Kontakty MŠ

Adresa:

517 03 Skuhrov nad Bělou čp.138

 

Telefonní kontakt:

778 409 246       Bc. Zuzana Krassková - zástupkyně ředitele školy pro MŠ

778 546 697       Jana Jirčíková - výdejna MŠ

778 546 729       Kontakt na třídu Broučků

770 196 670       Kontakt na třídu Berušek

773 194 953       Kontakt na třídu Motýlků

 

E-mail:

skuhrovms@seznam.cz

Jana Hůlková:                              j.hulkova@zsskuhrov.cz

Drahomíra Brožová:                 d.brozova@zsskuhrov.cz

Zuzana Krassková:                    z.krasskova@zsskuhrov.cz

Zuzana Šabatová:                      zu.sabatova@zsskuhrov.cz

Tereza Jandíková:                       t.jandikova@zsskuhrov.cz

Kamila Ulrichová:                       k.ulrichova@zsskuhrov.cz

 

Vedení MŠ:

Zástupkyně ředitele školy pro MŠ:   Bc. Zuzana Krassková

 

Zřizovatel:

Obec Skuhrov nad Bělou

517 03 Skuhrov nad Bělou čp. 84

starosta obce – p. Milan Bárta

IČ: 00275387

Učitelky MŠ:                    

 

 

 

Dis. Jana Hůlková
třída Broučků

Zuzana Šabatová
třída Berušek

Bc. Zuzana Krassková
třída Berušek

Tereza Jandíková
třída Motýlků

Petra Pišlová
pedagogický asistent 

Jana Sedláčková Valterová
školní  asistent

Drahomíra Božová
třída Broučků

Kamila Ulrichová 
třída Motýlků

Provozní pracovnice:

Jana Jirčíková 
kuchařka

 

 

 

Kateřina Lasáková
uklizečka

Další pracovnice MŠ