Zapojení do projektů

 

Od 1. 3. 2017 jsme zapojeni do dalšího projektu v rámci šablon MŠMT:
Jde o projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004075 PLUJEME NA JEDNÉ LODI

Ve školním roce 2015/2016 jsme akceptovali Výzvu 56 a Výzvu 57 MŠMT a realizovali následující projekty:

Jazyky nás baví, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1501
Šablona: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Šablona: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Skuhrovské šikovné ruce, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0129
Šablona: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy