Archiv aktualit

(24.02.2021)
DŮLEŽITÉ!!! ČTĚTE!!!

Vážení rodiče žáků 1. a 2. ročníku,
Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádné opatření, podle kterého musí žáci 1. a 2. ročníku, kteří jsou na prezenční výuce, nosit po dobu pobytu ve škole či ve školní družině respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku (roušku). Účinnost tohoto opatření je od 25.2.2021. Do 28.2.2021 lze používat i jiné ochranné pomůcky (např. látkové roušky).
Děkujeme za pochopení.více...
(24.02.2021)
BAKALÁŘI ONLINE

Vážení rodiče,
pro přístup ke klasifikaci vašich dětí jsme Vám zprovoznili webovou aplikaci Bakaláři. Přístupové údaje obdržíte v nejbližších dnech od třídních učitelů vašich dětí. více...
(21.02.2021)
ONLINE ROZVRH PRO 3. - 9. ROČNÍK

Týden: 22. 2. - 26. 2. 2021

Klikněte na více...
více...

(18.02.2021)
WEBOVÉ KAMERY S MIKROFONEM

Vážení rodiče, Vy, kteří jste si objednali pro potřeby online výuky Vašeho dítěte webové kamery s mikrofonem a do této chvíle si je nevyzvedli, je můžete vyzvednout každý pracovní den ve škole nebo se můžeme domluvit na jejich předání telefonicky na čísle 778 546 722.
Způsob úhrady: převodem částky 388,- Kč (za jednu kameru) na účet školy č. 1244218369/0800.
Variabilní symbol: 377500
Zpráva pro příjemce: jméno žáka a ročník

Poznámka: Pokud bude ještě zájem o další kamery s mikrofonem, kontaktujte třídní učitele. Ve škole máme volné ještě dvě kamery, popř. je můžeme doobjednat.

(27.01.2021)
INFORMACE K PROVOZU ŠKOL

Informace MŠMT - vše na jednom místě zde...
(23.01.2021)
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ!!!


Aktuálně:

1. - 2. ročník: Vzdělávání je nadále prezenční (!!!) podle rozvrhů, které již dříve zaslaly tř. učitelky.

Odpoledne jsou v provozu dvě oddělení družiny, ranní družina je pouze pro žáky 1. ročníku, žáky 2. ročníku si ráno budou přebírat pověření učitelé (cca v 7 hodin).

3. - 9. ročník: Vzdělávání je od pondělí 4. 1. 2021 distanční (!!!) podle rozvrhu, který byl zaslán každému žáku do jeho školní emailové schránky nebo jej naleznete ve článku Online rozvrh pro 3. - 9. ročník.

Prostředí ŠKOLA DOMA:
Žáci musí sledovat prostředí ŠKOLA DOMA, pomocí tohoto prostředí se vzdělávat, plnit a zasílat dané úkoly. Pravidla hodnocení daného předmětu si stanoví jednotliví vyučující.

V případě obtíží s distanční výukou kontaktujte tř. učitele, učitele daného předmětu, popř. vedení školy.

Pozor: žáci mají stále povinnost nosit roušky, bez roušek se prezenční výuky nemohou zúčastnit.

BASPObus jezdí podle platného jízdního řádu!!!

(22.01.2021) ONLINE VÝUKA - ŠKOLNÍ GMAIL, UČEBNA...
Upozorňujeme žáky, kteří mají distanční vzdělávání, na povinnost sledovat prostředí ŠKOLA DOMA, dále sledovat svůj školní gmail a také plnit úkoly zadané v Google Učebně!
Připomínáme přístup do školního gmailu:
mail.google.com
Uživatel: jmeno.prijmeni@zak.zsskuhrov.cz
Heslo: heslo obdržel každý žákvíce...
(21.01.2021)
PROVOZ TĚLOCVIČNY A POSILOVNY ZASTAVEN

Vstup do tělocvičny a posilovny je nadále zakázán.
Děkujeme za pochopení.
(06.01.2021)
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou. V případě návratu do 4. stupně PES je většina charit připravena na koledování, vyjma Olomoucké arcidiecéze. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se do online prostředí - proto přivítejte naše virtuální koledníky a přijměte online požehnání.

