V přehledu

Nejnovější informace

<< Aktuality

Upozornění pro rodiče

21. 03. 17 14:07:21, P. Nedvídková
Upozorňujeme, že ve středu 22. 3. 2017 se schůzka zájmového útvaru Šikovné ruce pro mladší děti nekoná!!!
Děkujeme za pochopení.
P. Nedvídková, vedoucí zájmového útvaru Šikovné ruce

Zápis do 1. ročníku školního roku 2017/2018

21. 02. 17 11:12:46, ReS
Zápis do 1. ročníku školního roku 2017/2018 se bude konat ve středu 5. dubna 2017.

Bližší informace (klikněte na odkaz)

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad začátku povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Ke stažení:
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Žádost o odklad začátku povinné školní docházky
Desatero pro rodiče

<< Články

Plavecký kurz

31. 01. 17 10:13:11, J.D.

<< Nástěnka

Přijímací zkoušky nanečisto

09. 02. 17 13:24:07, ReS, [pro: žáky 9. ročníku]
Přístup ke testům z českého jazyka a matematiky

Volba školy a přijímací řízení v letošním školním roce

07. 02. 17 11:52:39, ReS, [pro: žáky 9. r. a jejich zák. zást.]
Volba střední školy a přijímací řízení:
archiv
prezentace
formát PDF

<< Fotogalerie

Beseda s olympioničkou (5)

Beseda žáků 2. stupně s dvojnásobnou olympijskou reprezentantkou v běhu na lyžích Ivanou Janečkovou - 1.6.2010