Pedagogický sbor ve školním roce 2020/2021

Učitelé, vychovatelkY...

Mgr. Oldřich Málek Informatika 5 a 6, Zeměpis 8
Mgr. Jana Dusilová Anglický jazyk 5, 6, 7, 9
Mgr. Iveta Vašátková Anglický jazyk 9, Německý jazyk 7 ,8, 9, Výtvarná výchova 5 - 9, Zeměpis 7
Mgr. Věra Rygrová 1. třída
Mgr. Kateřina Hvězdová Dohnálková 2. třída
Mgr. Daniel Vacek 3. třída, Anglický jazyk 3, 4, Tělesná výchova 3, 4
Mgr. Jakub Halda 4. třída, Praktické činnosti 3, Výtvarná výchova 3,
Hudební výchova 3, 4
Mgr. Lenka Hepnarová 5. třída, Prvouka 3, Zeměpis 6
Mgr. Petra Čápová Přírodopis 6 - 9, Výchova ke zdraví 6 - 8, Tělesná výchova 6, 8, 9,
Chemie 8, Hudební výchova 6, 8, Občanská výchova 6
Mgr. Petr Píč Matematika 7 - 9 , Tělesná výchova 7 - 8, Občanská výchova 7, Praktické činnosti 8 a 9 , Informatika 5
Mgr. Hana Wenzelová

Fyzika 6 - 9, Matematika 6, Zeměpis 9, Občanská výchova 8, Praktické činnosti 6 - 9

Mgr. Zuzana Šabatová Český jazyk 7 - 9, Německý jazyk 7 - 9, Občanská výchova 9
Mgr. Petra Wenzelová Český jazyk 6, Chemie 9, Anglický jazyk 5, 6, 7, 8,
Hudební výchova 5, 7, 9
Libor Blažek Dějepis 6 - 9
Jana Pohlová Vychovatelka ve školní družině (1. oddělení)
Kateřina Pirklová Vychovatelka ve školní družině (2. oddělení)