Školská rada

Školská rada při základní škole Skuhrov nad Bělou byla zřízena dne 22. 11. 2005 Usnesením Rady obce Skuhrov nad Bělou s účinností od 16. 12. 2005. Po předchozím tříletém funkčním období byli ve dnech 13. - 22. 11. 2017 zvoleni či jmenováni noví členové školské rady na tříleté funkční období od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2020.

Stávající složení školské rady:
Jmenovaní zástupci zřizovatele:
Dana Bártová - předsedkyně školské rady 
Petr Pišl
Zvolení zástupci pedagogického sboru:
Mgr. Iveta Vašátková
Mgr. Daniel Vacek
Zvolení zástupci rodičovské veřejnosti:
Petra Pišlová
Zuzana Šabatová

 

KE STAŽENÍ