MATEŘSKÁ ŠKOLA

NAŠE ZAHRADA -  NAŠE ŠKOLKA 

Všem zúčastněným lidičkám  na této akci patří velký dík za pomoc při jarní údržbě naši zahrady. Za celé odpoledne jsem stihli nejen pohrabat zahradu, vyčistit lesopark, ale i  zabudovat nové mlhoviště pro děti. Velmi si vážíme vaši pomoci a ještě jednou děkujeme.  

ČARODĚJNICKÝ DEN

V úterý, posledního dubna, se naše mateřská školka změnila v chýši čarodějnic a čarodějů. Vaření lektvarů, čichačky, hledání pokladu, házení koštětem, či čarodějnická přehlídka, byly jedny z mála činností, které na děti v tento den čekaly. Broučci dopoledne vyrazili na hrad za tajemnou čarodějkou  a Berušky navštívily čarodějnický les, kde si uvařily polévku a našly poklad. Motýlci se vydali po stopách Ježibaby a upekli si perníčky. Děkujeme rodičům za spolupráci  a přípravu kostýmů pro děti.

 ZÁPIS DĚTÍ

do mateřské školy

na školní rok 2019/2020,

který se koná

v úterý 14. 5. 2019,
od 15.00 do 16.00 hod.


v přízemí MŠ ve Skuhrově nad Bělou

Vezměte s sebou:

-         rodný list dítěte

-         průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují
o dítě v pěstounské péči

-         doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením)

-         potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)

Jde o součást žádosti o přijetí dítěte do MŠ.

 

V příloze k nahlédnutí kritéria přijímacího řízení : /soubory/ms/Kriteria_prijimaciho_rizeni_2019.pdf

 

Přihláška k zápisu do MŠ ke stažení zde: /soubory/ms/zadost_o_prijeti_2019.pdf

 

 

ŠKOLKOVÉ AKCE
V květnu

 

V úterý 7. 5. 2019 - od 15:00 hod. 

NAŠE ZAHRADA - NAŠE ŠKOLKA - brigáda s opékáním

 

V úterý  14. 5. 2019 od 15:00 hod.    

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

UPOZORNĚNÍ: Zákonný zástupce je povinnen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.
Povinná školní docházka se týká dětí, kteří v tomto školním roce 2019 -2020 dosáhnou 5 let! 

 

Ve středu  15. 5. 2019  - dopoledne

SPOLEČNÉ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ A FOTO NA TABLO

 

Ve čtvrtek 23. 5. 2019 -odpoledne

BESÍDKA PRO RODIČE   od 14:30 hod. u Motýlků

                                                   od 15:00 hod. u Berušek

                                                   od 15:30 hod. u Broučků

 

HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO POKLADU

 

O velikonočních prázdninách jsem vyrazili za pokladem. Děti měly najít místo, kde voda šveholí a klokotá. Kde je skála a kde roste květina co má v názvu zrzavé zvíře. Pak třikrát poklepat vajíčkem a říci tajné zaříkávadlo. Světe div se, poklad se nám podařil najít a celé dopoledne si pořádně užít.  

Krásné velikonoce!

VELIKONOČNÍ DOPOLEDNE

Škaredá středa se ve školce nesla v duchu velikonočních tradic. Ráno kluci koledovali holčičky a připomněli si všichni společně svátky jara. Po svačince jsme se sešli na zahradě, kde pro děti bylo připraveno hledání velikonočních vajíček
v tráve, překážková dráha, přenášení vajíček, malování i hledání velikonočního pokladu. 

Všem bychom za školku chtěli popřát krásné Velikonoce!

PŘEDŠKOLÁCI MAJÍ ZA SEBOU ZÁPIS DO ŠKOLY  

Titulní fotografie

VÍCE SE DOČTETE NA: http://orlicky.net/?id_zpravy=13684298901554633840

ODEMYKÁNÍ ZAHRADY  

Ve čtvrtek jsme s dětmi vykopali klíč a odemkli po zimě zahradu. Děti byly za pomoc při jarním úklidu zahrady odměněny novými lopatami na písek.  Nyní  si jen přát co nejvíce krásného slunného počasí.

 

LOUČENÍ SE ZIMOU

Ve čtvrtek 21.3. 2019 jsme se v naší školce rozloučili se zimou. Za doprovodu písniček a říkadel jsme vynesli Moranu za ves a po řece Bělé ji poslaly pryč.  Doufáme, že se nám  zima, nemoci  a vše zlé ze  Skuhrova podařilo vyhnat. 

Za školku přejeme všem krásné jarní dny.  

PRVNÍ MASOPUST VE SKUHROVĚ N. B. 

KARNEVAL VE SKUHROVĚ NAD BĚLOU

NÁVŠTĚVA Z LESA

Ve čtvrtek naší mateřskou školku navštívil pan Lukáš Vašata s výukovým programem nejen o myslivosti. Děti měly možnost na vlastní oči vidět živé káně černoocasé, výra velkého i králíka polního. Seznámili se s lesními zvířátky, s životem v lese  a mohly se zaposlouchat i do zvuku borlice.  Za velmi úžasný program bychom chtěli moc poděkovat.