Kontakty MŠ

Adresa:

517 03 Skuhrov nad Bělou čp.138

 

Telefonní kontakt:

778 409 246       Mgr. Zuzana Krassková - zástupkyně ředitele školy pro MŠ

778 546 697       Jana Sedláčková Valtrová - výdejna MŠ

778 546 729       Kontakt na třídu Broučků

770 196 670       Kontakt na třídu Berušek

778 409 246       Kontakt na třídu Motýlků

 

E-mail:

skuhrovms@seznam.cz

Jana Hůlková:                              j.hulkova@zsskuhrov.cz

Drahomíra Brožová:                 d.brozova@zsskuhrov.cz

Zuzana Krassková:                    z.krasskova@zsskuhrov.cz

Zuzana Šabatová:                      zu.sabatova@zsskuhrov.cz

Tereza Jandíková:                       t.jandikova@zsskuhrov.cz

Kamila Ulrichová:                       k.ulrichova@zsskuhrov.cz

 

Vedení MŠ:

Zástupkyně ředitele školy pro MŠ:   Mgr. Zuzana Krassková

 

Zřizovatel:

Obec Skuhrov nad Bělou

517 03 Skuhrov nad Bělou čp. 84

starosta obce – p. Milan Bárta

IČ: 00275387

Učitelky MŠ:                    

DiS. Jana Hůlková
třída Broučků

Zuzana Šabatová
třída Berušek

Mgr. Zuzana Krassková
třída Berušek

Tereza Jandíková
třída Motýlků

Petra Pišlová
pedagogický asistent 

 

 

 

Kamila Ulrichová 
třída Motýlků

 

 

 

Drahomíra Božová
třída Broučků

Provozní pracovnice:

Jana Sedláčková Valterová
kuchařka a domovnice

 

 

 

Klára Nosková
uklízečka 

 

 

 

Helena Tóthová
uklízečka

Další pracovnice MŠ