V přehledu

Nejnovější informace

<< Aktuality

Informace pro strávníky

24. 02. 17 12:20:46, S. Popová
Pozor!
V době jarních prázdnin (po 27. 2. - pá 3. 3. 2017) školní jídelna nevaří!!!
Vařit se opět začne od pondělí 6. 3. 2017 (jídelníček je již pověšen).
Děkujeme za pochopení.

Zápis do 1. ročníku školního roku 2017/2018

21. 02. 17 11:12:46, ReS
Zápis do 1. ročníku školního roku 2017/2018 se bude konat ve středu 5. dubna 2017.

Bližší informace (klikněte na odkaz)

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

<< Články

Plavecký kurz

31. 01. 17 10:13:11, J.D.

<< Nástěnka

Přijímací zkoušky nanečisto

09. 02. 17 13:24:07, ReS, [pro: žáky 9. ročníku]
Přístup ke testům z českého jazyka a matematiky

Volba školy a přijímací řízení v letošním školním roce

07. 02. 17 11:52:39, ReS, [pro: žáky 9. r. a jejich zák. zást.]
Volba střední školy a přijímací řízení:
archiv
prezentace
formát PDF

<< Fotogalerie

Beseda s olympioničkou (5)

Beseda žáků 2. stupně s dvojnásobnou olympijskou reprezentantkou v běhu na lyžích Ivanou Janečkovou - 1.6.2010