Archiv aktualit

(18.11.2020)
ÚHRADA ŠKOLNÍCH POTŘEB

Vážení rodiče, tímto Vás prosíme o úhradu školních potřeb pro vaše děti (sešity, pracovní sešity, kreslící potřeby). Výši úhrady za vaše dítě (děti) Vám sdělí třídní učitelé. Danou částku (součet částek v případě více dětí) zašlete na náš účet č. 1244218369/0800. Jako variabilní symbol uveďte hodnotu 377500. Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte (jména dětí). Na toto prosím nezapomeňte!
Termín úhrady: do 5. 12. 2020
Děkujeme!
(18.11.2020)
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ!!!


Akuálně:

1. a 2. ročník: Vzdělávání je od středy 18. 11. 2020 opět prezenční (!!!) podle níže uvedeného rozvrhu. Pozor: žáci mají povinnost nosit roušky, bez roušek se prezenční výuky nemohou zúčastnit. Štít se za plnohodnotnou ochrannou pomůcku nepovažuje.
Stanovisko MŠMT zde...

Odpoledne jsou v provozu obě oddělení družiny, ranní družina je pouze pro žáky 1. ročníku, žáky 2. ročníku si ráno bude přebírat třídní učitelka (cca v 7 hodin).

BASPObus již jezdí podle jízdního řádu!!!

3. - 5. ročník: Vzdělávání bude nadále probíhat kombinací online výuky (út a čt) dle stanoveného rozvrhu a platformy G Suite včetně zavedeného Google Drive (ŠKOLA DOMA).

2. stupeň: Vzdělávání bude nadále probíhat kombinací online výuky (po, st a pá) dle stanoveného rozvrhu a platformy G Suite včetně zavedeného Google Drive (ŠKOLA DOMA).

Nezapomeneme rovněž na žáky, kteří bohužel nemohou z nejrůznějších důvodů výše uvedené způsoby distanční výuky využívat. S rodiči těchto žáků budeme spolupracovat individuálně.

Nadále je třeba pracovat i v prostředí Google Drive (ŠKOLA DOMA), kde žáci najdou vše potřebné pro práci v daném předmětu.
- V předmětu daného ročníku budou složky označeny daným týdnem - v nich najdete látku, odkazy, pracovní listy, zadání úkolů apod.
- Toto bude vloženo vždy nejpozději předchozí neděli do 18.00 hod., termín pro splnění úkolů je do pátku daného týdne

I když se někteří žáci nemohou z objektivních důvodů online výuky zúčastnit, musí sledovat prostředí Google Drive, pomocí tohoto prostředí se vzdělávat, plnit a zasílat dané úkoly. Pravidla hodnocení daného předmětu si stanoví jednotliví vyučující.

V případě obtíží s distanční výukou kontaktujte třídního učitele, učitele daného předmětu, popř. vedení školy.

(17.11.2020)
ROZVRH HODIN PRO 1. A 2. ROČNÍK

od 18. 11. 2020
Klikněte na více...více...
(15.11.2020)
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL

Klikněte na více...více...
(15.11.2020)
ONLINE ROZVRH 1. STUPNĚ

Klikněte na více...
Odkaz pro vstup do online hodiny daného předmětu najdete na disku ŠKOLA DOMA vždy u daného předmětu v daném ročníku.
Teams se lépe chovají v prostředí prohlížeče Microsoft Edge.
Stáhněte si jej zde...více...
(15.11.2020)
ONLINE ROZVRH 2. STUPNĚ

Klikněte na více...
Odkaz pro vstup do online hodiny daného předmětu najdete na disku ŠKOLA DOMA vždy u daného předmětu v daném ročníku.
Teams se lépe chovají v prostředí prohlížeče Microsoft Edge.
Stáhněte si jej zde...více...
(13.10.2020)
MOŽNÉ STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ

Pokud se žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají zájem stravovat formou dotovaných obědů (tedy v cenách pro žáky obvyklých), je nutno je na dané dny včas (tzn. nejpozději předchozí den) přihlásit u vedoucí školní jídelny paní K. Rašínové na tel. 778 546 725. Obědy však musí obebrat do jídlonosičů podle pravidel pro cizí strávníky.
(13.10.2020)
OŠETŘOVNÉ - INFORMACE PRO RODIČE

Klikněte na více...více...
(09.10.2020)
PROVOZ TĚLOCVIČNY A POSILOVNY ZASTAVEN

Vstup do tělocvičny a posilovny je od pátku 9. 10. 2020 umožněn pouze pro výuku tělesné výchovy žáků I. stupně. Ostatním osobám je vstup do těchto prostor zakázán.
Děkujeme za pochopení.
(29.09.2020)
SBĚR STARÉHO PAPÍRU - VÝSLEDEK

Sběr papíru proběhl ve dnech 30. 9. - 1. 10. 2020.
Nasbíralo se 8.720 kg starého papíru a do pokladny SRPŠ poputuje částka ve výši 6.976 Kč. Všem, kteří jste se na sběru podíleli, děkujeme!
(29.09.2020)
INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Vážení rodiče,
vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace Vám bohužel musíme oznámit, že se konání šestého ročníku Prezentace středních škol a zaměstnavatelů v Rychnově na Kněžnou ve dnech 23.-24. října 2020 odkládá. Rovněž jsou odloženy i výstavy v Náchodě, Trutnově, Jičíně a Hradci Králové.
Na přípravách výstavy jsme do poslední chvíle intenzivně pracovali, proto jsme se rozhodli návštěvníkům program zprostředkovat jiným způsobem.
Prezentace vystavovatelů Vám přineseme formou videí zveřejněných na webové stránce www.vybiramstredni.cz případně na našich sociálních sítích.
V případě příznivého stavu se prezentace uskuteční v náhradním termínu, o kterém Vás budeme včas informovat.
Děkujeme pedagogům, žákům a rodičům za zájem a přejeme všem co možná nejklidnější podzimní období.
Za tým Prezentací středních škol a zaměstnavatelů Bc. Petra Matějíčková
(17.09.2020)
ROUŠKY!!!