Pokud byste se v rámci Tříkrálové sbírky i letos rozhodli přispět jakoukoliv částkou, uvádíme zde možnosti:

1. Číslo transparentního účtu: 66008822/0800
Variabilní symbol: 77705023

2. Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
na číslo: 87 777

3. Od pátku 8. 1. 2021 bude kasička pro TKS připravena i na Poště Partner.

(30.12.2020)
MOŽNÉ STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ 3. - 9. ROČNÍKU

Pokud se žáci, kteří jsou na distanční výuce, mají zájem stravovat formou dotovaných obědů (tedy v cenách pro žáky obvyklých), je nutno je na dané dny včas (tzn. nejpozději předchozí den) přihlásit u vedoucí školní jídelny paní K. Rašínové na tel. 778 546 725. Obědy však musí obebrat do jídlonosičů podle pravidel pro cizí strávníky.
(29.12.2020)
ÚHRADA ŠKOLNÍCH POTŘEB

Vážení rodiče, tímto Vás prosíme o úhradu školních potřeb pro vaše děti (sešity, pracovní sešity, kreslící potřeby). Výši úhrady za vaše dítě (děti) Vám sdělili třídní učitelé. Danou částku (součet částek v případě více dětí) zašlete na náš účet č. 1244218369/0800. Jako variabilní symbol uveďte výhradně hodnotu 377500. Do zprávy pro příjemce vždy napište jméno dítěte (jména dětí), popř. i třídu. Na toto prosím v žádném případě nezapomeňte!
Termín úhrady: nejpozději do 31. 12. 2020
Děkujeme!
(29.09.2020)
SBĚR STARÉHO PAPÍRU - VÝSLEDEK

Sběr papíru proběhl ve dnech 30. 9. - 1. 10. 2020.
Nasbíralo se 8.720 kg starého papíru a do pokladny SRPŠ poputuje částka ve výši 6.976 Kč. Všem, kteří jste se na sběru podíleli, děkujeme!
(29.09.2020)
INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Vážení rodiče,
vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace Vám bohužel musíme oznámit, že se konání šestého ročníku Prezentace středních škol a zaměstnavatelů v Rychnově na Kněžnou ve dnech 23.-24. října 2020 odkládá. Rovněž jsou odloženy i výstavy v Náchodě, Trutnově, Jičíně a Hradci Králové.
Na přípravách výstavy jsme do poslední chvíle intenzivně pracovali, proto jsme se rozhodli návštěvníkům program zprostředkovat jiným způsobem.
Prezentace vystavovatelů Vám přineseme formou videí zveřejněných na webové stránce www.vybiramstredni.cz případně na našich sociálních sítích.
V případě příznivého stavu se prezentace uskuteční v náhradním termínu, o kterém Vás budeme včas informovat.
Děkujeme pedagogům, žákům a rodičům za zájem a přejeme všem co možná nejklidnější podzimní období.
Za tým Prezentací středních škol a zaměstnavatelů Bc. Petra Matějíčková
(17.09.2020)
ROUŠKY!!!


Upozorňujme žáky i jejich zákonné zástupce, že z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví s účinností od 18. 9. 2020 platí pro žáky základních škol zpřísněná povinnost nosit roušky!
Pro žáky 1. stupně: po dobu pobytu žáků ve společných prostorách (chodby, toalety, šatny, prostranství před budovami školy).
Pro ostatní žáky: i v době vyučování!
Děkujeme za pochopení!
(04.09.2020)
PROSBA NA RODIČE A PŘÍZNIVCE ŠKOLY

Vážení rodiče a příznivci školy, vzhledem k velkému počtu žáků na 1. stupni otevíráme v letošním školním roce druhé oddělení školní družiny. Také díky skutečnosti, že jsme investovali do úprav prostor, prosíme o částečnou výpomoc s jejich vybavením. Pokud máte doma nevyužité hračky nebo hry, mohly by najít uplatnění u nás v družině.
Využijeme následující hračky a hry: společenské hry, stavebnice, dřevěné kostky,díly do dřevěné vláčkodráhy, kočárky pro panenky, panenky, autíčka, míče a podobné sportovní vybavení, atd. Z hygienických důvodů nemůžeme přijmout plyšové hračky. Kontakt : tel. 778 546 698 (p. vychovatelka Kateřina Pirklová)
(28.08.2020)
BASPOBUS


Od 7. 9. 2020 jezdí BASPObus ráno i odpoledne dle uvedeného jízdního řádu (viz Nástěnka)
(24.08.2020)
MANUÁL MŠMT K PROVOZU ŠKOL - AKTUALIZOVANÝ

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19.
Klikněte na více... více...
(17.08.2020)
POMŮCKY NA VÝTVARNOU VÝCHOVU

Přinášíme informace, které se týkají pomůcek na výtvarnou výchovu a jsou určeny pro žáky 5. - 9. ročníku.
Klikněte na více...více...
(20.06.2020)
ŠKOLA DOMA NA ÚČTU GOOGLE DRIVE


Klikni a jsi tam...
(04.05.2020)
VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,
všem podaným žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 bylo vyhověno. Vyhověno rovněž bylo podané žádosti o odklad školní docházky.
O. Málek, ředitel školy
(12.03.2020)
UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY!!!

V návaznosti na rozhodnutí vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení stavu nouze v souvislosti s výskytem koronaviru rozhodl ředitel ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou o uzavření tělocvičny pro všechny zájmové útvary, oddíly, spolky a jiné skupiny s okamžitou platností až do odvolání.
(10.03.2020)
XIII. ŠKOLNÍ PLES

Vážení rodiče a přátelé školy,
XIII. školní ples, který se měl uskutečnit v sobotu 21. 3. 2020 se z důvodu mimořádné epidemiologické situace v ČR neuskuteční!
Totéž se týká i dětského karnevalu, který měl proběhnout v neděli 22. 3. 2020.
Za SRPŠ E. Špringrová, za vedení školy O. Málek
(10.03.2020)
SBĚR STARÉHO PAPÍRU!!!

Vážení rodiče,
po dohodě se zřizovatelem Vám oznamujeme, že sběr starého papíru uskutečníme v měsíci červnu. Přesný termín Vám včas oznámíme. Proto starý papír nevyhazujte, nevozte do sběrného dvora, ale třiďte, svazujte a uchovávejte.
Za SRPŠ Eva Špringrová, předsedkyně spolkuvíce...
(02.03.2020)
NABÍDKA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE - UČITEL/UČITELKA 1. STUPNĚ

V současné době je pracovní pozice již obsazena!
(23.02.2020)
RANNÍ DRUŽINA - ZMĚNA!

Upozorňujeme rodiče žáků, kteří docházejí do ranní družiny, že z důvodu pracovní neschopnosti vychovatelky ŠD se tato od pondělí 24. 2. 2020 přesouvá do budovy 1. stupně. Odpolední družina je rovněž zajištěna a probíhat bude na obvyklém místě.
Děkujeme za pochopení.
(18.02.2020)
RODIČŮM SOUČASNÝCH PÁŤÁKŮ Z NESPÁDOVÝCH OBCÍ

Vážení rodiče,
vzhledem k vysokému počtu žádostí o umístění Vašich dětí z nespádových obcí do budoucího 6. ročníku naší školy Vám musíme sdělit, že v současné době máme kapacitu budoucího 6. ročníku zcela naplněnu. Pokud se nějaké volné místo vyskytne, budete včas informováni na těchto stránkách.
Děkujeme za pochopení.
(15.11.2019)
PETRA WENZELOVÁ NA RADIU WAVE!

Z Ekvádoru do Patagonie a přes Orlické hory do Asie cestovala celý rok naše učitelka a vystudovaná biochemička Mgr. Petra Wenzelová.
Hory, džungle, ledovce a spousta setkání. Svůj rok na cestách po Jižní Americe a Asii nám Petra přibližuje v tomto rozhovoru na Rádiu Wave.
Poslechněte si celý rozhovor...