Broučci

Červen u Broučků:

Poslední měsíc ve školce jsme si s dětmi plnili přání-výlet na koníky,pekli jsme jahodovou buchtu,byli jsme u Helči,kde jsme měli možnost vidět papoušky,morčata,kozičky,andulky od vajíčka až po dospělé ptáčky.Svátek dětí jsme oslavili divadlem „Čert a Káča“ a bublinkovou párty na zahradě. Navštívili jsme nemocnou paní učitelku,kde jsme pozorovali krásy přírody okolo Skuhrova,zvířátka,… Oslavili jsme tatínků svátek,povídali si o prázdninách,moři a setkali jsme se s Hurvínkem. Ale nejdůležitější pro nás bylo pasování na školáky s panem Dudkem a Tulácká noc,kdy jsme navštívili školu a spali ve školce. Putovali jsme za indiánským pokladem.

Květen u Broučků:

V květnu jsme měli společnou akci „Probouzení v trávě“,přišli se k nám podívat rodiče a sourozenci a plnili úkoly u pavouka,berušky nebo včelky.Byli jsme si zkusit,jak se obědvá ve školní jídelně. Moc se nám tam líbilo.                            Dalším krásným dnem byl „Včeličkový“.Byl to výukový program,kdy jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o včelkách. Připravovali jsme se pilně na besídku pro maminky,vyráběli jsme dárky,přáníčka i pohoštění. Po besídce jsme vycházkou zašli do obchodu a koupili jsme si za odměnu nanuka. Koncem května nás čekal velký výlet-ZOO ve Dvoře Králové. Jeli jsme velikým autobusem,viděli jsme spoustu zvířátek... Postavili jsme si velkou opičí dráhu a stihli jsme si i obtisknout nožičky do portfolia.

Duben u Broučků:

V dubnu jsme si užívali jaro plnými doušky a hlavně jsme se připravovali na zápis.Trénovali jsme geometrické tvary,prostorové pojmy a mnoho dalších úkolů.Zápis jsme pořádně oslavili-měli jsme kino i s popcornem.Stihli jsme se ale i pořádně připravit na Velikonoce- užívali jsme si velikonoční hry,pletení pomlázky,barvení vajíček,pečení perníků. Některé děti přinesly ukázat i vajíčka,která zdobili s maminkou.Seli jsme pšenici,tančili,zpívali,plnili jsme úkoly a pozorovali jarní kytičky.Oslavili jsme Den Země-sbírali jsme odpadky,třídili jsme odpad,navštívili jsme sběrný dvůr,vyráběli jsme zeměkouli a byli jsme se podívat v kravíně.Čarodějnice jsme si užili ze všeho nejvícJSlétli se čarodějové a čarodějnice,sbírali jsme  byliny,vařili jsme kouzelné lektvary a tančili jsme.Vypravili jsme se za hodnou čarodějkou,která nachystala plnění úkolů,opékání hadích ocásků,občerstvení a seznámila nás s panem Fouskem.

Březen u Broučků:

Měsíc březen byl ve znamení KARNEVALU- přípravili jsme si pohoštění-slepované piškoty s banánem,tančili jsme,měli jsme promenádu a představení masek,venku jsme stříleli z luku a hráli jsme si chvíli i na školu- skládali jsme slova. Vydali jsme se autobusem na výlet do řeznictví,kde nás čekala prohlídka a ochutnávka specialit.Stihli jsme si i zařádit na hřišti.Povídali jsme si o těle-lepili jsme,vyráběli obrysy těla z víček,skládali kostlivce,… Vítali jsme JARO a tak jsme se museli rozloučit se zimou,vynesli jsme Morenu a odemkli jsme zahradu s vílou Elvírou.Vyrazili jsme na výlet za telátky,oslavili svátek vody a plnili jsme domácí úkol-fotili jsme naše domácí mazlíčky.

Únor u Broučků:

Měsíc únor byl krátký, ale i přesto jsme stihli mnoho práce.Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže,na kterou jsme malovali naši skuhrovskou památnou lípu. Seznámili jsme se se zimní olympiádou,vyzkoušeli jsme si pár disciplín,soutěžili jsme v zimních sportech.Vyrobili jsme si i olympijské kruhy.Po olympiádě jsme se pustili do tématu masopust a období zabíjaček.Seznámili jsme se s touto tradicí.Hádali jsme co se může prodávat v řeznictví…Moc jsme si to užili…

Leden u Broučků:

V lednu nás navštívili Tři králové, zodpověděli nám zvídavé otázky a dostali jsme dárečky. Začali jsme se připravovat na školu, už se blíží zápis a tak bylo zkoušeníčko - časové pojmy,tvary,měsíce,…Kreslili jsme rukavice,vyráběli hodiny, povídali jsme si o pohádce Dvanáct měsíčků,poznávali jsme hudební nástroje, navštívili jsme rozhlednu, kde nás chytla pořádná chumelenice.Dali jsme se do přebírání výkresů.Seznamovali jsme se s ptáčky,měli jsme dokonce i ptačí školácký úkol…Moc jsme si to užili…

Prosinec u Broučků:

Na začátku prosince jsme měli společné divadlo „Dvanáct měsíčků“,užívali jsme si hrátek na sněhu,…Plnili jsme úkoly z adventního kalendáře,jeli jsme se podívat na výstavu Betlémů.Moc jsme se těšili na čerty,měli jsme úkol najít balíček,který nám Mikuláš schoval,objevili jsme tam krásné penályJNavštívil nás Mikuláš i s čertem,andělem a donesli nám dobroty,ne zadarmo-za písničku. Přijel nám popřát krásné Vánoce andělíček na koni ,pekli jsme cukroví,uklízeli jsme ve třídě a chystali jsme se na Ježíška…a co myslíte?Přišel a přinesl nám spoustu dárků…

Mikulášská návštěva u Broučků 

Listopad:

U Broučků měli týden plný strašidel,bubáků a dýní,byli se podívat na hřbitově a zapálili svíčku za zesnulé.Pekli jsme martinské rohlíčky,hodovali jsme a oslavovali,jen husa chyběla.Zazimovali jsme zahradu s babičkou a ježečkem.Jeden z týdnů byl v režii dědečka Mecháčka,povídali jsme si o zvířátkách v zimě,zahráli jsme si pohádku O Smolíčkovi,…pekli jsme v nové troubě.Užili jsme si první advent.

ŘÍJEN U BROUČKŮ:

V říjnu jsme podnikali výpravy na kaštany ,na hřiště,…Stavíme z kaštanů draky,počítáme a hrajeme si s nimi.Ozdobili jsme si stoly přírodninami,pekli jsme z jablíček.Hrajeme si s listy.Vyráběli jsme dýně z toaletního papíru,ale i dýně dýňové.Hráli jsme si na herce a to pohádku „O řepě“. Vařili jsme šípkový čaj a užili jsme si strašidelnou chýši u Berušek.

 

 

VĚDOMÁ STOPA POHYBU 

 

Vážení rodiče,

v letošním školním roce jsme se po absolvování semináře, rozhodli u Broučků do našeho programu zařadit Metodu vědomé stopy pohybu.

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Rychnově nad Kněžnou a Bc. Kristýnou Rykrovou budeme podle této metody pracovat s předškolními dětmi, kterým je tato metoda určena.

Metoda se zaměřuje na rozvoj grafomoriky u dětí pomocí cvičení s prvky tchaj-ťi a malováni.

Doufám, že se pro děti stane příjemným zpestřením a bude nás společně bavit.

Bližší informace o této metodě naleznete na stránkách www.vedomastopapohybu.cz .

Metoda vědomé stopy pohybu - PDF Free Download

 

 

 

Září u Broučků

U Broučků už známe, jak to ve školce chodí, pravidla jsme si zopakovali a můžeme se věnovat výletům do kouzelného lesíka, na štěňátka,…

Setkali jsme se s kamarády, kteří už chodí do školy, opekli jsme si buřtíka a popovídali si o tom,jak se mají ve škole. Přivítali jsme podzim...

 

 

 

„Broučkové“ informace ze schůzky rodičů:

 • Prosíme o desky na  PORTFOLIA dětí
 • Papírové kapesníky (kdo zatím nepřinesl)
 •  VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ- po obědě od 12.15hod.-12.30hod   -možno domluvit

individuálně

 •  v rámci kultury stolování prosíme zařazovat doma používání celého příboru
 • „Desatero pro předškoláčky“- obrázkový návod,prosíme o spolupráci rodičů- společné zjišťování – „Co už umím a na čem ještě zapracuji“
 • povinné písemné omlouvání předškolních dětí- viz. chodba u Broučků (nemoc,rodinné důvody apod.)
  • přehledné ukládání oblečení v šatně:
  • nahoře v košíčku jsou věci na ven
  • v přihrádce věci do třídy
   ve žlutém pytlíčku věci na převlečení    (triko,spodní prádlo, ponožky, punčochy, náhradní tepláky,….)
 • máme novou posilu- paní Janu Sedláčkovou, která nám bude pomáhat ve třídě na pozici asistenta pedagoga

V případě nejasností se informujte ve třídách

 

 

 

 

 

 

 

Třídní učitelky: 

Drahuška Brožová

Janička Hůlková

 

Asistent pedaoga: 

Jana Sedláčková

 

U Broučků

K Broučkům chodí v tomto roce 22 dětí, z toho 12 holčiček a 8 chlapců ve věku 5 až 6 let. Ve třídě je v tomto roce 19 předškoláků a dvě děti s individuálními vzdělávacími potřebami.  K Broučkům je přihlášena i jedna dívenka plnící povinné předškolní  individuální vzdělávání - plnící školní povinnosti z domu. 

U Broučků vedeme děti, aby si pomáhaly, aby se mladší a méně samostatné děti učily přirozenou nápodobou a sounáležitostí od starších a dovednějších a ti naopak respektovaly a pomáhaly mladším, nebo těm, kterým ta-či ona činnost zrovna tolik nejde. Děti se přirozeně učí, že každý jsme jinak dokonalí a každý postupně vyniká v něčem jiném. Nechceme soutěživost, ani protěžování relativně šikovnějších dětí, každý má své vlastní nadání a snažíme se, aby měly děti možnost si ho uvědomovat a rozvíjet a v rámci pravidel se individuálně projevovat.
Ve třídě Broučků spolupracují učitelky Drahomíra Brožová a nová paní učitelka Janička Hůlková. Obě učitelky se spolupodílejí na vytváření Třídního vzdělávacího programu, který po ukončení jednotlivých integrovaných bloků vyhodnocují.

 Ve třídě Broučků spolupracují učitelky Drahomíra Brožová a nová paní učitelka Janička Hůlková. Obě učitelky se spolupodílejí na vytváření Třídního vzdělávacího programu, který po ukončení jednotlivých integrovaných bloků vyhodnocují.

Třída je pěkná, útulná, působí barevně vesele a příjemně. Je rozdělena na hernu, třídu se stolečky a ateliér. V herně si děti hrají, probíhají tam pohybové činnosti, posezení v kruhu a rovněž některá volitelná Centra aktivit, (která využíváme v rámci prvků z programu Začít spolu). Po obědě zde děti odpočívají na lehátku. V místnosti se stolky probíhá především stolování, ale také další volitelná CA(manipulační hry, knihy a písmena, pokusy a objevy, domácnost).  Ateliér, jak sám název napovídá, slouží k výtvarným a pracovním činnostem, je zde také dílnička a sezónně pískovna. Každé z dětí z Broučků má zavedeno portfolio, kam průběžně zařazuje své výkresy a práce.

Hračky a pomůcky jsou  umístěny tak, aby byly dětem dobře k dispozici. Ve třídě je rovněž trampolína, gym. míče a další náčiní pro sportovní a pohybové činnosti. Máme zde piano pro hudební činnost, dále využíváme akordeon, flétnu, bubínky a řadu Orfovských nástrojů. V ateliéru i chodbách jsou nástěnky sloužící k vystavování dětských prací a k informacím pro rodiče „O čem si povídáme“.

Snažíme se zařazovat humorné prvky, vymýšlet stále nové a zábavné činnosti, výchovně vzdělávací proces probíhá v příjemné atmosféře, učitelky respektují individuální potřeby žáků. Vedeme děti k samostatnosti a ke spolupodílení se na tvorbě pravidel a činností v MŠ. Učíme děti pravidla vytvářet a dodržovat, aby se všichni cítily dobře, neohroženě a mohly si svobodně realizovat své činnosti a aktivity v MŠ-přičemž dbáme na bezpečnost dětí.