www.zsskuhrov.cz

Novinky

novinka8724(03.04.2020)
ŠKOLA DOMA

Vážení rodiče,
pravidelně vyhodnocujeme náš způsob "domácího vzdělávání" Vašich dětí ze strany nás, skuhrovských učitelů. Stále se zamýšlíme nad obsahovou a časovou náročností zadávaných úkolů i nad Vašimi možnostmi poskytování zpětné vazby (zejména v případě mladších dětí). Musíme konstatovat, že ve většině případů děti zadané úkoly plní a zmíněná zpětná vazba z rodin funguje. Za to zaslouží pochvalu nejen Vaše děti, ale zejména Vy, rodiče, bez kterých by tento způsob vzdělávání dětí nebyl realizovatelný. Takže pro Vás všechny - posíláme Vám velké díky!
Samozřejmě si i uvědomujeme, že v některých případech to trošku "drhne", ale Vašim sdělovaným argumentům se snažíme porozumět. Proto jsme se rozhodli, že další nové úkoly zadáme dětem až po Velikonocích. V následujících dnech budou mít děti, které úkoly z různých důvodů nestíhají, dostatečný čas na to, aby do této doby chybějící práci dodělaly. Všichni vyučující však i v těchto dnech budou dětem k dispozici jako konzultanti veškeré jejich domácí práce a budou jim poskytovat zpětnou vazbu. A pro děti, které zvládají úkoly plnit, máme v nabídce řadu dobrovolných aktivit, které je mohou posouvat dále nebo třeba jenom naplní jejich případný volný čas.
Přejeme Vám všem, pokud možno, příjemné velikonoční svátky!

GoogleDrive - účet ZŠ Skuhrov:
Klikni a jsi tam
novinka8774(27.03.2020)
MOŽNOST ODEBÍRÁNÍ OBĚDŮ

Upozorňujeme občany, že školní jídelna základní školy od pondělí 6. 4. 2020 opět vaří! Obědy budou připraveny do předem přinesených nádob v 11.30 hodin.
K odběru obědů se můžete přihlásit u vedoucí ŠJ paní Kláry Rašínové na telefonním čísle 778 546 725 (zavolejte nebo napište SMS) popř. napište email na adresu jidelna@zsskuhrov.cz. Pokud byste si (např. ze zdravotních důvodů) obědy nemohli osobně vyzvednout, nabízí obec Skuhrov nad Bělou možnost jejich rozvozu k Vám domů.
Aktuální jídelníček najdete na dveřích školní jídelny nebo na webových stránkách školy.
novinka8640(23.03.2020)
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče,
zápis dětí do 1. třídy se uskuteční ve dnech 1. 4. až 30. 4. 2020 distančním způsobem bez přítomnosti dětí! Vyplněné žádosti dodejte v uvedeném období do školy jedním z uvedených způsobů (viz více). Pokud budete žádost podávat osobně, využijte pracovní dny v době od 8 do 14 hodin.

RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ Z OKOLNÍCH OBCÍ
Vážení rodiče dětí z okolních obcí,
vzhledem k blížícímu se termínu zápisu do 1. ročníku (1.4. - 30.4.2020) Vás chceme požádat, abyste v důsledku omezené kapacity budoucí 1. třídy nepřihlašovali do skuhrovské školy svoje děti, pro které naše škola není školou spádovou. Věřte, že za stávající situace bude lepší využít dostatečných kapacit 1. tříd ve vašich spádových školách (Kvasiny, Bílý Újezd, Lukavice, Dobré, Solnice,...). Váš zájem o naší školu nás samozřejmě těší a Vaše děti v případě uvolněné kapacity rádi v budoucnu přijmeme.
Děkujeme za pochopení!více...
novinka8763(20.03.2020)
DOPIS RODIČOVSKÉ VEŘEJNOSTI

V souvislosti s množícími se dotazy ohledně domácí přípravy žáků v době koronavirové krize Vás chceme podrobněji informovat (klikněte na více...)více...
novinka8738(15.03.2020)
PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ - ZMĚNA

Domácí příprava žáků na prvním stupni bude v období uzavření školy probíhat takto:
Vzhledem k současné epidemiologické situaci v ČR není vhodné, aby rodiče chodili pro úkoly nebo s úkoly do budov školy.
Žáci budou úkoly dostávat prostřednictvím účtu GoogleDrive (odkaz najdete v článku Škola doma) nebo emailem. Vypracované pracovní listy zatím ponechávejte u sebe, popř. pošlete emailem nebo vhoďte do poštovní schránky školy (v případě 1. třídy a 2. třídy)
Služby ve škole držíme každý pracovní den v době od 8 do 14 hodin. Najdete nás na hlavní budově školy!

Alter - elektronické učebnice k využití zdarma!
novinka8739(14.03.2020)
UčíTelka

Česká televize zahájila od pondělí 16. března projekt nazvaný UčíTelka. Na programu ČT2 nabízí žákům prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomáhá v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.
Projekt UčíTelka aneb Když děti učí telka vznikl s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Česká televize jej spustila prozatím na dobu jednoho měsíce.
V úterý a ve čtvrtek od 14 hodin, po skončení pořadu Sama doma, pomáhá na programu ČT1 starším žákům, na něž čekají přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. Pořad Škola doma bude trvat 45 minut. V úterý se bude procvičovat čeština a ve čtvrtek matematika.
více...

Mapa