Spolek rodičů a přátel školy

Spolek rodičů a přátel školy (dále jen SRPŠ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, který vyvíjí svou činnost v souladu se svými stanovami a s obecně závaznými předpisy.

Spolek byl zapsán u Krajského soudu Hradec Králové dne 16. 6. 2016 pod spisovou značkou L 10713.

 

Základní údaje o SRPŠ:

Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Skuhrov nad Bělou, zapsaný spolek
Sídlo: Skuhrov nad Bělou 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou
Identifikační číslo: 05118255
Statutární orgán: Eva Špringrová, předsedkyně spolku
Bankovní spojení: 4292347329/0800 (ČS)
IČP (identifikační číslo provozovny): 051182551234

 

Členové Rady rodičů:

 1. Eva Špringrová (předsedkyně spolku)
 2. Petra Pišlová (místopředsedkyně spolku)
 3. Miroslava Šabatová (hospodářka spolku)
 4. Tereza Jandíková
 5. Renata Koblásová
 6. Irena Lemfeldová
 7. Petra Lockerová
 8. Jaroslava Pišlová
 9. Dagmar Novotná
 10. Romana Pohlová
 11. Soňa Vlasáková
   


KE STAŽENÍ