www.zsskuhrov.cz

Novinky

novinka10419(07.10.2022)
VAPORIZÉRY

Vážení rodiče, tento týden jsme bohužel ve škole řešili nepříjemnou situaci s vaporizéry. Rodiče žáků, kterých se situace přímo týkala, byli bezprostředně informováni.
Ve škole se problematice samozřejmě budeme věnovat v rámci třídnických chvilek, výchovy ke zdraví a občanské výchovy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jev, o kterém byste měli vědět (a pro mnohé rodiče je toto téma, podobně jako nikotinové sáčky, věcí neznámou), rozhodli jsme se i Vám podat touto cestou více informací:
Vaporizéry / e-cigarety děti často vídají ve svém okolí a také na sociálních sítích. Jako technologická novinka je přirozeně přitahují. Atraktivní jsou pro ně vapovací triky, příchutě e-liquidů, možnosti vlastního nastavování zařízení a sdílení přes sociální sítě. Ze strany výrobců a prodejců je znatelná snaha popisovat výrobky nepravdivě jako málo škodlivé. Pro děti je taková informace obtížně pochopitelná a podléhají dojmu, že vlastně vůbec škodlivé nejsou. Podobně jako nikotinové sáčky lákají různými příchutěmi a pro dospívající atraktivním designem. Většina dětí je proto nevnímá jako kouření, ale jako určitou formu záliby a statusový symbol. Neuvědomují si zdravotní rizika a vysokou možnost vzniku závislosti. Velký vliv mají na dospívající jejich vrstevníci a také starší kamarádi, které potkávají v partě ve svém volném čase.
Vaporizéry / e-cigarety nesmí být v ČR prodávány osobám mladším 18 let (včetně veškerých jejich komponent a e-liquidů). Bohužel, stejně jako v případě nikotinových sáčků, si zejména dospívající cesty najdou. Prosíme, zvažte, zda a kdy se svým dítětem na toto téma promluvíte. Doporučujeme, abyste byli co možná nejvíc chápaví a aby byl váš rozhovor založen na důvěře.
Děkujeme za čas, který tomuto tématu věnujete.

Doporučená videa:
Užívání e-cigaret mezi dětmi
Pravda o Elfbarech
novinka10411(03.10.2022)
KOMUNIKAČNÍ KANÁL KOMENS

Vážení rodiče, od 1. 10. 2022 byl zprovozněn komunikační kanál KOMENS. Slouží ke vzájemné komunikaci mezi učiteli školy (vč. ředitelství) a rodiči žáků prostřednictvím zpráv. Pro využití tohoto kanálu stačí přístup a přihlášení do Bakalářů (online aplikace či mobilní aplikace). V těchto aplikacích pak stiskněte záložku KOMENS .
novinka9365(29.09.2022)
SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Podzimní sběr starého papíru se z důvodu aktuálně nízkých výkupních cen neuskuteční. Výkupní ceny za netříděný papír a kartony jsou téměř nulové.
Přesto Vás všechny prosíme, abyste i nadále zejména tříděný starý papír shromažďovali. Jakmile budou ceny příznivější, sběr papíru uskutečníme.
Děkujeme Vám za pochopení!
více...
novinka10065(20.09.2022)
ÚHRADA FLORBALOVÉHO KROUŽKU

Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu florbalového kroužku v 1. pololetí školního roku 2022/2023. Jedná se o částku 500,- Kč za jedno dítě.
Tuto částku převeďte bezhotovostně z vašeho účtu na náš školní bankovní účet číslo 1244218369/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo 377300.
Do zprávy pro příjemce je nutné napsat text:
Jméno a příjmení dítěte (nebo dětí) a třídu (třídy).
Příklad: Jan Novák, 3. třída
Je to důležité z hlediska identifikace plátce!
Úhradu na účet školy proveďte do 31. 10. 2022.
Děkujeme za pochopení.
O. Málek, ředitel školy
D. Vacek, vedoucí kroužku florbalu
novinka9580(15.09.2022)
EMAILOVÉ ÚČTY ŽÁKŮ

I letošním školním roce 2022/2023 budeme využívat pro komunikaci se žáky jejich školní žákovské emailové účty.
Přístup do schránky
Připomínáme tvar emailové adresy žáka: jmeno.prijmeni@zak.zsskuhrov.cz
Přístupové heslo by žáci měli mít nastavené z minulého školního roku.
V případě zapomenutí přístupového hesla si o něj mohou zákonní zástupci e-mailem nebo telefonicky požádat (např. u vedení školy).
Z mailové schránky se žáci snadno dostanou do prostředí Učebny nebo Disku (použijí tlačítko "devět teček").

Mapa