Archiv aktualit

(03.04.2020)
ŠKOLA DOMA

Vážení rodiče,
pravidelně vyhodnocujeme náš způsob "domácího vzdělávání" Vašich dětí ze strany nás, skuhrovských učitelů. Stále se zamýšlíme nad obsahovou a časovou náročností zadávaných úkolů i nad Vašimi možnostmi poskytování zpětné vazby (zejména v případě mladších dětí). Musíme konstatovat, že ve většině případů děti zadané úkoly plní a zmíněná zpětná vazba z rodin funguje. Za to zaslouží pochvalu nejen Vaše děti, ale zejména Vy, rodiče, bez kterých by tento způsob vzdělávání dětí nebyl realizovatelný. Takže pro Vás všechny - posíláme Vám velké díky!
Samozřejmě si i uvědomujeme, že v některých případech to trošku "drhne", ale Vašim sdělovaným argumentům se snažíme porozumět. Proto jsme se rozhodli, že další nové úkoly zadáme dětem až po Velikonocích. V následujících dnech budou mít děti, které úkoly z různých důvodů nestíhají, dostatečný čas na to, aby do této doby chybějící práci dodělaly. Všichni vyučující však i v těchto dnech budou dětem k dispozici jako konzultanti veškeré jejich domácí práce a budou jim poskytovat zpětnou vazbu. A pro děti, které zvládají úkoly plnit, máme v nabídce řadu dobrovolných aktivit, které je mohou posouvat dále nebo třeba jenom naplní jejich případný volný čas.
Přejeme Vám všem, pokud možno, příjemné velikonoční svátky!

GoogleDrive - účet ZŠ Skuhrov:
Klikni a jsi tam
(27.03.2020)
MOŽNOST ODEBÍRÁNÍ OBĚDŮ

Upozorňujeme občany, že školní jídelna základní školy od pondělí 6. 4. 2020 opět vaří! Obědy budou připraveny do předem přinesených nádob v 11.30 hodin.
K odběru obědů se můžete přihlásit u vedoucí ŠJ paní Kláry Rašínové na telefonním čísle 778 546 725 (zavolejte nebo napište SMS) popř. napište email na adresu jidelna@zsskuhrov.cz. Pokud byste si (např. ze zdravotních důvodů) obědy nemohli osobně vyzvednout, nabízí obec Skuhrov nad Bělou možnost jejich rozvozu k Vám domů.
Aktuální jídelníček najdete na dveřích školní jídelny nebo na webových stránkách školy.
(23.03.2020)
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče,
zápis dětí do 1. třídy se uskuteční ve dnech 1. 4. až 30. 4. 2020 distančním způsobem bez přítomnosti dětí! Vyplněné žádosti dodejte v uvedeném období do školy jedním z uvedených způsobů (viz více). Pokud budete žádost podávat osobně, využijte pracovní dny v době od 8 do 14 hodin.

RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ Z OKOLNÍCH OBCÍ
Vážení rodiče dětí z okolních obcí,
vzhledem k blížícímu se termínu zápisu do 1. ročníku (1.4. - 30.4.2020) Vás chceme požádat, abyste v důsledku omezené kapacity budoucí 1. třídy nepřihlašovali do skuhrovské školy svoje děti, pro které naše škola není školou spádovou. Věřte, že za stávající situace bude lepší využít dostatečných kapacit 1. tříd ve vašich spádových školách (Kvasiny, Bílý Újezd, Lukavice, Dobré, Solnice,...). Váš zájem o naší školu nás samozřejmě těší a Vaše děti v případě uvolněné kapacity rádi v budoucnu přijmeme.
Děkujeme za pochopení!více...
(20.03.2020)
DOPIS RODIČOVSKÉ VEŘEJNOSTI

V souvislosti s množícími se dotazy ohledně domácí přípravy žáků v době koronavirové krize Vás chceme podrobněji informovat (klikněte na více...)více...
(15.03.2020)
PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ - ZMĚNA

Domácí příprava žáků na prvním stupni bude v období uzavření školy probíhat takto:
Vzhledem k současné epidemiologické situaci v ČR není vhodné, aby rodiče chodili pro úkoly nebo s úkoly do budov školy.
Žáci budou úkoly dostávat prostřednictvím účtu GoogleDrive (odkaz najdete v článku Škola doma) nebo emailem. Vypracované pracovní listy zatím ponechávejte u sebe, popř. pošlete emailem nebo vhoďte do poštovní schránky školy (v případě 1. třídy a 2. třídy)
Služby ve škole držíme každý pracovní den v době od 8 do 14 hodin. Najdete nás na hlavní budově školy!

