Archiv aktualit

(05.12.2023)
POHÁDKOVÝ MUZIKÁL V LUKAVICI

Kdy: neděle 10. 12. 2023
Kde: Kulturní dům Lukavice
Začátek: 16.30 hod.
Učinkuje: Divadelní spolek Tyl Rychnov nad Kněžnouvíce...
(03.12.2023)
VÁNOČNÍ KONCERT RYCHNOVSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU

Kulturní komise Obce Skuhrov nad Bělou ve spolupráci se ZŠ Skuhrov nad Bělou Vás srdečně zve na vánoční koncert RDS Carmina. Vystoupí i oddělení Zvoneček a Rolnička. Koncert se koná ve středu 6.12.2023 od 17.00 hod. ve Společenském centru ve Skuhrově nad Bělou. více...
(20.11.2023)
PODZIMNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU - VÝSLEDEK

Tradiční sběr starého papíru se uskutečnil ve dnech úterý 24. 10. a středa 25. 10. 2023.
Výsledek:
tříděný papír ... 2.540 kg = 2.540,- Kč (1,- Kč/1 kg)
kartony ... 1.020 kg = 306,- Kč (0,30,- Kč/1 kg)
Za poskytnutý starý papír děkujeme. Další sběr budeme pořádat na jaře 2024.
(13.10.2023)
ÚHRADA ŠKOLNÍCH POTŘEB

Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu školních pomůcek pro letošní školní rok.
V případě Vašeho dítěte se jedná o částku, jejíž výši jste od třídního učitele obdrželi do KOMENS.
Tuto částku převeďte bezhotovostně z Vašeho účtu na náš školní bankovní účet číslo 1244218369/0800.
Jako variabilní symbol uveďte číslo 377500.
Do zprávy pro příjemce je nutné napsat pouze tento text: Jméno a příjmení dítěte a třídu
Příklad: Jan Novák, 3. třída
Je to důležité z hlediska identifikace plátce!
V případě, že máte ve škole více dětí, nesdružujte prosím platby do jedné, ale každou platbu proveďte samostatně!
Úhradu na účet školy pošlete nejpozději do 30. 11. 2023.
Děkujeme za pochopení.
(11.10.2023)
KOMUNIKAČNÍ KANÁL KOMENS JE TU PRO VÁS!

Vážení rodiče, využívejte prosím komunikační kanál KOMENS. Slouží ke vzájemné komunikaci mezi učiteli školy (vč. ředitelství) a rodiči žáků prostřednictvím zpráv. Pro využití tohoto kanálu stačí přístup a přihlášení do Bakalářů (online aplikace či mobilní aplikace). V těchto aplikacích pak stiskněte záložku KOMENS .
(10.09.2023)
POZOR!!! PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE DO BAKALÁŘŮ!

Vážení rodiče,
v případě problému s přístupem do Bakalářů kontaktujte třídního učitele vašeho dítěte. Vygeneruje Vám nové přístupové údaje.
O. Málek, ředitel školy
(15.05.2023)
VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče,
všem podaným žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 bylo vyhověno. Vyhověno rovněž bylo všem podaným žádostem o odklad školní docházky.
O. Málek, ředitel školy
(20.02.2023)
ÚHRADA FLORBALOVÉHO KROUŽKU

Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu florbalového kroužku ve 2. pololetí školního roku 2022/2023. Jedná se o částku 500,- Kč za jedno dítě.
Tuto částku převeďte bezhotovostně z vašeho účtu na náš školní bankovní účet číslo 1244218369/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo 377300.
Do zprávy pro příjemce je nutné napsat text:
Jméno a příjmení dítěte (nebo dětí) a třídu (třídy).
Příklad: Jan Novák, 3. třída
Je to důležité z hlediska identifikace plátce!
Úhradu na účet školy proveďte do 31. 03. 2023.
Děkujeme za pochopení.
O. Málek, ředitel školy
D. Vacek a L. Blažek, vedoucí kroužku florbalu
(10.01.2023)
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM

Vážení rodiče, již od začátku ledna letošního roku opět poskytujeme žákům ohroženým školním neúspěchem doučování dle potřeb daného žáka.
Nabízíme doučování pro žáky obou stupňů školy, a to v předmětech jako je Čj, Cizí jazyk, M, F, Ch, Přv, Vl, Př, D, Z ...
S jednotlivými vyučujícími si termíny doučování domluví zájemci z řad žáků.
Upozorňujeme rodiče některých žáků zejména vyšších ročníků na jejich nepříliš velký zájem ohledně nabízeného doučování v minulém období !!! Žáky podávané informace si prosím ověřte.
(11.11.2022)
ÚHRADA PLAVECKÉHO KURZU

Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu plaveckého kurzu žáků 1. - 5. ročníku. Jedná se o částku 600,- Kč za jedno dítě z 1., 4. a 5. ročníku resp. 440,- Kč za jedno dítě ze 2. a 3. ročníku.
Tuto částku převeďte bezhotovostně z vašeho účtu na náš školní bankovní účet číslo 1244218369/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo 377400.
Do zprávy pro příjemce je nutné napsat text:
Jméno a příjmení dítěte (nebo dětí) a třídu (třídy).
Příklad: Jan Novák, 3. třída
Je to důležité z hlediska identifikace plátce!
Úhradu na účet školy proveďte do 30. 11. 2022.
Děkujeme za pochopení.
O. Málek, ředitel školy
(07.10.2022)
VAPORIZÉRY

Vážení rodiče, na podzim jsme bohužel ve škole řešili nepříjemnou situaci s vaporizéry. Rodiče žáků, kterých se situace přímo týkala, byli bezprostředně informováni.
Ve škole se problematice samozřejmě budeme věnovat v rámci třídnických chvilek, výchovy ke zdraví a občanské výchovy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jev, o kterém byste měli vědět (a pro mnohé rodiče je toto téma, podobně jako nikotinové sáčky, věcí neznámou), rozhodli jsme se i Vám podat touto cestou více informací:
Vaporizéry / e-cigarety děti často vídají ve svém okolí a také na sociálních sítích. Jako technologická novinka je přirozeně přitahují. Atraktivní jsou pro ně vapovací triky, příchutě e-liquidů, možnosti vlastního nastavování zařízení a sdílení přes sociální sítě. Ze strany výrobců a prodejců je znatelná snaha popisovat výrobky nepravdivě jako málo škodlivé. Pro děti je taková informace obtížně pochopitelná a podléhají dojmu, že vlastně vůbec škodlivé nejsou. Podobně jako nikotinové sáčky lákají různými příchutěmi a pro dospívající atraktivním designem. Většina dětí je proto nevnímá jako kouření, ale jako určitou formu záliby a statusový symbol. Neuvědomují si zdravotní rizika a vysokou možnost vzniku závislosti. Velký vliv mají na dospívající jejich vrstevníci a také starší kamarádi, které potkávají v partě ve svém volném čase.
Vaporizéry / e-cigarety nesmí být v ČR prodávány osobám mladším 18 let (včetně veškerých jejich komponent a e-liquidů). Bohužel, stejně jako v případě nikotinových sáčků, si zejména dospívající cesty najdou. Prosíme, zvažte, zda a kdy se svým dítětem na toto téma promluvíte. Doporučujeme, abyste byli co možná nejvíc chápaví a aby byl váš rozhovor založen na důvěře.
Děkujeme za čas, který tomuto tématu věnujete.

Doporučená videa:
Užívání e-cigaret mezi dětmi
Pravda o Elfbarech
(29.09.2022)
SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Podzimní sběr starého papíru se z důvodu aktuálně nízkých výkupních cen neuskuteční. Výkupní ceny za netříděný papír a kartony jsou téměř nulové.
Přesto Vás všechny prosíme, abyste i nadále zejména tříděný starý papír shromažďovali. Jakmile budou ceny příznivější, sběr papíru uskutečníme.
Děkujeme Vám za pochopení!
více...
(15.09.2022)
EMAILOVÉ ÚČTY ŽÁKŮ

