Nástěnka

LOGOPEDICKÁ PÉČE v ZŠ Skuhrov nad Bělou

bude na podzim 2018 probíhat v těchto termínech: 
20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 20. 12. 

 

Mgr. Zuzana Sahulová, logoped
605 063 215
  zuzkasahulova@seznam.cz

Mgr. Miroslava Sahulová, klinický logoped
603 274 572
  logoms@seznam.cz

Ceny obědů platné od 3. 9. 2018:

žáci 7 - 10 let 25,00 Kč
žáci 11 - 14 let 27,00 Kč
žáci 15 a více let 29,00 Kč
pracovníci školy 31,00 Kč
cizí strávníci 60,00 Kč

Současně Vás žádáme o nastavení měsíčních záloh ve výši 600,- Kč na jednoho žáka, který se stravuje každodenně. Výše zálohy pro žáka, který se stravuje dva nebo tři dny v týdnu, činí 350,- Kč.
Číslo účtu: 1244218369/0800
Do zprávy pro příjemce: jméno dítěte popř. jména dětí

Děkuji Vám za pochopení, případné dotazy velmi ochotně zodpovím osobně nebo na tel. čísle 778 546 725.

Stanislava Popová, vedoucí školní jídelny

JÍZDNÍ ŘÁD BASPO od 10. 9. 2018


Do školy (Po-Pá):
6.45 Svinná
6.55 Bílý Újezd 
7.00 Brocná
7.25 Lukavice - horní konec
7.30 Slavěnka
7.35 Debřece - křižovatka

Ze školy:
Po, St, Pá: 13.50 směr Lukavice (zdr. středisko), 14.30 směr Brocná (aut. zast.) 
Út, Čt: 15.15 směr Lukavice (zdr. středisko), 15.35 směr Brocná (aut. zast.)