V přehledu

Nejnovější informace

<< Aktuality

Zápis do 1. třídy

13. 03. 18 14:54:00, ReS
Ve středu 4. 4. 2018 od 13.00 hodin se v budově I. stupně základní školy (učebna 1. třídy) bude konat zápis dětí do 1. třídy.

Podrobnější informace o zápisu včetně dotazníku pro rodiče budoucích prvňáčků budou rodičům poskytnuty na schůzce rodičů ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 16.00 hod. v budově mateřské školy ve Skuhrově nad Bělou.

Zápis se týká všech dětí narozených do 31. 8. 2012 a dětí s odkladem školní docházky.

Rodiče si s sebou vezmou k zápisu občanský průkaz, rodný list dítěte, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a vyplněný dotazník popř. žádost o odklad školní docházky včetně zákonem stanovených příloh.

Podrobnější informace

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Desatero pro rodiče

Volby do školské rady na období 2017 - 2020

19. 10. 17 11:52:03, ReS
Volby do školské rady na další tříleté období (2017/2020)

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců proběhly dne 14. 11. 2017.
Celkový počet oprávněných voličů: 253
Zapsaných voličů: 105, v procentech: 41,50 %
Počet odevzdaných volebních lístků: 105
Počet platných volebních lístků: 104
Výsledky voleb:
Petra Pišlová 94 hlasů, zvolena
Zuzana Šabatová 85 hlasů, zvolena

Zvolení zástupci pedagogů do školské rady na období 2017 - 2020:
Mgr. Iveta Vašátková
Mgr. Daniel Vacek

Zástupci ve školské radě na období 2017 - 2020, kteří byli jmenováni zřizovatelem:
Dana Bártová
Petr Pišl

<< Články

Plavecký kurz

31. 01. 17 10:13:11, J.D.

<< Nástěnka

Přijímací řízení 2018

08. 02. 18 13:22:23, I. Vašátková, [pro: vycházej. žáky a jejich rodiče]

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2018

25. 01. 18 12:15:22, Farní charita RK, [pro: ]
Jménem Farní charity Rychnov nad Kněžnou děkujeme všem občanům, kteří i v rámci letošní Tříkrálové sbírky (5. - 7. 1. 2018) přispěli finančním obnosem.
Také děkujeme zúčastněným dětem i jejich doprovodu za přímou terénní pomoc.

Výtěžek v jednotlivých místních částech:
Debřece: 2.488 Kč
Skuhrov - střed: 4.624 Kč
Hraštice: 2.609 Kč
Svinná: 4.592 Kč
Brocná: 5.413 Kč
Březina: 4.027 Kč
Rybníčky: 2.624 Kč
Poříčí: 5.190 Kč

Celkový výtěžek sbírky: 31.567 Kč

<< Fotogalerie

Beseda s olympioničkou (5)

Beseda žáků 2. stupně s dvojnásobnou olympijskou reprezentantkou v běhu na lyžích Ivanou Janečkovou - 1.6.2010