Pro rodiče

ZAJÍMAVOST

Z důvodu bezpečnosti došlo k průřezu několika stromů zahradě mateřské školy

Dovolte mi se podělit o pohled na naši mateřskou školu z výšky.

Proč nechystáme vánoční besídku v naší školce,
i když by si to někteří rodiče přáli.

 

Ráda bych chtěla touto cestou odpovědět na některé dotazy rodičů ohledně vánoční či čertovské besídky.

Začnu tím, že se sama sebe zeptám: „Proč bych měla připravovat besídku pro rodiče ve vánočním čase?" Napadly mě tři důvody.  Je to jedna z možností, jak rodičům za spolupráci s mateřskou školou poděkovat. Dále je to cesta, jak ukázat rodičům co se děti naučily a co už umí. Z pohledu rodiče, co už můj „brouček“ umí a jak je šikovný.

Pokusím se na tyto tři důvody odpovědět nejen jako vedoucí učitelka naší mateřské školy, ale i jako matka dvou dětí. 

Domnívám se, že poděkovat rodičům můžeme i jiným a pro mě přijatelnějším, ohleduplnějším způsobem, nikoliv však jednodušším a méně náročným na přípravu a náš osobní čas.  Například tento rok připravujeme společnou akci pro rodiče s dětmi „Andělskou cestu“. Akci, kterou si mohou děti užít společně s rodiči. Chceme jim nabídnout společný zážitek, hýčkat si je a potěšit dárečkem. Přiblížit čas vánoční bez toho, aniž by museli rodiče něco připravovat či tvořit a děti od listopadu nacvičovat zpěv koled. Společně si prožít chvilku předvánoční atmosféry a popřát všem pohodu a klid v čase vánočním.

K možnosti ukázat, co se děti naučily, co už umí.  Naším posláním je především to, aby se děti nejen dozvěděly a prožily si něco nového, ale aby se cítily a chovaly přirozeně, spokojeně a šťastně. Nedomnívám se, že je nejlepší cesta prezentovat naši práci pásmem nacvičených básniček, písniček, tanečku či malé pohádky.  Program činností naší MŠ vychází z potřeb dětí, které do naší mateřské školy docházejí. To, jak se dítě v mateřské škole cítí a co prožívá, má z hlediska úspěšnosti jeho vzdělávání klíčový význam. V první řadě se musí cítit spokojené a v bezpečí a teprve pak se může zdravě rozvíjet a efektivně učit. Děti přijímáme takové, jaké jsou a dbáme na to, aby měly rovnocenné postavení. Znamená to zaujmout ke všem pozitivní a přátelský vztah a hledat v nich to dobré.  Adaptace u některých dětí trvá převážně dva až tři měsíce.  Děti se začínají projevovat a cítit bezpečně až po třetím měsíci docházky do mateřské školy, a to pominu dobu podzimní nemocnosti dětí, které nemají ještě vybudovanou imunitu. Místo toho, aby se učitelky věnovaly programu a činnostem dle potřeb a zájmu dětí, nacvičují již začátkem listopadu čertovské písničky či vánoční koledy. Sami dospělí kritizujeme, marketing vánočního shonu, kdy nás již v říjnu překvapí vánočním stromkem a radou, že je nejvyšší čas zajistit co nejbáječnější dárky. Čas vánoční přeci začíná adventem, nikoliv prvním spadaným listím. V době adventu máme dostatek času si ho s dětmi vychutnat dosytnosti. Vánoční pohádky, příběhy, výroba dárečků nejen pro rodiče, ale i pro zvířátka či své kamarády. To, co dítě dělá s radostí, v něm zůstává a naopak, hra – učení ve stresu není trvalé a pomine-li stres, dítě zapomíná. Při hře se současně nejefektivněji a nejlépe učí. Tak nám důvěřujte.  V naší MŠ se snažíme poskytovat dětem podporu a vytvářet atmosféru, založenou na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a naslouchání. Respektovat specifické zvláštnosti dítěte a pracovat s nimi. Každý má svůj čas, každý je jiný a svým způsobem jedinečný. A hlavně je Váš, tak se nesnažme děti porovnávat či je tlačit do něčeho co jim není vlastní.

Na závěr tohoto příspěvku mi dovolte se podělit o mou osobní zkušenost. O nezapomenutelný zážitek, kdy můj chlapec probrečel ve svých necelých 4 letech svou vánoční školkovou besídku. Věřte, nevěřte, nebyla jsem ani nadšená ani šťastná, jak ten můj kluk už vyrostl a jak je šikovný. Chtěla jsem ho obejmout a utišit. Místo toho jsem 10 minut pozorovala z davu jeho nejistotu a strach. Na obhajobu mého syna, ve svých 6- ti letech už s úsměvem vesele tančil před celým zaplněným společenským domem.  

Dejme jim čas, respektujme jejich individualitu a opravdu nám důvěřujte. Rádi pro Vás připravíme besídku v letním čase, v době, kdy budeme mít zase kus cesty za sebou.

 Vážíme si Vaší spolupráce, vašeho zájmu a pomoci, kterou nám po celý rok poskytujete.