Aktuální projekty

Od 1. 3. 2019 jsme zapojeni do dalšího projektu v rámci šablon MŠMT (Šablony ZŠ a MŠ 2): 
Jde o projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011834 - PLUJEME NA JEDNÉ LODI 2