www.zsskuhrov.cz

Novinky

(16.01.2019)
TRADIČNÍ KUŽELKÁŘSKÝ TURNAJ DVOJIC

se koná v sobotu 26. 1. 2019 od 9.00 hod.
Pozor! Turnaj je určen plnoletým skuhrovským občanům.více...
(12.01.2019)
TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V úterý 15. 1. 2019 se konají třídní schůzky.
Začátky schůzek: 2. - 4. ročník ve 14.30 hod., 5. - 9. ročník v 15.30 hod.
Poté následují konzultace o chování a prospěchu žáků s jednotlivými vyučujícími.
POZOR! Třídní schůzka v 1. třídě s Mgr. Věrou Rygrovou se koná ve čtvrtek 17. 1. 2019.
(03.01.2019)
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Tříkrálová sbírka proběhla ve dnech 4.1. - 6.1. 2019.
Výtěžek sbírky činil 35.072,- Kč.
Všem dárcům patří upřímné poděkování!

Mapa