Pro rodiče

PLANÉ NEŠTOVICE

Inkubační doba planých neštovic je obvykle 12 až 14 dní, ale může to být až 25 dní. Virus se šíří nejčastěji kapénkami
z dýchacích cest nebo dotekem tekutiny z puchýřků. Dítě je infekční již 1 až 2 dny před výsevem vyrážky a dále až 3 dny po posledním výsevu vyrážky.

Průběh planých neštovic
1 až 2 dny před výsevem vyrážky se mohou u dítěte objevit příznaky, které připomínají běžnou respirační virózu, především zvýšená teplota (popř. horečka) a bolest hlavy, v některých případech i rýma nebo kašel. Poté se na kůži (nejčastěji vlasech a na trupu) objeví růžovočervené skvrnky, ze kterých po 2 až 3 dnech vznikají puchýřky, naplněné nejprve čirou a později mléčně zbarvenou tekutinou. 4. až 5. den po výsevu začínají puchýřky zasychat a hojit se. Puchýřky se objevují ve vlnách, takže dítě má na těle současně vyrážky v různých fázích vývoje. Vyrážka se postupně šíří po celém těle. Počet vyrážek může dosahovat až několika stovek. Zvýšená teplota obvykle trvá po celou dobu výsevu vyrážky, ale postupně klesá. Vyrážka velmi silně svědí, ale je nutné zabránit dítěte ve škrábání, protože škrábáním může dojít k rozvoji bakteriální infekce kůže nebo ke vzniku jizviček. Velmi vhodné je ostříhat dítěti nehty.
 

ZAJÍMAVOST

Z důvodu bezpečnosti došlo k průřezu několika stromů zahradě mateřské školy

Dovolte mi se podělit o pohled na naši mateřskou školu z výšky.

Proč nechystáme vánoční besídku v naší školce,
i když by si to někteří rodiče přáli.

 

Ráda bych chtěla touto cestou odpovědět na některé dotazy rodičů ohledně vánoční či čertovské besídky.

Začnu tím, že se sama sebe zeptám: „Proč bych měla připravovat besídku pro rodiče ve vánočním čase?" Napadly mě tři důvody.  Je to jedna z možností, jak rodičům za spolupráci s mateřskou školou poděkovat. Dále je to cesta, jak ukázat rodičům co se děti naučily a co už umí. Z pohledu rodiče, co už můj „brouček“ umí a jak je šikovný.

Pokusím se na tyto tři důvody odpovědět nejen jako vedoucí učitelka naší mateřské školy, ale i jako matka dvou dětí. 

Domnívám se, že poděkovat rodičům můžeme i jiným a pro mě přijatelnějším, ohleduplnějším způsobem, nikoliv však jednodušším a méně náročným na přípravu a náš osobní čas.  Například tento rok připravujeme společnou akci pro rodiče s dětmi „Andělskou cestu“. Akci, kterou si mohou děti užít společně s rodiči. Chceme jim nabídnout společný zážitek, hýčkat si je a potěšit dárečkem. Přiblížit čas vánoční bez toho, aniž by museli rodiče něco připravovat či tvořit a děti od listopadu nacvičovat zpěv koled. Společně si prožít chvilku předvánoční atmosféry a popřát všem pohodu a klid v čase vánočním.

K možnosti ukázat, co se děti naučily, co už umí.  Naším posláním je především to, aby se děti nejen dozvěděly a prožily si něco nového, ale aby se cítily a chovaly přirozeně, spokojeně a šťastně. Nedomnívám se, že je nejlepší cesta prezentovat naši práci pásmem nacvičených básniček, písniček, tanečku či malé pohádky.  Program činností naší MŠ vychází z potřeb dětí, které do naší mateřské školy docházejí. To, jak se dítě v mateřské škole cítí a co prožívá, má z hlediska úspěšnosti jeho vzdělávání klíčový význam. V první řadě se musí cítit spokojené a v bezpečí a teprve pak se může zdravě rozvíjet a efektivně učit. Děti přijímáme takové, jaké jsou a dbáme na to, aby měly rovnocenné postavení. Znamená to zaujmout ke všem pozitivní a přátelský vztah a hledat v nich to dobré.  Adaptace u některých dětí trvá převážně dva až tři měsíce.  Děti se začínají projevovat a cítit bezpečně až po třetím měsíci docházky do mateřské školy, a to pominu dobu podzimní nemocnosti dětí, které nemají ještě vybudovanou imunitu. Místo toho, aby se učitelky věnovaly programu a činnostem dle potřeb a zájmu dětí, nacvičují již začátkem listopadu čertovské písničky či vánoční koledy. Sami dospělí kritizujeme, marketing vánočního shonu, kdy nás již v říjnu překvapí vánočním stromkem a radou, že je nejvyšší čas zajistit co nejbáječnější dárky. Čas vánoční přeci začíná adventem, nikoliv prvním spadaným listím. V době adventu máme dostatek času si ho s dětmi vychutnat dosytnosti. Vánoční pohádky, příběhy, výroba dárečků nejen pro rodiče, ale i pro zvířátka či své kamarády. To, co dítě dělá s radostí, v něm zůstává a naopak, hra – učení ve stresu není trvalé a pomine-li stres, dítě zapomíná. Při hře se současně nejefektivněji a nejlépe učí. Tak nám důvěřujte.  V naší MŠ se snažíme poskytovat dětem podporu a vytvářet atmosféru, založenou na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a naslouchání. Respektovat specifické zvláštnosti dítěte a pracovat s nimi. Každý má svůj čas, každý je jiný a svým způsobem jedinečný. A hlavně je Váš, tak se nesnažme děti porovnávat či je tlačit do něčeho co jim není vlastní.

Na závěr tohoto příspěvku mi dovolte se podělit o mou osobní zkušenost. O nezapomenutelný zážitek, kdy můj chlapec probrečel ve svých necelých 4 letech svou vánoční školkovou besídku. Věřte, nevěřte, nebyla jsem ani nadšená ani šťastná, jak ten můj kluk už vyrostl a jak je šikovný. Chtěla jsem ho obejmout a utišit. Místo toho jsem 10 minut pozorovala z davu jeho nejistotu a strach. Na obhajobu mého syna, ve svých 6- ti letech už s úsměvem vesele tančil před celým zaplněným společenským domem.  

Dejme jim čas, respektujme jejich individualitu a opravdu nám důvěřujte. Rádi pro Vás připravíme besídku v letním čase, v době, kdy budeme mít zase kus cesty za sebou.

 Vážíme si Vaší spolupráce, vašeho zájmu a pomoci, kterou nám po celý rok poskytujete.