Archiv aktualit

(22.05.2024)
VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuji z důvodu účasti kompletního pedagogického sboru na závěrečném workshopu vzdělávacího programu Sborovna, který je realizován v rámci projektu Škoda Auto a vzdělávací agentury AISIS, na den pátek 14. června 2024 ředitelské volno pro žáky obou stupňů základní školy.
Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy
Poznámka: Provoz školní družiny bude zajištěn, rovněž tak stravování přítomných žáků školní družiny. více...
(21.05.2024)
JARNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU - VÝSLEDEK

Tradiční sběr starého papíru se uskutečnil ve dnech pondělí 06. 05. a úterý 07. 05. 2024.
Výsledek:
tříděný papír ... 1.970 kg = 4.925,- Kč (2,50 Kč/1 kg)
kartony ... 1.740 kg = 870,- Kč (0,50 Kč/1 kg)
Za poskytnutý starý papír děkujeme. Další sběr budeme pořádat na podzim 2024.
(21.05.2024)
SBĚR BYLIN A CITRUSOVÉ KŮRY

I v letošním roce máme možnost výkupu léčivých bylin a citrusové kůry.
Pokud by někdo z žáků měl doma nasušené byliny nebo citrusovou kůru (kůru lze nosit i průběžně), je možné je ještě přinést do školy a předat paní vychovatelce K. Noskové do ranní družiny v čase 7:00 až 7:45 hodin.
Odvoz sebraných bylin bude 26. 6. 2024. více...
(14.05.2024)
ÚHRADA PŘÍSPĚVKU SRPŠ

Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu příspěvku SRPŠ pro letošní kalendářní rok 2024.
Jedná se o částku 400,- Kč, kterou prosím uhraďte do 31. 5. 2024 prostřednictvím třídního učitele Vašeho dítěte.
V případě, že máte ve škole více dětí, uhraďte příspěvek SRPŠ pouze jednou. Vybrané prostředky poslouží ve prospěch všech žáků školy.
Děkujeme za pochopení.
(11.05.2024)
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ

Právě vyšlo druhé číslo našeho občasníku, který pro Vás připravili žáci 5. ročníku. Příjemné počtení!více...
(10.05.2024)
POZOR!!! PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE DO BAKALÁŘŮ!

Vážení rodiče,
v případě problému s přístupem do Bakalářů kontaktujte třídního učitele vašeho dítěte. Vygeneruje Vám nové přístupové údaje.
O. Málek, ředitel školy
(10.05.2024)
KOMUNIKAČNÍ KANÁL KOMENS JE TU STÁLE PRO VÁS!

Vážení rodiče, využívejte prosím komunikační kanál KOMENS. Slouží ke vzájemné komunikaci mezi učiteli školy (vč. ředitelství) a rodiči žáků prostřednictvím zpráv. Pro využití tohoto kanálu stačí přístup a přihlášení do Bakalářů (online aplikace či mobilní aplikace). V těchto aplikacích pak stiskněte záložku KOMENS .
(15.04.2024)
VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče,
všem podaným žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 bylo vyhověno.
O. Málek, ředitel školy
(20.02.2023)
ÚHRADA FLORBALOVÉHO KROUŽKU

Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu florbalového kroužku ve 2. pololetí školního roku 2022/2023. Jedná se o částku 500,- Kč za jedno dítě.
Tuto částku převeďte bezhotovostně z vašeho účtu na náš školní bankovní účet číslo 1244218369/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo 377300.
Do zprávy pro příjemce je nutné napsat text:
Jméno a příjmení dítěte (nebo dětí) a třídu (třídy).
Příklad: Jan Novák, 3. třída
Je to důležité z hlediska identifikace plátce!
Úhradu na účet školy proveďte do 31. 03. 2023.
Děkujeme za pochopení.
O. Málek, ředitel školy
D. Vacek a L. Blažek, vedoucí kroužku florbalu
(10.01.2023)
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM

Vážení rodiče, již od začátku ledna letošního roku opět poskytujeme žákům ohroženým školním neúspěchem doučování dle potřeb daného žáka.
Nabízíme doučování pro žáky obou stupňů školy, a to v předmětech jako je Čj, Cizí jazyk, M, F, Ch, Přv, Vl, Př, D, Z ...
S jednotlivými vyučujícími si termíny doučování domluví zájemci z řad žáků.
Upozorňujeme rodiče některých žáků zejména vyšších ročníků na jejich nepříliš velký zájem ohledně nabízeného doučování v minulém období !!! Žáky podávané informace si prosím ověřte.
(11.11.2022)
ÚHRADA PLAVECKÉHO KURZU

Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu plaveckého kurzu žáků 1. - 5. ročníku. Jedná se o částku 600,- Kč za jedno dítě z 1., 4. a 5. ročníku resp. 440,- Kč za jedno dítě ze 2. a 3. ročníku.
Tuto částku převeďte bezhotovostně z vašeho účtu na náš školní bankovní účet číslo 1244218369/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo 377400.
Do zprávy pro příjemce je nutné napsat text:
Jméno a příjmení dítěte (nebo dětí) a třídu (třídy).
Příklad: Jan Novák, 3. třída
Je to důležité z hlediska identifikace plátce!
Úhradu na účet školy proveďte do 30. 11. 2022.
Děkujeme za pochopení.
O. Málek, ředitel školy
(07.10.2022)
VAPORIZÉRY

Vážení rodiče, na podzim jsme bohužel ve škole řešili nepříjemnou situaci s vaporizéry. Rodiče žáků, kterých se situace přímo týkala, byli bezprostředně informováni.
Ve škole se problematice samozřejmě budeme věnovat v rámci třídnických chvilek, výchovy ke zdraví a občanské výchovy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jev, o kterém byste měli vědět (a pro mnohé rodiče je toto téma, podobně jako nikotinové sáčky, věcí neznámou), rozhodli jsme se i Vám podat touto cestou více informací:
Vaporizéry / e-cigarety děti často vídají ve svém okolí a také na sociálních sítích. Jako technologická novinka je přirozeně přitahují. Atraktivní jsou pro ně vapovací triky, příchutě e-liquidů, možnosti vlastního nastavování zařízení a sdílení přes sociální sítě. Ze strany výrobců a prodejců je znatelná snaha popisovat výrobky nepravdivě jako málo škodlivé. Pro děti je taková informace obtížně pochopitelná a podléhají dojmu, že vlastně vůbec škodlivé nejsou. Podobně jako nikotinové sáčky lákají různými příchutěmi a pro dospívající atraktivním designem. Většina dětí je proto nevnímá jako kouření, ale jako určitou formu záliby a statusový symbol. Neuvědomují si zdravotní rizika a vysokou možnost vzniku závislosti. Velký vliv mají na dospívající jejich vrstevníci a také starší kamarádi, které potkávají v partě ve svém volném čase.
Vaporizéry / e-cigarety nesmí být v ČR prodávány osobám mladším 18 let (včetně veškerých jejich komponent a e-liquidů). Bohužel, stejně jako v případě nikotinových sáčků, si zejména dospívající cesty najdou. Prosíme, zvažte, zda a kdy se svým dítětem na toto téma promluvíte. Doporučujeme, abyste byli co možná nejvíc chápaví a aby byl váš rozhovor založen na důvěře.
Děkujeme za čas, který tomuto tématu věnujete.

Doporučená videa:
Užívání e-cigaret mezi dětmi
Pravda o Elfbarech
(29.09.2022)
SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Podzimní sběr starého papíru se z důvodu aktuálně nízkých výkupních cen neuskuteční. Výkupní ceny za netříděný papír a kartony jsou téměř nulové.
Přesto Vás všechny prosíme, abyste i nadále zejména tříděný starý papír shromažďovali. Jakmile budou ceny příznivější, sběr papíru uskutečníme.
Děkujeme Vám za pochopení!
více...
(15.09.2022)
EMAILOVÉ ÚČTY ŽÁKŮ

