ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠD je součástí Základní školy ve Skuhrově nad Bělou. Maximální kapacita je 45 žáků, kteří tvoří 2 oddělení. Zřizovatelem školní družiny, tak jako ZŠ, je Obec Skuhrov nad Bělou. Prostory oddělení ŠD se nacházejí v budovách čp. 9 a čp. 102. ŠD má k dispozici svoje místnosti a může využívat i další prostory, jako je tělocvična, hřiště, čítárna, s přihlédnutím k rozvrhu.