Třídy

Třídní učitelka

 Zuzana Šabatová

Tereza Jandíková

U Motýlků 

Třídní učitelky

Bc. Zuzana Krassková

Marcela Šourková

U Berušek

Třídní učitelky

Drahuška Brožová

Jana Hůlková

U Broučků