www.zsskuhrov.cz

Novinky

novinka9375(07.05.2021)
ROTAČNÍ VÝUKA

V týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2021 mají prezenční výuku ve škole žáci 3. - 5. ročníku a nově také žáci 7. a 9. ročníku, žáci 1. a 2. ročníku a žáci 6. a 8. ročníku mají distanční vzdělávání doma.

Prezenční rotační výuka je pro žáky povinná, žáci budou muset vždy v pondělí a ve čtvrtek před vyučováním absolvovat antigenní samotest SINGCLEAN , testování bude probíhat ve třídách.

Video

Žákům je zajištěno stravování a v případě potřeby i dopolední či odpolední družina.
Pro dojíždějící žáky je zajištěn BASPObus! (13.50 směr Lukavice, 14.30 směr Brocná, Bílý Újezd)

Do všech mailových schránek žáků 1. - 5. ročníku jsme zaslali odkaz na sdílenou složku Návrat žáků do školy, ve které najdete soubory s dalšími potřebnými informacemi. V případě potřeby bude tato složka rozšířena o další důležité informace.

Vážení rodiče, žádáme Vás o přihlášení dítěte ke stravování !!! Ideální by bylo přihlásit dítě nejpozději v pátek. Kontakt: www.zsskuhrov.cz/Školní jídelna

Informace na stránkách MŠMT
novinka9352(04.05.2021)
VÝSLEDKY ZÁPISU DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

Vážení rodiče,
zápis dětí do 1. ročníku se uskutečnil v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2021.
Všem 19 žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bylo vyhověno. Jedné žádosti o odklad povinné školní docházky bylo taktéž vyhověno.
novinka9406(04.05.2021)
PREZENČNÍ A DISTANČNÍ ROZVRH PRO 6. - 9. ROČNÍK

Týden: 10. 5. - 14. 5. 2021 (19. týden)

Klikněte na více...
Distanční vzdělávání žáků 1. a 2. ročníku v rámci rotační výuky je rovněž zajištěno, distanční rozvrh je nezměněn!!!více...

novinka9188(03.05.2021)
PREZENČNÍ A DISTANČNÍ ROZVRH PRO 6. - 9. ROČNÍK

Týden: 3. 5. - 7. 5. 2021 (18. týden)

Klikněte na více...
Distanční vzdělávání žáků 3. až 5. ročníku v rámci rotační výuky je rovněž zajištěno, distanční rozvrh je nezměněn!!!více...

novinka9304(28.04.2021)
ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, čtvrtletní klasifikaci vašich dětí máte k dispozici ve webové aplikaci Bakaláři.

Vysvětlivky ke klasifikaci: Každá známka má svoji váhu - nejvyšší váha je 7, nejnižší váha je 1. Váhy známek jsou označeny písmeny. X=7, A=5, B=4, C=3, D=2 a E=1.více...

novinka9365(26.04.2021)
JARNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU - PODĚKOVÁNÍ

Ve dnech 14. 4. - 19. 4. 2021 se uskutečnil sběr starého papíru. Sebralo se 2.660 kg tříděného papíru a 2.180 kg kartonového papíru. Výtěžek této sběrové akce činil 6.846,-Kč. Získané prostředky putují do pokladny Spolku rodičů a přátel školy a budou použity ve prospěch dětí a žáků obou našich škol.
Za poskytnutý starý papír všem dárcům velmi děkujeme!
Pozor! Sběr papíru uspořádáme opět na podzim. více...

Mapa