Aktuální projekty

Od 1. 3. 2017 jsme zapojeni do dalšího projektu v rámci šablon MŠMT: 
Jde o projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004075 PLUJEME NA JEDNÉ LODI