Nástěnka

LOGOPEDICKÁ PÉČE v ZŠ Skuhrov nad Bělou

bude od ledna do června 2022 probíhat v těchto termínech: 

06. 01., 20. 01. (leden), 03. 02. (únor), 03. 03., 24. 03. (březen), 07. 04., 21. 04. (duben),

19. 05. (květen), 02. 06.,16. 06., 23. 06. (červen)

Logopedická péče probíhá v čítárně v patře budovy I. stupně.

Kontakt:

Mgr. Zuzana Sahulová, logoped
605 063 215
  zuzkasahulova@seznam.cz

Ceny obědů platné OD 1. 9. 2020

žáci 7 - 10 let 28,00 Kč
žáci 11 - 14 let 30,00 Kč
žáci 15 a více let 32,00 Kč
pracovníci školy 41,00 Kč
cizí strávníci 75,00 Kč

Současně Vás žádáme o nastavení měsíčních záloh ve výši 640,- Kč na jednoho žáka, který se stravuje každodenně. Výše zálohy pro žáka, který se stravuje dva nebo tři dny v týdnu, činí 350,- Kč.
Číslo účtu: 1244218369/0800
Do zprávy pro příjemce: jméno dítěte popř. jména dětí

Děkuji Vám za pochopení, případné dotazy velmi ochotně zodpovím osobně nebo na tel. čísle 778 546 725.

Klára Rašínová, vedoucí školní jídelny

JÍZDNÍ ŘÁD BASPOBUSU od 01. 09. 2021


Do školy (Po-Pá):
6.45 Svinná
6.55 Bílý Újezd 
7.00 Brocná
7.25 Lukavice - od školy
7.30 Slavěnka
7.35 Debřece - křižovatka

Ze školy:
Po, St, Pá: 13.50 směr Lukavice (zdr. středisko), 14.30 směr Brocná (aut. zast.) 
Út, Čt: 15.15 směr Lukavice (zdr. středisko), 15.35 směr Brocná (aut. zast.)