Ukončené projekty

Od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023 jsme realizovali další projekt v rámci šablon MŠMT (Šablony ZŠ a MŠ 3): 

Jednalo se o projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019364 - PLUJEME NA JEDNÉ LODI 3

Od 1. 3. 2019 do 30. 6. 2021 jsme realizovali další projekt v rámci šablon MŠMT (Šablony ZŠ a MŠ 2): 

Jednalo se o projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011834 - PLUJEME NA JEDNÉ LODI 2

Od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2019 jsme realizovali projekt v rámci šablon MŠMT (Šablony ZŠ a MŠ 1): 

Jednalo se o projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004075 - PLUJEME NA JEDNÉ LODI

Ve školním roce 2015/2016 jsme akceptovali Výzvu 56 a Výzvu 57 MŠMT a realizovali následující projekty:

Jazyky nás baví, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1501
Šablona: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Šablona: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Skuhrovské šikovné ruce, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0129
Šablona: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy