Třídy

Třídní učitelka

Tereza Jandíková

Kamila Ulrichová

U Motýlků 

Třídní učitelky

Bc. Zuzana Krassková

Zuzana Šabatová

U Berušek

Třídní učitelky

Drahuška Brožová

Jana Hůlková

U Broučků