Kontakty

Kontakty na členy jednotlivých subjektů organizace

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou
Adresa Základní škola a Mateřská škola
Skuhrov nad Bělou čp.71
517 03 Skuhrov nad Bělou
Hlavní vchod II.stupně Základní školy

Najdete nás na mapy.cz
IČ / REDIZO 70980462 / 650053818
Bankovní spojení 1244218369/0800 (ČS)
Telefon ZŠ 778 546 722, 778 546 723, 778 546 727
Telefon MŠ 778 409 246, 778 546 698, 778 546 729
E-mail ZŠ skola@zsskuhrov.cz
Web ZŠ http://www.zsskuhrov.cz
E-mail MŠ skuhrovms@seznam.cz
Web MŠ http://www.msskuhrov.cz
ID datové schránky 37vmsdp

Vedení školy
Mgr. Oldřich Málek ředitel školy, metodik ICT o.malek@zsskuhrov.cz
Mgr. Jiří Nedomlel zástupce ředitele školy pro ZŠ j.nedomlel@zsskuhrov.cz
Bc. Zuzana Krassková zástupkyně ředitele školy pro MŠ skuhrovms@seznam.cz
Výchovná poradkyně
Mgr. Iveta Vašátková výchovná poradkyně i.vasatkova@zsskuhrov.cz
Školní metodik prevence
Mgr. Daniel Vacek školní metodik prevence d.vacek@zsskuhrov.cz
Administrativa
Pavlína Kalousková účetní příspěvkové organizace kalouskova.pavlina@tiscali.cz
Pedagogický sbor MŠ
Bc. Zuzana Krassková třída Berušek, 778 546 698 skuhrovms@seznam.cz
Tereza Jandíkovátřída Berušek, 778 546 698 skuhrovms@seznam.cz
Drahomíra Brožová třída Broučků, 778 546 729 skuhrovms@seznam.cz
Marcela Šourková třída Broučků, 778 546 729 skuhrovms@seznam.cz
Ostatní zaměstnanci MŠ
Helena Beková chůva
Pedagogický sbor I. stupně ZŠ
Mgr. Kateřina Hvězdová Dohnálková tř.uč. 1. ročníku k.hvezdova@zsskuhrov.cz
Mgr. Jana Popová tř.uč. 2. ročníku j.popova@zsskuhrov.cz
Mgr. Vladimír Kalous tř.uč. 3. ročníku v.kalous@zsskuhrov.cz
Mgr. Věra Rygrová tř.uč. 4. ročníku v.rygrova@zsskuhrov.cz
Mgr. Daniel Vacek tř.uč. 5. ročníku d.vacek@zsskuhrov.cz
Pedagogický sbor II. stupně ZŠ
Mgr. Lenka Hepnarová tř.uč. 6. ročníku l.hepnarova@zsskuhrov.cz
Mgr. Zuzana Šabatová tř.uč. 7. ročníku z.sabatova@zsskuhrov.cz
Mgr. Iveta Vašátková tř.uč. 8. ročníku i.vasatkova@zsskuhrov.cz
Mgr. Hana Wenzelová tř.uč. 9. ročníku h.wenzelova@zsskuhrov.cz
Mgr. Libuše Nedomlelová bez třídnictví l.nedomlelova@zsskuhrov.cz
Mgr. Michal Dusílek bez třídnictví m.dusilek@zsskuhrov.cz
Bc. Petra Wenzelová bez třídnictví p.wenzelova@zsskuhrov.cz
Školní družina
Jana Pohlová vychovatelka ŠD, 778 546 726 j.pohlova@zsskuhrov.cz
Asistentky pedagoga, ostatní zaměstnanci ZŠ
Petra Palečková asistentka pedagoga
Jana Vernerová asistentka pedagoga
Zuzana Šabatová školní asistentka, 773 194 953 skolniasistent@zsskuhrov.cz
Správní zaměstnanci
Dušan Košík vedoucí úseku správních zaměstnanců,
školník, 778 546 728
d.kosik@zsskuhrov.cz
Jitka Šlitrová uklízečky ZŠ
Monika Blažková
Jana Jirčíková uklízečka MŠ
Personální obsazení školní jídelny
Stanislava Popová vedoucí ŠJ, 778 546 725 s.popova@zsskuhrov.cz
Hana Poláčková vedoucí kuchařka
Jana Rohrová kuchařky ZŠ
Šárka Frydrychová
Milena Gažiová
Dája Hartmanová výdejna MŠ, 778 546 697