I letošním školním roce 2022/2023 budeme využívat pro komunikaci se žáky jejich školní žákovské emailové účty.
Přístup do schránky
Připomínáme tvar emailové adresy žáka: jmeno.prijmeni@zak.zsskuhrov.cz
Přístupové heslo by žáci měli mít nastavené z minulého školního roku.
V případě zapomenutí přístupového hesla si o něj mohou zákonní zástupci e-mailem nebo telefonicky požádat (např. u vedení školy).
Z mailové schránky se žáci snadno dostanou do prostředí Učebny nebo Disku (použijí tlačítko "devět teček").
(12.09.2022)
ZAHÁJENA VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Od pátku 16. 9. 2022 byla zahájena výuka v nepovinném předmětu Náboženství. Výuka pro přihlášené žáky probíhá na I. stupni každý pátek, a to ve dvou skupinách. Vyučující je paní učitelka Marcela Volfová. Začátek výuky je ve 13.00 hod. resp. ve 13.40 hod.
(30.08.2022)
NAVÝŠENÍ CEN OBĚDŮ

Vážení rodiče, vážení strávníci,
školní jídelna základní školy je nucena přistoupit od 1. 9. 2022 k navýšení cen obědů pro všechny kategorie strávníků vč. navýšení měsíčních záloh na stravování. Důvodem je značný nárůst cen potravin i energií.
Aktuální ceny najdete kliknutím na tlačítko Nástěnka nebo v sekci Školní jídelna.
Děkujeme za pochopení!
Klára Rašínová, DiS, vedoucí školní jídelny
(13.04.2022)
NIKOTINOVÉ SÁČKY - VAROVÁNÍ!

Vážení rodiče,
několik základních škol v našem okolí momentálně řeší užívání nikotinových sáčků jejich žáky. Na naší škole jsme zatím tento jev nezaznamenali. Považujeme však za vhodné Vás pro jistotu informovat, a to i s ohledem na fakt, že pro mnoho dospělých je tento způsob užívání nikotinu neznámý. S dětmi se budeme problematice věnovat v rámci preventivních aktivit a třídnických hodin dle potřeby.
Nikotinové sáčky - "LYFT"
- jsou silně návykové (jeden sáček obsahuje množství nikotinu přibližně jako tři cigarety, ale jsou sáčky s různou intenzitou)
- sáčky mohou způsobit zažívací potíže, podráždění dásní a dutiny ústní, poškození a zbarvení chrupu
- užívání nese riziko vzniku rakoviny tam, kde sáček přijde do kontaktu se sliznicí
- sáček si uživatel vloží pod horní či spodní ret, nebo jej přežvykuje, v ústech se ponechá obvykle 15 až 30 minut
- většina uživatelů odplivává, někteří ale sliny polykají
- pro pozorovatele je velmi obtížné odhalit, že dítě právě užívá nikotinový sáček
- uživatelé používají termín "lyftovat"
- výrobci cílí na dospívající, obvykle kulaté krabičky mají barevný a atraktivní design, vyrábí se různé příchutě
- sáčky lze koupit na internetu, ale i v běžné trafice nebo supermarketu

O této problematice můžete zhlédnout i video ze zpravodajství České televize.

Děkujeme Vám za věnování pozornosti tomuto rizikovému jevu.

Za školní poradenské pracoviště Mgr. Oldřich Málek, Mgr. Daniel Vacek a Mgr. Iveta Vašátková
(27.02.2022)
PRO NÁS VŠECHNY DOSPĚLÁKY...

Jak mluvit s dětmi o válce...více...
(10.02.2022)
ŠKOLSKÁ RADA

na období 2021 - 2024
2 zástupci jmenovaní zřizovatelem (Obcí Skuhrov nad Bělou):
paní Bártová Dana, paní Ing. Hanušová Zuzana
2 zástupci zvolení za pedagogický sbor:
paní Mgr. Vašátková Iveta, pan Mgr. Vacek Daniel
2 zástupci zvolení za rodičovskou veřejnost:
pan Šabata Martin, paní Vlasáková Soňa
Nová školská rada zvolila na svém prvním zasedání dne 09. 02. 2022 za svého předsedu pana Martina Šabatu.více...
(01.02.2022)
ŠKOLA DOMA NA ÚČTU GOOGLE DRIVE

Budeme ji využívat i ve druhém pololetí letošního školního roku...
Klikni a jsi tam...
(01.02.2022)
ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, průběžnou klasifikaci vašich dětí budete mít nadále k dispozici ve webové aplikaci Bakaláři.

Vysvětlivky ke klasifikaci: Každá známka má svoji váhu - nejvyšší váha je 7, nejnižší váha je 1. Váhy známek jsou označeny písmeny. X=7, A=5, B=4, C=3, D=2 a E=1.více...