Pedagogický sbor

  Učitelé, vychovatelka...

Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy  Chemie, Informatika
Mgr. Jiří Nedomlel, zástupce ŘŠ Dějepis, Ruský jazyk, Zeměpis
Mgr. Věra Rygrová 1. třída, Hudební výchova 6. tř.
Mgr. Kateřina Hvězdová Dohnálková 2. třída, Hudební výchova 8. tř.
Mgr. Jana Popová 3. třída, Hudební výchova 2. tř.
Mgr. Vladimír Kalous 4. třída, Praktické činnosti 1.tř.
Mgr. Daniel Vacek

5. třída, Hudební výchova 7. a 9. tř., Občanská
výchova 7. tř.

Mgr. Hana Wenzelová

Fyzika, Matematika, Zeměpis, Občanská výchova, Praktické činnosti

Mgr. Lenka Hepnarová Přírodopis, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova, Chemie, Přírodověda 5. tř., Vlastivěda 5. tř., Praktické činnosti 4. tř.
Mgr. Zuzana Šabatová Český jazyk, Německý jazyk
Mgr. Iveta Vašátková Anglický jazyk, Občanská výchova, Výtvarná výchova, Výtvarná výchova 5. tř.
Mgr. Jana Dusilová Český jazyk, Zeměpis, Anglický jazyk, Anglický jazyk
3. a 4. tř.
Mgr. Petr Píč Matematika, Tělesná výchova, Občanská výchova, Praktické činnosti, Informatika
Jana Pohlová Vychovatelka ve školní družině