Archiv aktualit

(01.07.2022)
KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!

Všem žákům, jejich rodičům i přátelům naší školy přejeme příjemné prožití letních prázdnin, hodně pěkných zážitků, dostatek sluníčka, klidu a pohody.
(03.05.2022)
VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Vážení rodiče,
všem podaným žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 bylo vyhověno. Vyhověno rovněž bylo všem podaným žádostem o odklad školní docházky.
O. Málek, ředitel školy
(28.04.2022)
JARNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Sběr se uskutečnil ve dnech 26. 04. - 27. 04. 2022.
Nasbíralo se 2.620 kg tříděného papíru a 1.200 kg kartonového papíru. Získané prostředky ve výši 7.750,- Kč opět poputují do pokladny Spolku rodičů a přátel školy a budou použity ve prospěch dětí a žáků obou našich škol.
Za poskytnutý starý papír všem dárcům velmi děkujeme!
Pozor! Sběr papíru uspořádáme opět na podzim. více...
(13.04.2022)
NIKOTINOVÉ SÁČKY - VAROVÁNÍ!

Vážení rodiče,
několik základních škol v našem okolí momentálně řeší užívání nikotinových sáčků jejich žáky. Na naší škole jsme zatím tento jev nezaznamenali. Považujeme však za vhodné Vás pro jistotu informovat, a to i s ohledem na fakt, že pro mnoho dospělých je tento způsob užívání nikotinu neznámý. S dětmi se budeme problematice věnovat v rámci preventivních aktivit a třídnických hodin dle potřeby.
Nikotinové sáčky - "LYFT"
- jsou silně návykové (jeden sáček obsahuje množství nikotinu přibližně jako tři cigarety, ale jsou sáčky s různou intenzitou)
- sáčky mohou způsobit zažívací potíže, podráždění dásní a dutiny ústní, poškození a zbarvení chrupu
- užívání nese riziko vzniku rakoviny tam, kde sáček přijde do kontaktu se sliznicí
- sáček si uživatel vloží pod horní či spodní ret, nebo jej přežvykuje, v ústech se ponechá obvykle 15 až 30 minut
- většina uživatelů odplivává, někteří ale sliny polykají
- pro pozorovatele je velmi obtížné odhalit, že dítě právě užívá nikotinový sáček
- uživatelé používají termín "lyftovat"
- výrobci cílí na dospívající, obvykle kulaté krabičky mají barevný a atraktivní design, vyrábí se různé příchutě
- sáčky lze koupit na internetu, ale i v běžné trafice nebo supermarketu

O této problematice můžete zhlédnout i video ze zpravodajství České televize.

Děkujeme Vám za věnování pozornosti tomuto rizikovému jevu.

Za školní poradenské pracoviště Mgr. Oldřich Málek, Mgr. Daniel Vacek a Mgr. Iveta Vašátková
(08.04.2022)
ÚHRADA FLORBALOVÉHO KROUŽKU

Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu florbalového kroužku ve školním roce 2021/2022. Jedná se o částku 500,- Kč za jedno dítě.
Tuto částku převeďte bezhotovostně z vašeho účtu na náš školní bankovní účet číslo 1244218369/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo 377300.
Do zprávy pro příjemce je nutné napsat text:
Jméno a příjmení dítěte (nebo dětí) a třídu (třídy).
Příklad: Jan Novák, 3. třída
Je to důležité z hlediska identifikace plátce!
Úhradu na účet školy proveďte do 30. 4. 2022.
Děkujeme za pochopení.
O. Málek, ředitel školy
D. Vacek, vedoucí kroužku florbalu
(27.02.2022)
PRO NÁS VŠECHNY DOSPĚLÁKY...

Jak mluvit s dětmi o válce...více...
(20.02.2022)
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM

Vážení rodiče, již od měsíce září poskytujeme žákům ohroženým školním neúspěchem (např. z důvodu loňského uzavření škol) doučování - konzultace dle potřeb daného žáka.
Nadále nabízíme doučování pro žáky obou stupňů školy, a to v předmětech jako je Čj, Cizí jazyk, M, F, Ch, Přv, Vl, Př, D, Z ...
S jednotlivými vyučujícími si termíny doučování domluví zájemci z řad žáků.
Upozorňujeme rodiče některých žáků zejména vyšších ročníků na jejich nepříliš velký zájem ohledně nabízeného doučování - konzultace!!! Žáky podávané informace si prosím ověřte.
(10.02.2022)
ŠKOLSKÁ RADA

na období 2021 - 2024
2 zástupci jmenovaní zřizovatelem (Obcí Skuhrov nad Bělou):
paní Bártová Dana, paní Ing. Hanušová Zuzana
2 zástupci zvolení za pedagogický sbor:
paní Mgr. Vašátková Iveta, pan Mgr. Vacek Daniel
2 zástupci zvolení za rodičovskou veřejnost:
pan Šabata Martin, paní Vlasáková Soňa
Nová školská rada zvolila na svém prvním zasedání dne 09. 02. 2022 za svého předsedu pana Martina Šabatu.více...
(01.02.2022)
ŠKOLA DOMA NA ÚČTU GOOGLE DRIVE

Budeme ji využívat i ve druhém pololetí letošního školního roku...
Klikni a jsi tam...
(01.02.2022)
EMAILOVÉ ÚČTY ŽÁKŮ

I ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 budeme využívat pro komunikaci se žáky, popř. s jejich zákonnými zástupci, školní žákovské emailové účty.
Přístup do schránky
Připomínáme tvar emailové adresy: jmeno.prijmeni@zak.zsskuhrov.cz
Přístupové heslo by žáci měli mít nastavené z minulého pololetí školního roku.
V případě zapomenutí přístupového hesla si o něj mohou zákonní zástupci e-mailem nebo telefonicky požádat (např. u vedení školy).
(01.02.2022)
ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, průběžnou klasifikaci vašich dětí budete mít nadále k dispozici ve webové aplikaci Bakaláři.

Vysvětlivky ke klasifikaci: Každá známka má svoji váhu - nejvyšší váha je 7, nejnižší váha je 1. Váhy známek jsou označeny písmeny. X=7, A=5, B=4, C=3, D=2 a E=1.více...