Kontakty MŠ

Adresa:

517 03 Skuhrov nad Bělou čp.138

 

Telefonní kontakt:

778 409 246       Bc. Zuzana Krassková - zástupkyně ředitele školy pro MŠ

778 546 697       Jana Jirčíková - výdejna MŠ

778 546 729       Kontakt na třídu Broučků

770 196 670       Kontakt na třídu Berušek

773 194 953       Kontakt na třídu Motýlků

 

E-mail:

skuhrovms@seznam.cz

 

Vedení MŠ:

Zástupkyně ředitele školy pro MŠ:   Bc. Zuzana Krassková

 

Zřizovatel:

Obec Skuhrov nad Bělou

517 03 Skuhrov nad Bělou čp. 84

starosta obce – p. Milan Bárta

IČ: 00275387

Učitelky MŠ:                    

Zuzana Šabatová
třída Motýlků

Bc. Zuzana Krassková
třída Berušek

Tereza Jandíková
třída Motýlků

Marcela Šourková
třída Berušek

Dis. Jana Hůlková
třída Broučků

Drahomíra Božová
třída Broučků

Provozní pracovnice:

Jana Jirčíková 
kuchařka

Jana Sedláčková Valterová
uklízečka

Petra Pišlová
uklízečka

Další pracovnice MŠ: