuhrov.cz

Novinky

novinka10676(22.05.2024)
VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuji z důvodu účasti kompletního pedagogického sboru na závěrečném workshopu vzdělávacího programu Sborovna, který je realizován v rámci projektu Škoda Auto a vzdělávací agentury AISIS, na den pátek 14. června 2024 ředitelské volno pro žáky obou stupňů základní školy.
Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy
Poznámka: Provoz školní družiny bude zajištěn, rovněž tak stravování přítomných žáků školní družiny. více...
novinka9026(21.05.2024)
PODZIMNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU - VÝSLEDEK

Tradiční sběr starého papíru se uskutečnil ve dnech pondělí 06. 05. a úterý 07. 05. 2024.
Výsledek:
tříděný papír ... 1.970 kg = 4.925,- Kč (2,50 Kč/1 kg)
kartony ... 1.740 kg = 870,- Kč (0,50 Kč/1 kg)
Za poskytnutý starý papír děkujeme. Další sběr budeme pořádat na podzim 2024.
novinka11260(21.05.2024)
SBĚR BYLIN A CITRUSOVÉ KŮRY

I v letošním roce máme možnost výkupu léčivých bylin a citrusové kůry.
Pokud by někdo z žáků měl doma nasušené byliny nebo citrusovou kůru (kůru lze nosit i průběžně), je možné je ještě přinést do školy a předat paní vychovatelce K. Noskové do ranní družiny v čase 7:00 až 7:45 hodin.
Odvoz sebraných bylin bude 26. 6. 2024. více...
novinka11289(14.05.2024)
ÚHRADA PŘÍSPĚVKU SRPŠ

Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu příspěvku SRPŠ pro letošní kalendářní rok 2024.
Jedná se o částku 400,- Kč, kterou prosím uhraďte do 31. 5. 2024 prostřednictvím třídního učitele Vašeho dítěte.
V případě, že máte ve škole více dětí, uhraďte příspěvek SRPŠ pouze jednou. Vybrané prostředky poslouží ve prospěch všech žáků školy.
Děkujeme za pochopení.
novinka11462(11.05.2024)
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ

Právě vyšlo druhé číslo našeho občasníku, který pro Vás připravili žáci 5. ročníku. Příjemné počtení!více...
novinka11194(10.05.2024)
POZOR!!! PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE DO BAKALÁŘŮ!

Vážení rodiče,
v případě problému s přístupem do Bakalářů kontaktujte třídního učitele vašeho dítěte. Vygeneruje Vám nové přístupové údaje.
O. Málek, ředitel školy

Mapa