www.zsskuhrov.cz

Novinky

novinka11194(10.09.2023)
Pozor!!! Přístupové údaje do Bakalářů!

Vážení rodiče,
v případě problému s přístupem do Bakalářů kontaktujte třídního učitele vašeho dítěte. Vygeneruje Vám nové přístupové údaje.
O. Málek, ředitel školy
novinka9026(30.05.2023)
SBĚR STARÉHO PAPÍRU - VÝSLEDEK

Sběr papíru proběhl ve dnech 23. 05. a 24. 05. 2023.
Nasbíralo se 3.170 kg tříděného papíru a 1.520 kg kartonového papíru. Do pokladny SRPŠ poputuje částka v celkové výši 5.515,- Kč. Všem, kteří jste se na sběru podíleli, velmi děkujeme!
novinka8640(15.05.2023)
VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče,
všem podaným žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 bylo vyhověno. Vyhověno rovněž bylo všem podaným žádostem o odklad školní docházky.
O. Málek, ředitel školy
novinka10411(20.03.2023)
KOMUNIKAČNÍ KANÁL KOMENS JIŽ BĚŽÍ NAPLNO!

Vážení rodiče, od 1. 10. 2022 byl zprovozněn komunikační kanál KOMENS. Slouží ke vzájemné komunikaci mezi učiteli školy (vč. ředitelství) a rodiči žáků prostřednictvím zpráv. Pro využití tohoto kanálu stačí přístup a přihlášení do Bakalářů (online aplikace či mobilní aplikace). V těchto aplikacích pak stiskněte záložku KOMENS .
Poznámka: Je škoda, že tento způsob komunikace stále nevyužívá přibližně jedna čtvrtina rodičů...
novinka10065(20.02.2023)
ÚHRADA FLORBALOVÉHO KROUŽKU

Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu florbalového kroužku ve 2. pololetí školního roku 2022/2023. Jedná se o částku 500,- Kč za jedno dítě.
Tuto částku převeďte bezhotovostně z vašeho účtu na náš školní bankovní účet číslo 1244218369/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo 377300.
Do zprávy pro příjemce je nutné napsat text:
Jméno a příjmení dítěte (nebo dětí) a třídu (třídy).
Příklad: Jan Novák, 3. třída
Je to důležité z hlediska identifikace plátce!
Úhradu na účet školy proveďte do 31. 03. 2023.
Děkujeme za pochopení.
O. Málek, ředitel školy
D. Vacek a L. Blažek, vedoucí kroužku florbalu
novinka10508(11.11.2022)
ÚHRADA PLAVECKÉHO KURZU

Vážení rodiče,
žádáme Vás o úhradu plaveckého kurzu žáků 1. - 5. ročníku. Jedná se o částku 600,- Kč za jedno dítě z 1., 4. a 5. ročníku resp. 440,- Kč za jedno dítě ze 2. a 3. ročníku.
Tuto částku převeďte bezhotovostně z vašeho účtu na náš školní bankovní účet číslo 1244218369/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo 377400.
Do zprávy pro příjemce je nutné napsat text:
Jméno a příjmení dítěte (nebo dětí) a třídu (třídy).
Příklad: Jan Novák, 3. třída
Je to důležité z hlediska identifikace plátce!
Úhradu na účet školy proveďte do 30. 11. 2022.
Děkujeme za pochopení.
O. Málek, ředitel školy

Mapa