Školní jídelna

 

Vnitřní řád školní jídelny

Věnujte pozornost včasnému přihlášení a odhlášení obědů!

Kontakty:
p.Stanislava Popová 778 546 725 (od 5.1.2015), e-mail: jidelna@zsskuhrov.cz

Ceny obědů (změna od 1.1.2017):

děti 7 - 10 let25,00 Kč
děti 11 - 14 let27,00 Kč
15 a více let29,00 Kč
zaměstnanci školy31,00 Kč
cizí strávníci60,00 Kč

Inzerce:

Vážení občané
Musíte neodkladně odcestovat na úřad, k lékaři nebo vás čeká důležitá záležitost a nemáte čas vařit oběd? Pak Vám nabízíme naše služby.
Je možné si u nás zajistit oběd (obědy), které si v době od 11.00 do 11.30 hod. můžete buď zkonzumovat přímo ve školní jídelně, nebo odnést v jídlonosičích domů. Cena kompletního oběda (polévka, hlavní jídlo, čaj + případný kompot, salát) činí 60,-Kč. Obědy je možné odebírat pravidelně i nepravidelně – dle Vaší potřeby. Podrobnosti si dojednáte buď osobně s vedoucí školní jídelny paní Stanislavou Popovou, nebo na tel. čísle: 778 546 725.

Těší se na Vás

Kolektiv kuchařek ŠJ při Základní škole Skuhrov n.B.