Pedagogický sbor ve školním roce 2023/2024

Učitelé, vychovatelkY...

Mgr. Oldřich Málek

Informatika 7, 9, Zeměpis 8
 

Mgr. Jana Dusilová Český jazyk 6, Anglický jazyk 3, 6
 
Mgr. Iveta Vašátková Anglický jazyk 7, 8, 9, Německý jazyk 8, 9, Výtvarná výchova 6, 7, 9, Zeměpis 7, Informatika 8, Hudební výchova 9
Mgr. Veronika Košíková 1. třída
 
Mgr. Kateřina Hvězdová Dohnálková 2. třída
 
Mgr. Věra Rygrová 3. třída, Hudební výchova 4, 5, 6
Mgr. Lenka Hepnarová 4.A třída, Praktické činnosti 5, Zeměpis 6, Tělesná výchova 6
 
Mgr. Daniel Vacek 4.B třída, Informatika 4, 5, 6, Tělesná výchova 5
 
Mgr. Renata Kárníková 5. třída, Informatika 4, 5, 6
 
Veronika Málková Prvouka 3, Výtvarná výchova 4, Přírodověda 4
 
Mgr. Petr Píč Matematika 7, 8, 9 , Tělesná výchova 8, 9, Občanská výchova 6, Praktické činnosti 8 a 9
Mgr. Hana Wenzelová

Fyzika 6, 7, 8, 9, Matematika 6, Zeměpis 9, Praktické činnosti 6, 7, 8, 9, Přírodověda 5

Mgr. Zuzana Šabatová Český jazyk 7, 8, 9, Německý jazyk 7, 8, 9, Občanská výchova 8
 
Mgr. Petra Čápová Přírodopis 6, 7, 8, 9, Výchova ke zdraví 8, Tělesná výchova 7, 8, 9,
Chemie 8, 9, Hudební výchova 7, 8, Občanská výchova 9
Bc. Kateřina Vondráčková Anglický jazyk 4, 5, 6, 7, 8, 9
Bc. Kateřina Frydrychová Dějepis 6, 7, 8, 9, Tělesná výchova 6, Výchova ke zdraví 6
 
Klára Nosková Vychovatelka ve školní družině (1. oddělení)
Veronika Málková Vychovatelka ve školní družině (2. oddělení)