Kontakty ŠPP

Výchovná poradkyně                                                  

Mgr. Iveta Vašátková                                                       

tel.  737 756 330                                                     

e-mail: i.vasatkova@zsskuhrov.cz

 

Školní metodik prevence

Mgr. Daniel Vacek

tel. 775 184 006 

e-mail: d.vacek@zsskuhrov.cz

 

Školní asistentka

Hedvika Jirušková
e-mail: skolniasistent@zsskuhrov.cz