Spolek rodičů a přátel školy

při ZŠ Skuhrov nad Bělou, z.s.

Spolek rodičů a přátel školy (dále jen SRPŠ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, který vyvíjí svou činnost v souladu se svými stanovami a s obecně závaznými předpisy.

Spolek byl zapsán u Krajského soudu Hradec Králové dne 16. 6. 2016 pod spisovou značkou L 10713


Základní údaje o SRPŠ:

Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Skuhrov nad Bělou, zapsaný spolek
Sídlo: Skuhrov nad Bělou 84, 517 03 Skuhrov nad Bělou
Identifikační číslo: 05118255
Statutární orgán: Eva Špringrová, předsedkyně spolku
Bankovní spojení: 4292347329/0800
IČP (identifikační číslo provozovny): 051182551234


Členové Rady rodičů:
Eva Špringrová (předsedkyně spolku), Petra Pišlová (místopředsedkyně spolku), Miroslava Šabatová (hospodářka spolku), Jaroslava Pišlová, Irena Lemfeldová, Petra Lockerová, Renata Koblásová, Romana Pohlová, Soňa Vlasáková, Evženie Hanušová, Oldřich Málek, Jiří Nedomlel

Ke stažení: Přihláška do SRPŠ