Ukončené projekty

Ve školním roce 2015/2016 jsme akceptovali Výzvu 56 a Výzvu 57 MŠMT a realizovali následující projekty:

Jazyky nás baví, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1501
Šablona: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Šablona: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Skuhrovské šikovné ruce, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0129
Šablona: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy