www.zsskuhrov.cz

Novinky

novinka9169(18.11.2020)
ÚHRADA ŠKOLNÍCH POTŘEB

Vážení rodiče, tímto Vás prosíme o úhradu školních potřeb pro vaše děti (sešity, pracovní sešity, kreslící potřeby). Výši úhrady za vaše dítě (děti) Vám sdělí třídní učitelé. Danou částku (součet částek v případě více dětí) zašlete na náš účet č. 1244218369/0800. Jako variabilní symbol uveďte hodnotu 377500. Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte (jména dětí). Na toto prosím nezapomeňte!
Termín úhrady: do 5. 12. 2020
Děkujeme!
novinka9097(18.11.2020)
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ!!!


Akuálně:

1. a 2. ročník: Vzdělávání je od středy 18. 11. 2020 opět prezenční (!!!) podle níže uvedeného rozvrhu. Pozor: žáci mají povinnost nosit roušky, bez roušek se prezenční výuky nemohou zúčastnit. Štít se za plnohodnotnou ochrannou pomůcku nepovažuje.
Stanovisko MŠMT zde...

Odpoledne jsou v provozu obě oddělení družiny, ranní družina je pouze pro žáky 1. ročníku, žáky 2. ročníku si ráno bude přebírat třídní učitelka (cca v 7 hodin).

BASPObus již jezdí podle jízdního řádu!!!

3. - 5. ročník: Vzdělávání bude nadále probíhat kombinací online výuky (út a čt) dle stanoveného rozvrhu a platformy G Suite včetně zavedeného Google Drive (ŠKOLA DOMA).

2. stupeň: Vzdělávání bude nadále probíhat kombinací online výuky (po, st a pá) dle stanoveného rozvrhu a platformy G Suite včetně zavedeného Google Drive (ŠKOLA DOMA).

Nezapomeneme rovněž na žáky, kteří bohužel nemohou z nejrůznějších důvodů výše uvedené způsoby distanční výuky využívat. S rodiči těchto žáků budeme spolupracovat individuálně.

Nadále je třeba pracovat i v prostředí Google Drive (ŠKOLA DOMA), kde žáci najdou vše potřebné pro práci v daném předmětu.
- V předmětu daného ročníku budou složky označeny daným týdnem - v nich najdete látku, odkazy, pracovní listy, zadání úkolů apod.
- Toto bude vloženo vždy nejpozději předchozí neděli do 18.00 hod., termín pro splnění úkolů je do pátku daného týdne

I když se někteří žáci nemohou z objektivních důvodů online výuky zúčastnit, musí sledovat prostředí Google Drive, pomocí tohoto prostředí se vzdělávat, plnit a zasílat dané úkoly. Pravidla hodnocení daného předmětu si stanoví jednotliví vyučující.

V případě obtíží s distanční výukou kontaktujte třídního učitele, učitele daného předmětu, popř. vedení školy.

novinka9162(17.11.2020)
ROZVRH HODIN PRO 1. A 2. ROČNÍK

od 18. 11. 2020
Klikněte na více...více...
novinka9163(15.11.2020)
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL

Klikněte na více...více...
novinka9112(15.11.2020)
ONLINE ROZVRH 1. STUPNĚ

Klikněte na více...
Odkaz pro vstup do online hodiny daného předmětu najdete na disku ŠKOLA DOMA vždy u daného předmětu v daném ročníku.
Teams se lépe chovají v prostředí prohlížeče Microsoft Edge.
Stáhněte si jej zde...více...
novinka9113(15.11.2020)
ONLINE ROZVRH 2. STUPNĚ

Klikněte na více...
Odkaz pro vstup do online hodiny daného předmětu najdete na disku ŠKOLA DOMA vždy u daného předmětu v daném ročníku.
Teams se lépe chovají v prostředí prohlížeče Microsoft Edge.
Stáhněte si jej zde...více...

Mapa