MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

 

 

 

 

 

 

 

LOUČENÍ SE ZIMOU - VYNÁŠENÍ MORANY 

 

 

 

 

KVĚTINOVÝ KARNEVAL 2023

VÝLET ZA ZIMNÍMI SPORTY DO ORLICKÝCH HOR

V úterý 14. února jsme se třídou Berušek a Motýlků vyrazili na výlet do Orlických hor. Sněhu nám pod horami tuto zimu nebylo moc dopřáno a tak jsme s radostí přijali pozvání od oddílu běžeckého lyžování Ski Skuhrov navštívit jejich základnu v Deštné v Orlických horách. Seznámit se s běžeckým lyžováním, užít si zimních radovánek a využít zázemí jejich klubovny. 

Výlet se nám velmi povedl. Děti byly nadšené ze sněhové nadílky a dobré svačiny od maminek.


Touto cestou bych chtěla poděkovat oddílu SKI Skuhrov, jmenovitě panu Peru Michlovi za jeho spolupráci a čas, který nám věnoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMĚNA ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO 

OD 1. 3. 2023

 

V případě platby školného 400,- Kč na měsíc,  je připočítáváno ke stravnému. 

 

 

 

ADVENTNÍ ČAS V NAŠÍ ŠKOLCE 

Předvánoční čas v naší školce patřil přípravám a vánočním radovánkám. Peklo se, zdobilo, zpívalo i tančilo.  Společně s rodiči jsem putovali za vánoční hvězdou do Betléma  a našla se i společná chvilka k vánočnímu rozjímání. Odměnou pro všechny děti bylo Ježíškování, kdy se sešly pod stromečkem s vánočními dárečky a dobrůtkami od maminek.  Tento čas jsme ukončili vzácnou návštěvou Tří králů. 

 

 

ROK PLNÝ DVOJEK

Začínáme vítat čas adventní a pomalu se loučíme s rokem plných dvojek. Rok 2022 byl pro nás nadějí návratu k běžnému životu bez omezení a strachu ze závažné nemoci. A to se nám splnilo. I přes vysokou nemocnost dětí se provoz mateřské školy vrátil pomalu do zajetých kolejí.

Po celý rok v naší mateřské škole proběhlo mnoho zajímavých akcí nejen pro děti, ale i rodiče.  Vrátila se k nám malá divadelní pohádková představení, vyrazili jsem s dětmi na výlety nejen do okolí, ale i do naší oblíbené ZOO do Dvora Králové. Přivítali jsem osobně na Dnu otevřených dveří a Zápisu do MŠ nové kamarády, oslavily Den Země i Čarodějnické dovádění. Vydali se na indiánskou stezku a slavnostně se rozloučili s našimi předškoláky. Zamkli zahradu se skřítkem Podzimníčkem a vydali se na konci roku za Betlémskou hvězdou.  Celkem se nám podařilo zorganizovat téměř čtyřicet různých akcí, od výletů, divadel, besed a akcí pro rodiče či dopoledních programů a prožitkových dnů. Ale hlavně jsme mohli chodit do naší malé školičky, plnit úkoly, hrát si s kamarády, čelit výzvám i novým zážitkům.

A co je u nás nového? Dovybavili jsem třídy novým nábytkem a nakoupili nové didaktické a digitální pomůcky pro děti.Za úžasné spolupráce se spolkem Přátel hradu jsme získali do našeho lesíka dřevěná vyřezávaná zvířátka z Proměn dřeva.  Opravilo se prasklé odpadní potrubí a zrekonstruovali se toalety u Berušek. Od září k nám nastoupilo dalších 18 nových školáčků a kapacita mateřské školy byla opět naplněna.

A co nás čeká další rok? Rekonstrukce balkónů, obměna kuchyňských linek ve výdejnách, výměna prasklého dešťového litinové potrubí i nákup nových venkovních stolků a posezení pro děti. Ale hlavně máme za cíl udržet profesionální úroveň předškolního vzdělávání v naší mateřské škole. Mít spokojené a šťastné děti i jejich rodiče.

 

 

 

 

 

ZVÍŘÁTKA NAŠLA DOMOV V NAŠEM LESÍKU 

 

 

 

 Dřevěná zvířátka oživí náš školkový les 

Dne 3 až 5 července 2022 se ve Skuhrově nad Bělou konal sedmý ročník Proměny dřeva na téma lesní zvířata. Zvířata, která budou zdobit náš lesík a zahradu mateřské školy. Zvířata, která se stanou neobyčejnou a originální pomůckou
při enviromentálních programech a výuce našich dětí.  Bylo báječné pozorovat řezbáře při práci a vidět, jak se z kusu dřeva zrodila krásná umělecká díla v podobě medvědice s medvídětem, vlčice s malým vlčetem, laně se svým kolouškem a rodinky divočáků a jezevců.  

Chtěla bych touto cestou poděkovat pořadatelům spolku Přátelé hradu Skuhrova, jmenovitě panu Richardovi Poláčkovi
za zrealizovaný nápad a tento neobyčejný dar pro naši mateřskou školu.   

Velký dík patří i jmenovitě řezbářům za jejich úžasnou práci a nasazení. Pánům Janu Paďourovi, Martinovi Bořutovi, Radku Smejkalovi, Petru Krejcarovi a Robertu Musilovi.  

 

 

 

 

PŘIJĎTE MEZI NÁS!

VIDEO POZVÁNKA DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY