Broučci

Třídní učitelky: 

Drahuška Brožová

Zuzana Šabatová

 

Asistent pedaoga: 

Petra Pišlová

 

 

 Charakteristika třídy Broučků 2023-2024

V tomto školním roce je ve třídě Broučků zapsáno 23 předškoláků,12 holčiček a 11 chlapců.  Sedm předškoláku má v tomto roce odklad školní docházky. Z toho jsou 3 děti se speciálně vzdělávacími potřebami s PO 2 a 3 stupně. Ve třídě spolupracují a vzájemně se doplňují kvalifikované učitelky s dlouholetou praxí Zuzana Šabatová a Drahomíra Brožová. Ve třídě je zřízena pozice asistentka pedagoga, kterou zastává plně kvalifikovaná Petra Pišlová.    Denně společně vytváří „ostrov“ pohody, radosti, zážitků a tvořivosti. Uvědomují si, že efektivní vzdělávání vyžaduje, aby učitel „vyklidil pole“ a přenechal je dětem, jejich komunikaci a aktivitě. V naší třídě se zaměřujeme na bezproblémový vstup do 1. třídy ZŠ. Děti zde hrou poznávají vše, co by měl předškolák zvládnout. Učí se respektovat daná pravidla ve skupině, rodině, světě, seznamují se s možnostmi, které jim poskytuje příroda a společnost. V tomto nás velmi inspiruje vzdělávací program „Začít spolu“, jehož prvky zařazujeme denně do výchovně vzdělávacích činností. Tento program zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství školy, rodiny  a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.   

V naší třídě jsou ve vyváženém poměru činnosti organizované a spontánní. Prostředí třídy je uspořádáno do koutků (center aktivit). Jedná se o pracovní koutky orientované vždy na jeden obor: atelier, knihy a písmena, domácnost, hudba, kostky, dramatika, manipulační hry…v nich děti individuálně nebo ve skupině plní zadané úkoly, vyhledávají a třídí informace, které pak ostatním prezentují. Mohou se radit, spolupracovat- tvoří tým.  Ve třídě Broučků si zakládáme na tom, aby se děti cítily bezpečně a příjemně, aby se do školky těšily na kamarády, paní učitelky, hračky, činnosti a na legraci, kterou si tu užíváme každý den.