MATEŘSKÁ ŠKOLA

 PROVOZ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH BUDE UZAVŘEN !!!

Vážení rodiče, provoz MŠ Sluníčko bude o jarních školních prázdninách UZAVŘEN z důvodu vysokého výskytu infekční nemoci a z provozních důvodů.

A to v týdnu od 11. 3. do 15. 3. 2019.

Odůvodnění:
Počet předem nahlášených dětí jejich zákonnými zástupci na tyto dny poklesl pod  8 účastníků. K 8. 03. 2019 je nahlášeno pouze 7 dětí.  V případě provozu by vznikly v těchto dnech mateřské škole vysoké provozní náklady. Dalším důvodem uzavření provozu je vysoký výskyt infekční dětské nemoci v MŠ – plané neštovice.

Dle dodatku školního řádu 2018 -2019 Mateřské školy ve Skuhrově n. B. (Str. 2 Čl. 2), může být provoz mateřské školy přerušen v případě, že počet dětí nedosáhne počtu 8 nahlášených účastníků, a to z důvodu vysokých provozních nákladů. Přerušení musí být vždy konzultováno se zřizovatelem.

 

Přerušení stanovil ředitel školy Mgr. Oldřich Málek, který tento stav projednal telefonicky se zřizovatelem dne 8. 03. 2019.

PRVNÍ MASOPUST VE SKUHROVĚ N. B. 

KARNEVAL VE SKUHROVĚ NAD BĚLOU

NÁVŠTĚVA Z LESA

Ve čtvrtek naší mateřskou školku navštívil pan Lukáš Vašata s výukovým programem nejen o myslivosti. Děti měly možnost na vlastní oči vidět živé káně černoocasé, výra velkého i králíka polního. Seznámili se s lesními zvířátky, s životem v lese  a mohly se zaposlouchat i do zvuku borlice.  Za velmi úžasný program bychom chtěli moc poděkovat.  

 

ŠKOLKOVÉ AKCE V březnu

 

Ve čtvrtek 7 3. 2019 od 15:00 hod. u Broučků

PŘEDŠKOLÁCKÉ ODPOLEDNE - pro rodiče a děti budoucích prvňáků

 

 Od pondělí 11. 3.  do pátku 15. 3. 2019      

JARNÍ PRÁZDNINY- provoz omezen na jednu třídu

 

Ve čtvrtek 21. 3. 2019      

LOUČENÍ SE ZIMOU - dopoledne 

 

V úterý 26. 3. 2019  - dopoledne    

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ NA ZŠ  

 

Ve středu  27. 3. 2019 - dopoledne 

VÝLET BERUŠEK A MOTÝLKŮ DO SOLNICKÉ KNIHOVNY

 

V týdnu od 25. 3. 2019

ZAHÁJENÍ BAZÁRKU DĚTSKÝCH KNIH