I letošním školním roce 2022/2023 budeme využívat pro komunikaci se žáky jejich školní žákovské emailové účty.
Přístup do schránky
Připomínáme tvar emailové adresy žáka: jmeno.prijmeni@zak.zsskuhrov.cz
Přístupové heslo by žáci měli mít nastavené z minulého školního roku.
V případě zapomenutí přístupového hesla si o něj mohou zákonní zástupci e-mailem nebo telefonicky požádat (např. u vedení školy).
Z mailové schránky se žáci snadno dostanou do prostředí Učebny nebo Disku (použijí tlačítko "devět teček").
(12.09.2022)
ZAHÁJENA VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Od pátku 16. 9. 2022 byla zahájena výuka v nepovinném předmětu Náboženství. Výuka pro přihlášené žáky probíhá na I. stupni každý pátek, a to ve dvou skupinách. Vyučující je paní učitelka Marcela Volfová. Začátek výuky je ve 13.00 hod. resp. ve 13.40 hod.
(30.08.2022)
NAVÝŠENÍ CEN OBĚDŮ

Vážení rodiče, vážení strávníci,
školní jídelna základní školy je nucena přistoupit od 1. 9. 2022 k navýšení cen obědů pro všechny kategorie strávníků vč. navýšení měsíčních záloh na stravování. Důvodem je značný nárůst cen potravin i energií.
Aktuální ceny najdete kliknutím na tlačítko Nástěnka nebo v sekci Školní jídelna.
Děkujeme za pochopení!
Klára Rašínová, DiS, vedoucí školní jídelny
(13.04.2022)
NIKOTINOVÉ SÁČKY - VAROVÁNÍ!

Vážení rodiče,
několik základních škol v našem okolí momentálně řeší užívání nikotinových sáčků jejich žáky. Na naší škole jsme zatím tento jev nezaznamenali. Považujeme však za vhodné Vás pro jistotu informovat, a to i s ohledem na fakt, že pro mnoho dospělých je tento způsob užívání nikotinu neznámý. S dětmi se budeme problematice věnovat v rámci preventivních aktivit a třídnických hodin dle potřeby.
Nikotinové sáčky - "LYFT"
- jsou silně návykové (jeden sáček obsahuje množství nikotinu přibližně jako tři cigarety, ale jsou sáčky s různou intenzitou)
- sáčky mohou způsobit zažívací potíže, podráždění dásní a dutiny ústní, poškození a zbarvení chrupu
- užívání nese riziko vzniku rakoviny tam, kde sáček přijde do kontaktu se sliznicí
- sáček si uživatel vloží pod horní či spodní ret, nebo jej přežvykuje, v ústech se ponechá obvykle 15 až 30 minut
- většina uživatelů odplivává, někteří ale sliny polykají
- pro pozorovatele je velmi obtížné odhalit, že dítě právě užívá nikotinový sáček
- uživatelé používají termín "lyftovat"
- výrobci cílí na dospívající, obvykle kulaté krabičky mají barevný a atraktivní design, vyrábí se různé příchutě
- sáčky lze koupit na internetu, ale i v běžné trafice nebo supermarketu

O této problematice můžete zhlédnout i video ze zpravodajství České televize.

Děkujeme Vám za věnování pozornosti tomuto rizikovému jevu.

Za školní poradenské pracoviště Mgr. Oldřich Málek, Mgr. Daniel Vacek a Mgr. Iveta Vašátková
(27.02.2022)
PRO NÁS VŠECHNY DOSPĚLÁKY...

Jak mluvit s dětmi o válce...více...
(10.02.2022)
ŠKOLSKÁ RADA

na období 2021 - 2024
2 zástupci jmenovaní zřizovatelem (Obcí Skuhrov nad Bělou):
paní Bártová Dana, paní Ing. Hanušová Zuzana
2 zástupci zvolení za pedagogický sbor:
paní Mgr. Vašátková Iveta, pan Mgr. Vacek Daniel
2 zástupci zvolení za rodičovskou veřejnost:
pan Šabata Martin, paní Vlasáková Soňa
Nová školská rada zvolila na svém prvním zasedání dne 09. 02. 2022 za svého předsedu pana Martina Šabatu.více...
(01.02.2022)
ŠKOLA DOMA NA ÚČTU GOOGLE DRIVE

Budeme ji využívat i ve druhém pololetí letošního školního roku...
Klikni a jsi tam...
(01.02.2022)
ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, průběžnou klasifikaci vašich dětí budete mít nadále k dispozici ve webové aplikaci Bakaláři.

Vysvětlivky ke klasifikaci: Každá známka má svoji váhu - nejvyšší váha je 7, nejnižší váha je 1. Váhy známek jsou označeny písmeny. X=7, A=5, B=4, C=3, D=2 a E=1.více...