Archiv aktualit

(20.06.2020)
ŠKOLA DOMA NA ÚČTU GOOGLE DRIVE


Klikni a jsi tam...
(17.06.2020)
HODNOCENÍ 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020


Informace pro žáky a jejich rodiče:
Žáci byli hodnoceni za 2. pololetí školního roku 2019/2020 v souladu se zněním Vyhlášky 211/2020 Sb. (viz více...)

Všem žákům, kteří plnili či se alespoň snažili plnit zadané úkoly, patří od nás učitelů velká pochvala. Rovněž velmi děkujeme Vám, milí rodiče, kteří jste s plněním úkolů svých dětí pravidelně pomáháli a na plnění úkolů dohlíželi. Ještě jednou Vám patří náš velký dík!více...
(15.06.2020)
RODIČŮM BUDOUCÍCH ŠESŤÁKŮ

Uvádíme několik základních informací ohledně začátku školního roku 2020/2021:
- Zahájení školního roku: úterý 1. 9. 2020 v 8.15 hod. na školním dvoře
- Třídní učitelka 6. ročníku: Mgr. Petra Čápová
- Výdej učebnic a školních sešitů: v týdnu od út 1. 9. do pá 4. 9. 2020
- Rozvrh hodin: v 1. týdnu bez odpolední výuky
- Přihlášení ke stravování: přihlášky budou žákům vydány 1. 9. 2020, oběd na 1. školní den přihlašte telefonicky na čísle 778 546 725 (p. Klára Rašínová)
- Seznamovací pobyt: st 16. 9. - pá 18. 9. 2020, Deštné v Orl. h. - Jedlová
(04.05.2020)
VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,
všem podaným žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 bylo vyhověno. Vyhověno rovněž bylo podané žádosti o odklad školní docházky.
O. Málek, ředitel školy
(12.03.2020)
UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY!!!

V návaznosti na rozhodnutí vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení stavu nouze v souvislosti s výskytem koronaviru rozhodl ředitel ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou o uzavření tělocvičny pro všechny zájmové útvary, oddíly, spolky a jiné skupiny s okamžitou platností až do odvolání.
(10.03.2020)
XIII. ŠKOLNÍ PLES

Vážení rodiče a přátelé školy,
XIII. školní ples, který se měl uskutečnit v sobotu 21. 3. 2020 se z důvodu mimořádné epidemiologické situace v ČR neuskuteční!
Totéž se týká i dětského karnevalu, který měl proběhnout v neděli 22. 3. 2020.
Za SRPŠ E. Špringrová, za vedení školy O. Málek
(10.03.2020)
SBĚR STARÉHO PAPÍRU!!!

Vážení rodiče,
po dohodě se zřizovatelem Vám oznamujeme, že sběr starého papíru uskutečníme v měsíci červnu. Přesný termín Vám včas oznámíme. Proto starý papír nevyhazujte, nevozte do sběrného dvora, ale třiďte, svazujte a uchovávejte.
Za SRPŠ Eva Špringrová, předsedkyně spolkuvíce...
(02.03.2020)
NABÍDKA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE - UČITEL/UČITELKA 1. STUPNĚ

V současné době je pracovní pozice již obsazena!
(23.02.2020)
RANNÍ DRUŽINA - ZMĚNA!

Upozorňujeme rodiče žáků, kteří docházejí do ranní družiny, že z důvodu pracovní neschopnosti vychovatelky ŠD se tato od pondělí 24. 2. 2020 přesouvá do budovy 1. stupně. Odpolední družina je rovněž zajištěna a probíhat bude na obvyklém místě.
Děkujeme za pochopení.
(18.02.2020)
RODIČŮM SOUČASNÝCH PÁŤÁKŮ Z NESPÁDOVÝCH OBCÍ

Vážení rodiče,
vzhledem k vysokému počtu žádostí o umístění Vašich dětí z nespádových obcí do budoucího 6. ročníku naší školy Vám musíme sdělit, že v současné době máme kapacitu budoucího 6. ročníku zcela naplněnu. Pokud se nějaké volné místo vyskytne, budete včas informováni na těchto stránkách.
Děkujeme za pochopení.
(15.11.2019)
PETRA WENZELOVÁ NA RADIU WAVE!

Z Ekvádoru do Patagonie a přes Orlické hory do Asie cestovala celý rok naše učitelka a vystudovaná biochemička Mgr. Petra Wenzelová.
Hory, džungle, ledovce a spousta setkání. Svůj rok na cestách po Jižní Americe a Asii nám Petra přibližuje v tomto rozhovoru na Rádiu Wave.
Poslechněte si celý rozhovor...