Školská rada

FUNKČNÍ OBDOBÍ 2021 - 2024

Školská rada při základní škole Skuhrov nad Bělou byla zřízena dne 22. 11. 2005 Usnesením Rady obce Skuhrov nad Bělou s účinností od 16. 12. 2005. Po předchozím funkčním období byli ve dnech 12. - 17. 12. 2021 zvoleni či jmenováni členové  školské rady na tříleté funkční období od 17. 12. 2021 do 17. 12. 2024.

Stávající složení školské rady:
Zvolení zástupci rodičovské veřejnosti:
Martin Šabata - předseda školské rady (email: m.sabata@zsskuhrov.cz)
Soňa Vlasáková

Zvolení zástupci pedagogického sboru:
Mgr. Iveta Vašátková
Mgr. Daniel Vacek

Jmenovaní zástupci zřizovatele:
Dana Bártová 
Ing. Zuzana Hanušová
 

DOKUMENTY: