Archiv aktualit

(30.11.2021)
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

V pondělí 06. 12. 2021 se opět uskuteční plošné testování žáků školy antigenními testy na covid-19.
Testovat se nemusí žáci s ukončeným očkováním, žáci, kteří v den testování prodělali onemocnění před méně než 180 dny, a žáci s lékařem potvrzenými zdravotními důvody. Žáci, kteří se neprokáží ON a nepodstoupí testování, musí po celou dobu docházky nosit ochranu dýchacích cest.
V den testování budou žáci vpuštěni do školy po jednotlivých ročnících (s výjimkou účastníků ranní družiny) od 7.40 hod. Prosíme o dochvilost.
Podle posledních zpráv bude celoplošné testování žáků pokračovat každé pondělí i v dalším období...
(25.11.2021)
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE!!!

Pro žáky a rodiče žáků 6. ročníku!!!
Dle aktuálního dotazu na KHS HK se žáci 6. ročníku vrací do školy z karantény ve středu 1. 12. 2021!
(23.11.2021)
ONLINE ROZVRH 6. ROČNÍKU PO DOBU KARANTÉNY

Po dobu nařízené karantény od 23. 11. 2021 mají žáci 6. ročníku stanoven tento online rozvrh (viz více...). Úkoly a jiné materiály budou žákům zasílány do jejich školní mailové schránky, do Google Učebny popř. je najdou v prostředí Škola Doma (toto se žáky domluví jednotliví vyučující).více...
(10.11.2021)
VOLBA ČLENŮ NOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,
ve dnech 13. 12. - 15.12. 2021 proběhne volba 2 zástupců rodičovské veřejnosti do nové školské rady pro další tříleté období. Volba proběhne elektronicky prostřednictvím formuláře aplikace Forms, ve kterém zaškrtnete 2 z nabízených kandidátů a formulář odešlete. Tímto tedy vyzýváme případné zájemce z rodičovské veřejnosti, kteří mají zájem o práci v budoucí školské radě, aby svoji kandidaturu nahlásili nejdéle do pátku 10. 12. 2021. Kandidaturu můžete podat písemně na adresu školy nebo emailem na adresu skola@zsskuhrov.cz. Uvádějte svoje jméno a příjmení, svoje bydliště a také jméno, příjmení a třídu dítěte (dětí), které máte ve škole.
O. Málek, ředitel školy
(05.11.2021)
SBĚR STARÉHO PAPÍRU - VÝSLEDEK

Sběr papíru proběhl ve dnech 19. 10. a 20. 10. 2021.
Nasbíralo se 5.140 kg tříděného papíru a 1.480 kg kartonového papíru. Do pokladny SRPŠ poputuje částka v celkové výši 11.464,- Kč. Všem, kteří jste se na sběru podíleli, velmi děkujeme!
(25.10.2021)
PODZIMNÍ DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ

Vážení rodiče, od měsíce září poskytujeme žákům ohroženým školním neúspěchem (např. z důvodu loňského uzavření škol) doučování - konzultace dle potřeb daného žáka.
Nadále nabízíme doučování pro žáky obou stupňů školy, a to v předmětech jako je Čj, Cizí jazyk, M, F, Ch, Přv, Vl, Př, D, Z ...
S jednotlivými vyučujícími si termíny doučování domluví zájemci z řad žáků.
(12.09.2021)
ŠKOLA DOMA NA ÚČTU GOOGLE DRIVE

Budeme ji využívat i v letošním školním roce...
Klikni a jsi tam...
(06.09.2021)
ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení rodiče, průběžnou klasifikaci vašich dětí budete mít k dispozici ve webové aplikaci Bakaláři.

Vysvětlivky ke klasifikaci: Každá známka má svoji váhu - nejvyšší váha je 7, nejnižší váha je 1. Váhy známek jsou označeny písmeny. X=7, A=5, B=4, C=3, D=2 a E=1.více...

(03.09.2021)
SBĚR LÉČIVÝCH BYLIN

klikněte na více...více...
(30.08.2021)
EMAILOVÉ ÚČTY ŽÁKŮ

I ve školním roce 2021/2022 budeme využívat pro komunikaci se žáky, popř. s jejich zákonnými zástupci, školní žákovské emailové účty.
Přístup do schránky
Připomínáme tvar emailové adresy: jmeno.prijmeni@zak.zsskuhrov.cz
Přístupové heslo by žáci měli mít nastavené z minulého školního roku.
V případě zapomenutí přístupového hesla si o něj mohou zákonní zástupci telefonicky požádat (např. u vedení školy).
(21.04.2021)
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Pozor!
V pondělí 26. 4. 2021 v dopoledních hodinách dojde k přerušení dodávky elektřiny v čp. 71 ve Skuhrově nad Bělou. Jedná se o hlavní budovu základní školy, ve které se nachází i vysílač internetového signálu. V této době tedy některé domácnosti ve Skuhrově nad Bělou nebudou internetový signál přijímat. Žáci, kterých se to bude týkat, jsou automaticky omluveni z online výuky.
Děkujeme za pochopení.
(05.04.2021)
VOLNÁ PRACOVNÍ POZICE

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou přijme od 1. 5. 2021 pracovníka na pozici Školní asistent pro školní družinu na úvazek 0,3.
Kvalifikační požadavky: středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání pedagogického směru popř. absolvování kvalifikačního studia pro asistenty pedagoga.
Kontakty pro uchazeče o tuto pracovní pozici:
tel. 777 360 583 (ředitel školy) nebo skola@zsskuhrov.cz (mail školy).
(30.03.2021)
CHYBUJÍCÍ SLUŽBA MEET !!!

Pozor!!!
V těchto dnech dochází u některých školních google účtů k chybám při připojování do videokonferencí služby Meet. Poskytovatel připojení tento problém v současné době řeší. Do doby, než dojde k obnovení plné funkčnosti služby Meet, budeme výuku řešit souběžně synchronně online i asynchronně pomocí prostředí ŠKOLA DOMA, žákovských mailů nebo prostředí Google Učebna (tak, jak jsou na to žáci zvyklí).
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
(23.03.2021)
PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Upozorňujeme, že výdej zápisových lístků naší školou se prodlužuje do 30. 4. 2021. Lístky si mohou zákonní zástupci vycházejících žáků vyzvednout ve škole v pracovní dny v dopoledních hodinách nebo v jinou dobu po předchozí telefonické domluvě.
Klikněte na více...

Poznámka: Termíny jednotné přijímací zkoušky najdete v sekci ŠPP/Výchovná poradkyněvíce...

(27.02.2021)
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL

Informace MŠMT - vše na jednom místě zde...více...