Upozorňujme žáky i jejich zákonné zástupce, že z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví s účinností od 18. 9. 2020 platí pro žáky základních škol zpřísněná povinnost nosit roušky!
Pro žáky 1. stupně: po dobu pobytu žáků ve společných prostorách (chodby, toalety, šatny, prostranství před budovami školy).
Pro ostatní žáky: i v době vyučování!
Děkujeme za pochopení!
(04.09.2020)
PROSBA NA RODIČE A PŘÍZNIVCE ŠKOLY

Vážení rodiče a příznivci školy, vzhledem k velkému počtu žáků na 1. stupni otevíráme v letošním školním roce druhé oddělení školní družiny. Také díky skutečnosti, že jsme investovali do úprav prostor, prosíme o částečnou výpomoc s jejich vybavením. Pokud máte doma nevyužité hračky nebo hry, mohly by najít uplatnění u nás v družině.
Využijeme následující hračky a hry: společenské hry, stavebnice, dřevěné kostky,díly do dřevěné vláčkodráhy, kočárky pro panenky, panenky, autíčka, míče a podobné sportovní vybavení, atd. Z hygienických důvodů nemůžeme přijmout plyšové hračky. Kontakt : tel. 778 546 698 (p. vychovatelka Kateřina Pirklová)
(28.08.2020)
BASPOBUS


Od 7. 9. 2020 jezdí BASPObus ráno i odpoledne dle uvedeného jízdního řádu (viz Nástěnka)
(24.08.2020)
MANUÁL MŠMT K PROVOZU ŠKOL - AKTUALIZOVANÝ

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19.
Klikněte na více... více...
(17.08.2020)
POMŮCKY NA VÝTVARNOU VÝCHOVU

Přinášíme informace, které se týkají pomůcek na výtvarnou výchovu a jsou určeny pro žáky 5. - 9. ročníku.
Klikněte na více...více...
(20.06.2020)
ŠKOLA DOMA NA ÚČTU GOOGLE DRIVE


Klikni a jsi tam...
(04.05.2020)
VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,
všem podaným žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 bylo vyhověno. Vyhověno rovněž bylo podané žádosti o odklad školní docházky.
O. Málek, ředitel školy
(12.03.2020)
UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY!!!

V návaznosti na rozhodnutí vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení stavu nouze v souvislosti s výskytem koronaviru rozhodl ředitel ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou o uzavření tělocvičny pro všechny zájmové útvary, oddíly, spolky a jiné skupiny s okamžitou platností až do odvolání.
(10.03.2020)
XIII. ŠKOLNÍ PLES

Vážení rodiče a přátelé školy,
XIII. školní ples, který se měl uskutečnit v sobotu 21. 3. 2020 se z důvodu mimořádné epidemiologické situace v ČR neuskuteční!
Totéž se týká i dětského karnevalu, který měl proběhnout v neděli 22. 3. 2020.
Za SRPŠ E. Špringrová, za vedení školy O. Málek
(10.03.2020)
SBĚR STARÉHO PAPÍRU!!!

Vážení rodiče,
po dohodě se zřizovatelem Vám oznamujeme, že sběr starého papíru uskutečníme v měsíci červnu. Přesný termín Vám včas oznámíme. Proto starý papír nevyhazujte, nevozte do sběrného dvora, ale třiďte, svazujte a uchovávejte.
Za SRPŠ Eva Špringrová, předsedkyně spolkuvíce...
(02.03.2020)
NABÍDKA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE - UČITEL/UČITELKA 1. STUPNĚ

V současné době je pracovní pozice již obsazena!
(23.02.2020)
RANNÍ DRUŽINA - ZMĚNA!

Upozorňujeme rodiče žáků, kteří docházejí do ranní družiny, že z důvodu pracovní neschopnosti vychovatelky ŠD se tato od pondělí 24. 2. 2020 přesouvá do budovy 1. stupně. Odpolední družina je rovněž zajištěna a probíhat bude na obvyklém místě.
Děkujeme za pochopení.
(18.02.2020)
RODIČŮM SOUČASNÝCH PÁŤÁKŮ Z NESPÁDOVÝCH OBCÍ

Vážení rodiče,
vzhledem k vysokému počtu žádostí o umístění Vašich dětí z nespádových obcí do budoucího 6. ročníku naší školy Vám musíme sdělit, že v současné době máme kapacitu budoucího 6. ročníku zcela naplněnu. Pokud se nějaké volné místo vyskytne, budete včas informováni na těchto stránkách.
Děkujeme za pochopení.
(15.11.2019)
PETRA WENZELOVÁ NA RADIU WAVE!

Z Ekvádoru do Patagonie a přes Orlické hory do Asie cestovala celý rok naše učitelka a vystudovaná biochemička Mgr. Petra Wenzelová.
Hory, džungle, ledovce a spousta setkání. Svůj rok na cestách po Jižní Americe a Asii nám Petra přibližuje v tomto rozhovoru na Rádiu Wave.
Poslechněte si celý rozhovor...