www.zsskuhrov.cz

Novinky

novinka10411(05.12.2022)
KOMUNIKAČNÍ KANÁL KOMENS JIŽ BĚŽÍ NAPLNO!

Vážení rodiče, od 1. 10. 2022 byl zprovozněn komunikační kanál KOMENS. Slouží ke vzájemné komunikaci mezi učiteli školy (vč. ředitelství) a rodiči žáků prostřednictvím zpráv. Pro využití tohoto kanálu stačí přístup a přihlášení do Bakalářů (online aplikace či mobilní aplikace). V těchto aplikacích pak stiskněte záložku KOMENS .
novinka10508(11.11.2022)
ÚHRADA PLAVECKÉHO KURZU

Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu plaveckého kurzu žáků 1. - 5. ročníku. Jedná se o částku 600,- Kč za jedno dítě z 1., 4. a 5. ročníku resp. 440,- Kč za jedno dítě ze 2. a 3. ročníku.
Tuto částku převeďte bezhotovostně z vašeho účtu na náš školní bankovní účet číslo 1244218369/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo 377400.
Do zprávy pro příjemce je nutné napsat text:
Jméno a příjmení dítěte (nebo dětí) a třídu (třídy).
Příklad: Jan Novák, 3. třída
Je to důležité z hlediska identifikace plátce!
Úhradu na účet školy proveďte do 30. 11. 2022.
Děkujeme za pochopení.
O. Málek, ředitel školy
novinka10065(16.10.2022)
ÚHRADA FLORBALOVÉHO KROUŽKU

Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu florbalového kroužku v 1. pololetí školního roku 2022/2023. Jedná se o částku 500,- Kč za jedno dítě.
Tuto částku převeďte bezhotovostně z vašeho účtu na náš školní bankovní účet číslo 1244218369/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo 377300.
Do zprávy pro příjemce je nutné napsat text:
Jméno a příjmení dítěte (nebo dětí) a třídu (třídy).
Příklad: Jan Novák, 3. třída
Je to důležité z hlediska identifikace plátce!
Úhradu na účet školy proveďte do 31. 10. 2022.
Děkujeme za pochopení.
O. Málek, ředitel školy
D. Vacek, vedoucí kroužku florbalu
novinka10419(07.10.2022)
VAPORIZÉRY

Vážení rodiče, na podzim jsme bohužel ve škole řešili nepříjemnou situaci s vaporizéry. Rodiče žáků, kterých se situace přímo týkala, byli bezprostředně informováni.
Ve škole se problematice samozřejmě budeme věnovat v rámci třídnických chvilek, výchovy ke zdraví a občanské výchovy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jev, o kterém byste měli vědět (a pro mnohé rodiče je toto téma, podobně jako nikotinové sáčky, věcí neznámou), rozhodli jsme se i Vám podat touto cestou více informací:
Vaporizéry / e-cigarety děti často vídají ve svém okolí a také na sociálních sítích. Jako technologická novinka je přirozeně přitahují. Atraktivní jsou pro ně vapovací triky, příchutě e-liquidů, možnosti vlastního nastavování zařízení a sdílení přes sociální sítě. Ze strany výrobců a prodejců je znatelná snaha popisovat výrobky nepravdivě jako málo škodlivé. Pro děti je taková informace obtížně pochopitelná a podléhají dojmu, že vlastně vůbec škodlivé nejsou. Podobně jako nikotinové sáčky lákají různými příchutěmi a pro dospívající atraktivním designem. Většina dětí je proto nevnímá jako kouření, ale jako určitou formu záliby a statusový symbol. Neuvědomují si zdravotní rizika a vysokou možnost vzniku závislosti. Velký vliv mají na dospívající jejich vrstevníci a také starší kamarádi, které potkávají v partě ve svém volném čase.
Vaporizéry / e-cigarety nesmí být v ČR prodávány osobám mladším 18 let (včetně veškerých jejich komponent a e-liquidů). Bohužel, stejně jako v případě nikotinových sáčků, si zejména dospívající cesty najdou. Prosíme, zvažte, zda a kdy se svým dítětem na toto téma promluvíte. Doporučujeme, abyste byli co možná nejvíc chápaví a aby byl váš rozhovor založen na důvěře.
Děkujeme za čas, který tomuto tématu věnujete.

Doporučená videa:
Užívání e-cigaret mezi dětmi
Pravda o Elfbarech
novinka9365(29.09.2022)
SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Podzimní sběr starého papíru se z důvodu aktuálně nízkých výkupních cen neuskuteční. Výkupní ceny za netříděný papír a kartony jsou téměř nulové.
Přesto Vás všechny prosíme, abyste i nadále zejména tříděný starý papír shromažďovali. Jakmile budou ceny příznivější, sběr papíru uskutečníme.
Děkujeme Vám za pochopení!
více...

Mapa