Alter - elektronické učebnice k využití zdarma!
(14.03.2020)
UčíTelka

Česká televize zahájila od pondělí 16. března projekt nazvaný UčíTelka. Na programu ČT2 nabízí žákům prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomáhá v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky.
Projekt UčíTelka aneb Když děti učí telka vznikl s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Česká televize jej spustila prozatím na dobu jednoho měsíce.
V úterý a ve čtvrtek od 14 hodin, po skončení pořadu Sama doma, pomáhá na programu ČT1 starším žákům, na něž čekají přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. Pořad Škola doma bude trvat 45 minut. V úterý se bude procvičovat čeština a ve čtvrtek matematika.
více...
(13.03.2020)
KORONAVIRUS - DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE!

V tomto článku budete informováni o aktuální situaci ohledně uzavření naší základní školy. Najdete zde i další informace a také formulář potřebný k získání ošetřovného v případě péče o dítě do 10 let.
- Základní škola Skuhrov nad Bělou je pro svoje žáky počínaje dnem 11. 3. 2020 do odvolání uzavřena
- Mateřská škola Skuhrov nad Bělou je od čtvrtka 12. 3. 2020 se souhlasem zřizovatele rovněž do odvolání uzavřena!
- Školní jídelna od čtvrtka 12. 3. 2020 nevaří (ani pro cizí strávníky)
- Pedagogický sbor na poradě dne 11. 3. 2020 stanovil postup pro dálkové vzdělávání žáků základní školy - informace najdete v článku ŠKOLA DOMA
- V základní škole najdete vždy v době od 8 do 14 hodin kompetentního pracovníka, který bude rodičům či jiným oprávněným osobám k dispozici. Na telefonu jsme ovšem stále.
- Horká linka: 777 360 583, 736 688 809, 775 444 377
Důležité odkazy:
Uzavření škol
Žádost o ošetřovné

Dále si prosím prostudujte níže uvedené pokyny:
Snížení rizik nákazy koronavirem
Jak si správně mýt ruce
(12.03.2020)
UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY!!!

V návaznosti na rozhodnutí vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení stavu nouze v souvislosti s výskytem koronaviru rozhodl ředitel ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou o uzavření tělocvičny pro všechny zájmové útvary, oddíly, spolky a jiné skupiny s okamžitou platností až do odvolání.
(10.03.2020)
XIII. ŠKOLNÍ PLES

Vážení rodiče a přátelé školy,
XIII. školní ples, který se měl uskutečnit v sobotu 21. 3. 2020 se z důvodu mimořádné epidemiologické situace v ČR neuskuteční!
Totéž se týká i dětského karnevalu, který měl proběhnout v neděli 22. 3. 2020.
Za SRPŠ E. Špringrová, za vedení školy O. Málek
(10.03.2020)
SBĚR STARÉHO PAPÍRU!!!

Vážení rodiče,
po dohodě se zřizovatelem Vám oznamujeme, že sběr starého papíru uskutečníme v měsíci červnu. Přesný termín Vám včas oznámíme. Proto starý papír nevyhazujte, nevozte do sběrného dvora, ale třiďte, svazujte a uchovávejte.
Za SRPŠ Eva Špringrová, předsedkyně spolkuvíce...
(02.03.2020)
NABÍDKA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE - UČITEL/UČITELKA 1. STUPNĚ

V současné době je pracovní pozice již obsazena!
(23.02.2020)
RANNÍ DRUŽINA - ZMĚNA!

Upozorňujeme rodiče žáků, kteří docházejí do ranní družiny, že z důvodu pracovní neschopnosti vychovatelky ŠD se tato od pondělí 24. 2. 2020 přesouvá do budovy 1. stupně. Odpolední družina je rovněž zajištěna a probíhat bude na obvyklém místě.
Děkujeme za pochopení.
(18.02.2020)
RODIČŮM SOUČASNÝCH PÁŤÁKŮ Z NESPÁDOVÝCH OBCÍ

Vážení rodiče,
vzhledem k vysokému počtu žádostí o umístění Vašich dětí z nespádových obcí do budoucího 6. ročníku naší školy Vám musíme sdělit, že v současné době máme kapacitu budoucího 6. ročníku zcela naplněnu. Pokud se nějaké volné místo vyskytne, budete včas informováni na těchto stránkách.
Děkujeme za pochopení.
(15.11.2019)
PETRA WENZELOVÁ NA RADIU WAVE!

Z Ekvádoru do Patagonie a přes Orlické hory do Asie cestovala celý rok naše učitelka a vystudovaná biochemička Mgr. Petra Wenzelová.
Hory, džungle, ledovce a spousta setkání. Svůj rok na cestách po Jižní Americe a Asii nám Petra přibližuje v tomto rozhovoru na Rádiu Wave.
Poslechněte si celý rozhovor...