Aktuální projekty

Od 1. 3. 2023 jsme zapojeni do dalšího projektu v rámci šablon MŠMT (Šablony pro ZŠ a MŠ I. - JAK): 
Jde o projekt CZ.02.02.XX/00/22_002/0004894 - PLUJEME NA JEDNÉ LODI 4