Zájmové útvary

ve školním roce 2017/2018

název vedoucí den čas ročník
Angličtina (ŠK) Mgr. Iveta Vašátková pátek 13.45 - 14.30 9. r.
Angličtina 1 Mgr. Kateřina Hvězdová čtvrtek 12.25 - 12.45 1. r.
Angličtina 2 Mgr. Iveta Vašátková pondělí 13.15 - 14.00 2. r.
Čtenářský klub Mgr. Vladimír Kalous čtvrtek odpoledne 1. - 5. r.
Klub deskových her Mgr. Libuše Nedomlelová
Mgr. Hana Wenzelová
pondělí odpoledne 1. - 9. r.
Etická výchova I. Mgr. Kateřina Hvězdová úterý 12.10 - 12.55 1. r.
Etická výchova II. Mgr. Jana Popová pondělí 12.15 - 13.00 2. r.
Etická výchova III. Mgr. Vladimír Kalous pátek 12.15 - 13.00 3. r.
Pohybové hry I. Mgr. Kateřina Hvězdová pondělí 11.40 - 12.25 1. r.
Pohybové hry II. Mgr. Vladimír Kalous pátek 13.20 - 14.05 2. r. a 3. r.
Florbal A Mgr. Daniel Vacek středa 14.00 - 15.30 II. st.
Florbal B Mgr. Daniel Vacek čtvrtek 14.15 - 15.45 I. st.
Hra na flétnu Mgr. Věra Rygrová pátek 12.00 - 12.45 1. r. a 2. r.

ŠK ... zájmový útvar v rámci školního klubu

Vnitřní řád školního klubuKromě těchto volnočasových aktivit poskytuje škola své prostory dalším organizacím, které pracují s dětmi.
Jde především o:
-lyžařský oddíl SKI WIKOV Skuhrov
-fotbalová škola Martina Kadavého
-TK Kvasiny
-kroužek sborového zpěvu
-kroužek mladých hasičů