Aktuální projekty

 

Od 1. 3. 2021 jsme zapojeni do dalšího projektu v rámci šablon MŠMT (Šablony ZŠ a MŠ 3): 
Jde o projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019364 - PLUJEME NA JEDNÉ LODI 3

 
V období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 jsme také zapojeni do programu Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnov