ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠD je součástí Základní školy ve Skuhrově nad Bělou. Plánovaná kapacita je 30 žáků, jež tvoří 1 oddělení. Zřizovatelem školní družiny, tak jako ZŠ, je Obec Skuhrov nad Bělou. Prostory ŠD se nacházejí v budově č. p. 9, v prvním patře. ŠD má k dispozici svoji místnost a může využívat i další prostory, jako je tělocvična, hřiště, čítárna, s přihlédnutím k rozvrhu.