Zájmové útvary

ve školním roce 2022/2023 (od 3. 10. 2022)

název vedoucí den čas ročník
Angličtina hrou 2 Mgr. Jana Dusilová čtvrtek 09.50 - 11.30 2. r.
Etická výchova I. Mgr. Kateřina Hvězdová pondělí

12.00 - 12.45

1. r.
Etická výchova II. Mgr. Věra Rygrová pondělí 12.00 - 12.45 2. r.
Etická výchova III. Mgr. Veronika Košíková pondělí 13.00 - 13.45 3. r.
Pohybové hry Mgr. Kateřina Hvězdová čtvrtek 12.30 - 13.15 1. r.
Florbal 1 Mgr. Daniel Vacek čtvrtek 14.15 - 15.45 I. st.
Florbal 2 Bc. Libor Blažek pátek 13.30 - 15.00 II. st.
Sborový zpěv Mgr. Kateřina Synková pátek 13.00 - 13.45 1. - 2. r.
Ruský jazyk Bc. Libor Blažek čtvrtek 15.30 - 16.30 II. st.
Náboženství Marcela Volfová pátek 13.00 - 14.15 vybraní žáci

Kromě těchto volnočasových aktivit poskytuje škola své prostory dalším organizacím, které pracují s dětmi.

Jde především o tyto:

  • lyžařský oddíl WIKOV SKI Skuhrov
  • fotbalová škola SK Solnice
  • tenisový klub Kvasiny
  • SDH Skuhrov nad Bělou
  • MO ČRS Skuhrov nad Bělou